PTS vill ha tydligare avtal för telefoni och bredband

Post- och telestyrelsen (PTS) vill att operatörernas avtal med konsumenterna ska bli tydligare. Det måste vara enkelt att se vad som ingår i ett avtal, och hur det fungerar, till exempel vilken hastighet man kan få eller om man kan använda internettelefoni. PTS har nu skickat föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal på remiss. Operatörerna och andra remissinstanser har nu fram till och med den 25 februari att lämna synpunkter. De nya reglerna väntas träda i kraft i sommar.

Sponsorer