Tagged with alltele

Allteles samgående med Universals svenska del godkänt

Förra veckan höll Alltele extra bolagsstämma. Som väntat gick styrelsens förslag när det gäller samgåendet med storägaren Mark Hauschildts andra telebolag Universal Telecom igenom. Det innebär att Alltele köper den svenska delen av bolaget genom att betala med egna aktier och teckningsoptioner. Samtidigt ges styrelsen också möjlighet till en riktad nyemission till de två storägarna Mark Hauschildt och investmentbolaget Pemberton Holdings. Det förlag till ändring av styrelsens sammansättning som hade lagts fram inför den extra bolagsstämman drogs tillbaka vilket innebär att den nuvarande styrelsen nu sitter kvar fram till bolagets kommande årsstämma. Valberedningen tills dess jobba fram ett förslag till ny styrelse.
Källa: Telekom Idag, 13-03-21, Grönt ljus för samgående

Oförändrade marknadsandelar på svenska mobilmarknaden

Enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk Telemarknad första halvåret 2012 är marknadsandelarna på den svenska mobilmarknaden i stort sett oförändrade.

De ser ut som följer:

Marknadsandelar sett till antal abonnemang på mobila samtals- och datatjänster:
* TeliaSonera 39 procent.
* Tele2 Sverige 30 procent.
* Telenor Sverige 17 procent.
* HI3G Access 10 procent.
* Lycamobile Sweden 1 procent.
Marknadsandelar för slutkundsintäkter från mobila samtalstjänster:
* TeliaSonera 40 procent (40 procent).
* Tele2 Sverige 22 procent (23 procent).
* Telenor Sverige 20 procent (20 procent).
* HI3G Access 15 procent (13 procent).
* Lycamobile Sweden Limited 0,78 procent (0,85 procent).
* Spring Mobil 0,69 procent (0,68 procent).
* Ventelo Sverige 0,56 procent (0,54 procent).
* AllTele 0,49 procent (0,51 procent).
* TDC Sverige 0,41 procent (0,34 procent).
* Qall 0,16 procent (0,22 procent).
Intäkter av mobil datatrafik:
* TeliaSonera 1 452 miljoner kr.
* Tele2 Sverige 700 miljoner kr.
* Telenor Sverige 677 miljoner kr.
* HI3G Access 496 miljoner kr.
* TDC Sverige 17 miljoner kr.
* Ventelo Sverige 7,7 miljoner kr.
* AllTele 6,8 miljoner kr.
* Spring Mobil 5,5 miljoner kr.
* Phonera 2,3 miljoner kr.
* Qall Telecom 1,9 miljoner kr.

Kritik för mobiltäckningen i Västernorrland

Landsbygden saknar i praktiken mobiltäckning, enligt länsstyrelsen i Västernorrlands län, som redovisar resultatet av sin egen mätning i rapporten Täckningsmätningar för Länsstyrelsen Västernorrland av TeliaSonera, Tele2, Telenor, Hi3G och AllTele. ”Om företag ska kunna etableras och utvecklas på landsbygden måste det finnas fungerande kommunikationer. Mobiltelefoni och it-kommunikationer är en självklarhet i dag”, säger landshövding Bo Källstrand. Källa: Telekom Online, 12-11-07, Länsstyrelsen kritiserar mobiltäckning i Västernorrland
Tele2 i avtal med Pågen Bageriet Pågen förlänger ett avtal från 2006 med Tele2 Business i ytterligare tre år. Koncernen har 1 400 anställda fördelat på huvudkontoret i Malmö och bagerierna i Malmö och Göteborg. I Tele2s Springlösning för Pågen ingår ett skräddarsytt internt GSM-nät för att säkerställa hög kvalitetet i täckning, garanterad kapacitet och möjligheten att låsa telefoner på en specifik adress. Ett flertal av företagets totalt 1200 mobila anknytningar är låsta till att endast fungera i Pågens egna lokaler.