Kraftig ökning för bredband

Vid halvårsskiftet i år fanns det nästan 9,3 miljoner svenska bredbandsabonnemang, en ökning med 2,1 miljoner på bara ett år enligt PTS. Mobilt bredband är inte så förvånande det som står för den största delen av tillväxten och totalt handlar det om 6,2 miljoner abonnemang, varav inte mindre än två tredjedelar av dem är kopplade till en smart mobil. 4g-anslutningarna stod i somras fortfarande för en liten andel av de mobila abonnemangen, drygt 80 000, men jämfört med ett år tidigare var det en ökning på 700 procent och antalet abonnenter har knappast minskat sedan dess. Fortsätter öka gör också antalet hushåll med en fiberanslutning. Fiber är den enda fasta anslutningsform som fortfarande ökar. Adsl, som länge dominerat de fasta anslutningarna, tappar användare och är nu nere under en och en halv miljon abonnemang.

Sponsorer