Tagged with Bredband

Svenskarna lika beroende av Internet som el

Svenskarna värderar internet och mobiltelefonen nästan lika högt som fungerande elnät. Samtidigt blir vårt tålamod med avbrott allt mindre. Det visar en undersökning som Relacom har låtit Cint göra om svenskarnas attityder och vanor kring infrastruktur och tjänster som vi lever med i vardagen. Föga överraskande är det elen som toppar listan över vilken infrastruktur vi är mest beroende av, med 97 procent. Men mobiltelefon hamnar inte så långt efter på 84 procent och fast internet på 81 procent. Fast telefon är däremot inte lika viktigt längre. Det hamnar på åttonde och sista plats på listan med 35 procent. Beroendet och tålamodet skiljer sig en del åt i olika åldersgrupper. I spannet 15-35 år uppger nio av tio tillfrågade att de är beroende av mobiltelefoni och internet och en tredjedel att de är extremt beroende.
Källa: Telekom Idag, 13-03-13, Internet lika viktigt som el

Över hälften av svenskarna kan få 100 Mbit/s

Nu har mer än hälften av de svenska hushållen och företagen tillgång till bredband med mer än 100 Mbit/s nedladdningshastighet enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning för 2012. Enligt rapporten har antalet hushåll med tillgång till 100 Mbit/s ökat med 4 procentenheter jämfört med oktober månad 2011. Ökningen beror, enligt myndigheterna, helt på utrullning av fiber i accessnätet mellan oktober 2011 och oktober 2012.
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-19, 53 procent av svenskarna har tillgång till 100 Mbit/s

Sverige toppar bredbandsranking i EU

Sverige har den högsta penetrationen av bredbandsaccess i EU enligt EU:s statistikverksamhet Eurostat. Enligt statistiken har 87 procent av de svenska hushållen tillgång till bredband. Vi följs av Danmark och Finland med 85 procent vardera, Holland med 83 procent och Tyskland med 82 procent. När det gäller den mer generella termen ”hushåll med internetaccess” så ligger Sverige på en delad tredjeplats i Europa tillsammans med Danmark på 92 procent. Där är Holland bäst med 94 procent, följt av pyttenationen Luxemburg som har 93 procent.

Kraftig ökning för bredband

Vid halvårsskiftet i år fanns det nästan 9,3 miljoner svenska bredbandsabonnemang, en ökning med 2,1 miljoner på bara ett år enligt PTS. Mobilt bredband är inte så förvånande det som står för den största delen av tillväxten och totalt handlar det om 6,2 miljoner abonnemang, varav inte mindre än två tredjedelar av dem är kopplade till en smart mobil. 4g-anslutningarna stod i somras fortfarande för en liten andel av de mobila abonnemangen, drygt 80 000, men jämfört med ett år tidigare var det en ökning på 700 procent och antalet abonnenter har knappast minskat sedan dess. Fortsätter öka gör också antalet hushåll med en fiberanslutning. Fiber är den enda fasta anslutningsform som fortfarande ökar. Adsl, som länge dominerat de fasta anslutningarna, tappar användare och är nu nere under en och en halv miljon abonnemang.

Du, jag och 89% av befolkningen

Enligt ett pressmeddelande från SCB har 89% av personer i åldrarna 16-74år tillgång till Internet i hemmet vilket lämnar en ynka 11% att stå i mörkret. Antalet som räknas ha bredband är 83% under 2009 vilket var 74% 2008. Blyg ökning med 9% men de kan vara svårt att kräma ut de sista % på 100 skalan. Mobilt Bredband står nog för en stor del av det möjliga internet/bredbandet. Till viss del så går de nog att lösa de sista % som bor i ”svarta hål” med ICE’s lösning som har bra täckning och med en extra antenn kan de nog möjligen ha ”interent” på de mest svåråtkomliga platserna.

Ta del av pressmeddelandet.