Tagged with pts

Över hälften av svenskarna kan få 100 Mbit/s

Nu har mer än hälften av de svenska hushållen och företagen tillgång till bredband med mer än 100 Mbit/s nedladdningshastighet enligt Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning för 2012. Enligt rapporten har antalet hushåll med tillgång till 100 Mbit/s ökat med 4 procentenheter jämfört med oktober månad 2011. Ökningen beror, enligt myndigheterna, helt på utrullning av fiber i accessnätet mellan oktober 2011 och oktober 2012.
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-19, 53 procent av svenskarna har tillgång till 100 Mbit/s

Snabb utbyggnad av 4G

Möjligheten att få bredband via 4G i hemmet och på jobbet ökar snabbt, särskilt på landsbygden enligt PTS bredbandskartläggning 2012. I oktober 2012 hade 93 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband via 4G i hemmet och på jobbet, jämfört med 48 procent i oktober 2011. Den snabbaste utvecklingen finns på landsbygden. Där har 79 procent tillgång till bredband via 4G, jämfört med 10 procent i oktober 2011. Rapporten är sammanställd innan telebolagen i stor skala började driftsätta bredband i 800 MHz-bandet, som tidigare användes för analog tv. Tillgången av bredband via 4G på landsbygden är därför sannolikt bättre än rapporten visar, framhåller PTS. Till denna statistik kan man lägga det faktum att Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility har meddelat att man redan vid utgången av mars månad i år kommer att ha 99 procents befolkningstäckning i Sverige med sitt 4G-nät.
Källa: Telekommarknaden, 13-03-19 Snabb ökning av bredband via 4G
Telekomnyheterna, 13-03-19, 4G-täckningen nästan fördubblad det senaste året
Computer Sweden, 13-03-19, Tv-frekvenser räddar bredbandsmålet

PTS ger begränsad tillgång till korta företagnummer

Den första april öppnar PTS dörren för företag och myndigheter att ansöka om nummer i den så kallade 90-serien. Men tillgången är starkt begränsad. Totalt rör det sig om knappt 800 telefonnummer eftersom numren 90 000 till och med 90 099 undantas från utdelningen. Det gör också 90 112 som skulle kunna krocka med larmnumret 112. Sedan monopoltiden använder Telia dessutom några nummer i serien för sin kundtjänst, till exempel klassiska 90 510, vilka de får förtur till att söka om. PTS har satt upp vissa begränsningar för vad ett nummer i 90-serien får användas för. Till exempel ska numret användas för den egna verksamheten och inte erbjudas vidare till abonnenter. Ett 90-nummer får inte heller användas som betalnummer om det inte finns väldigt speciella skäl.
Källa: Telekom Idag, 13-03-20, Korta företagsnummer snart verklighet

PTS vill ha tydligare avtal för telefoni och bredband

Post- och telestyrelsen (PTS) vill att operatörernas avtal med konsumenterna ska bli tydligare. Det måste vara enkelt att se vad som ingår i ett avtal, och hur det fungerar, till exempel vilken hastighet man kan få eller om man kan använda internettelefoni. PTS har nu skickat föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal på remiss. Operatörerna och andra remissinstanser har nu fram till och med den 25 februari att lämna synpunkter. De nya reglerna väntas träda i kraft i sommar.