Zitius och Telia KO för bostadsbolag i Stockholm

Det blir Zitius och Telia som blir kommunikationsoperatörer för de tre allmännyttiga bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Det innebär att OpenNet, som tillsammans med Zitius och Telia har varit KO för bostadsbolagen fram till i dag, nu tappar en viktig kund. Zitius kommer att leverera till Svenska bostäder och Familjebostäder medan Telia får ta hand om Stockholmshem. De tre bolagen är ungefär lika stora med 20-25 000 hyresgäster per bolag. Övertagandet av nätet kommer att ske i två steg med ett första steg i oktober 2013 och ett andra i oktober 2014. I samband med övertagandet sker också en uppgradering av nätet som bland annat möjliggör för en bredbandshastighet på upp till 1 Gbit/s. Avtalen sträcker sig över 5-7 år och Zitius kommer att kunna nå upp till 50 000 hyresgäster och Telia 30 000.
Källa: Telekomnyheterna, 13-02-14, Zitius och Telia stora vinnare i Stockholms KO-upphandling
Computer Sweden, 13-02-14, De kopplar upp allmännyttan
Fastighet & Bostadsrätt, 13-02-14, Zitius ny kommunikationsoperatör för Svenska Bostäder och Familjebostäder
Telekomnyheterna, 13-02-15, Zitius dubblar Stockholmsnärvaron efter KO-beskedet i går

Sponsorer