Tagged with EL

Svenskarna lika beroende av Internet som el

Svenskarna värderar internet och mobiltelefonen nästan lika högt som fungerande elnät. Samtidigt blir vårt tålamod med avbrott allt mindre. Det visar en undersökning som Relacom har låtit Cint göra om svenskarnas attityder och vanor kring infrastruktur och tjänster som vi lever med i vardagen. Föga överraskande är det elen som toppar listan över vilken infrastruktur vi är mest beroende av, med 97 procent. Men mobiltelefon hamnar inte så långt efter på 84 procent och fast internet på 81 procent. Fast telefon är däremot inte lika viktigt längre. Det hamnar på åttonde och sista plats på listan med 35 procent. Beroendet och tålamodet skiljer sig en del åt i olika åldersgrupper. I spannet 15-35 år uppger nio av tio tillfrågade att de är beroende av mobiltelefoni och internet och en tredjedel att de är extremt beroende.
Källa: Telekom Idag, 13-03-13, Internet lika viktigt som el