Bahnhof och Bredband2 vill ha en framtid utan KO

Bahnhof och Bredband2, har gått ut och förespråkar en framtida modell utan kommunikationsoperatörer, KO. Enligt Bahnhofs vd Jon Karlung har det skett en perspektivförskjutning av kommunikationsoperatörens del i värdekedjan. – Det handlar om en perspektivförskjutning. Traditionellt har det varit tre parter, tjänsteleverantören, KO:n och nätägaren. Kommunikationsoperatören behövs inte längre. Det har spelat ut sin roll. Från början skulle kommunikationsoperatören se till att de andra två samarbetade och hittade lösningar för slutkunden. Nu har det förskjutits till en egen affärsverksamhet, från att tidigare ha varit en neutral oberoende spelare. Nu när de oberoende kommunikationsoperatörerna har köpts upp så sitter de på två stolar, eftersom de ägs av de stora spelarna, som Telia, Telenor och Com Hem. Det är som om Stokab skulle börja sälja tjänster till slutkund, säger Jon Karlung och fortsätter: – Vi tror att tjänsteleverantörerna skulle tjäna på en annan modell och det innebär lägre priser för konsumenterna. Jag tror även att de stora spelarna skulle tjäna på att vi avskaffar kommunikationsoperatören i dess nuvarande form. Jon Karlung säger att kommunerna, som byggde upp de offentligt finansierade näten från början, aldrig hade accepterat kommunikationsoperatörerna om de redan på den tiden hade suttit på två stolar. Bahnhof har tillsammans med Bredband2 satt igång en projektgrupp tillsammans med ett antal nät och hoppas få in T3, Alltele och andra som vill i samarbetet.
Källa: Telekomnyheterna, 13-02-14, Så ska Bahnhof och Bredband2 ta död på KO-marknaden

Sponsorer