Oförändrade marknadsandelar på svenska mobilmarknaden

Enligt Post- och telestyrelsens rapport Svensk Telemarknad första halvåret 2012 är marknadsandelarna på den svenska mobilmarknaden i stort sett oförändrade.

De ser ut som följer:

Marknadsandelar sett till antal abonnemang på mobila samtals- och datatjänster:
* TeliaSonera 39 procent.
* Tele2 Sverige 30 procent.
* Telenor Sverige 17 procent.
* HI3G Access 10 procent.
* Lycamobile Sweden 1 procent.
Marknadsandelar för slutkundsintäkter från mobila samtalstjänster:
* TeliaSonera 40 procent (40 procent).
* Tele2 Sverige 22 procent (23 procent).
* Telenor Sverige 20 procent (20 procent).
* HI3G Access 15 procent (13 procent).
* Lycamobile Sweden Limited 0,78 procent (0,85 procent).
* Spring Mobil 0,69 procent (0,68 procent).
* Ventelo Sverige 0,56 procent (0,54 procent).
* AllTele 0,49 procent (0,51 procent).
* TDC Sverige 0,41 procent (0,34 procent).
* Qall 0,16 procent (0,22 procent).
Intäkter av mobil datatrafik:
* TeliaSonera 1 452 miljoner kr.
* Tele2 Sverige 700 miljoner kr.
* Telenor Sverige 677 miljoner kr.
* HI3G Access 496 miljoner kr.
* TDC Sverige 17 miljoner kr.
* Ventelo Sverige 7,7 miljoner kr.
* AllTele 6,8 miljoner kr.
* Spring Mobil 5,5 miljoner kr.
* Phonera 2,3 miljoner kr.
* Qall Telecom 1,9 miljoner kr.

Sponsorer