Tagged with Universal Telecom

Allteles samgående med Universals svenska del godkänt

Förra veckan höll Alltele extra bolagsstämma. Som väntat gick styrelsens förslag när det gäller samgåendet med storägaren Mark Hauschildts andra telebolag Universal Telecom igenom. Det innebär att Alltele köper den svenska delen av bolaget genom att betala med egna aktier och teckningsoptioner. Samtidigt ges styrelsen också möjlighet till en riktad nyemission till de två storägarna Mark Hauschildt och investmentbolaget Pemberton Holdings. Det förlag till ändring av styrelsens sammansättning som hade lagts fram inför den extra bolagsstämman drogs tillbaka vilket innebär att den nuvarande styrelsen nu sitter kvar fram till bolagets kommande årsstämma. Valberedningen tills dess jobba fram ett förslag till ny styrelse.
Källa: Telekom Idag, 13-03-21, Grönt ljus för samgående