Tagged with LTE800

Telia och dess 4G planer – LTE800,1800 och 2600 år 2013

Hetaste just nu är 4G och vilka frekvenser som kommer användas, nedan tittar vi närmare på Telia Soneras planer för 4G och vilka frekvenser som kommer användas när nätet står klart 2013.

TeliaSonera planerar att använda tre olika band för att täcka Sverige med 4G / LTE. Dessa band är 800MHz, 1800MHz och 2600MHz. Dessa frekvenser fyller olika funktioner då de har olika täckningsförmåga och olika kan olika hastigheter beroende på hur mycket spektrum operatören besitter. Som vi ser på bilden ovan så har Telia planerat att använda LTE800 – 800MHz för (rural) landsbygden vilket ger god täckning ute på landet, LTE1800 – 1800MHz för (urban) för tätare områden där de kan vara bra att dela upp användare på stationer men fortfarande ge bättre täckning en 3G nätet. Och sist LTE2600 på 2600MHz vilket passar bäst i tätare städer där stationerna inte skall ha speciellt brett täckningsområde, då man inte vill få in halva staden på en station använder man de högre frekvenserna. Med denna planering kommer vi se LTE / 4G nät med god möjligheter att täcka hela landet som vi ser med 2G nätet idag.