Tagged with LTE2600

Telia och dess 4G planer – LTE800,1800 och 2600 år 2013

Hetaste just nu är 4G och vilka frekvenser som kommer användas, nedan tittar vi närmare på Telia Soneras planer för 4G och vilka frekvenser som kommer användas när nätet står klart 2013.

TeliaSonera planerar att använda tre olika band för att täcka Sverige med 4G / LTE. Dessa band är 800MHz, 1800MHz och 2600MHz. Dessa frekvenser fyller olika funktioner då de har olika täckningsförmåga och olika kan olika hastigheter beroende på hur mycket spektrum operatören besitter. Som vi ser på bilden ovan så har Telia planerat att använda LTE800 – 800MHz för (rural) landsbygden vilket ger god täckning ute på landet, LTE1800 – 1800MHz för (urban) för tätare områden där de kan vara bra att dela upp användare på stationer men fortfarande ge bättre täckning en 3G nätet. Och sist LTE2600 på 2600MHz vilket passar bäst i tätare städer där stationerna inte skall ha speciellt brett täckningsområde, då man inte vill få in halva staden på en station använder man de högre frekvenserna. Med denna planering kommer vi se LTE / 4G nät med god möjligheter att täcka hela landet som vi ser med 2G nätet idag.

Flertalet frekvensker skapar bättre tjänster

Telenor och Tele2 tuffar på om att bli bäst på marknaden

Tryck på bilden för att få se den större

För att få den absolut bästa täckningen och prestandan så fördelar man tjänsterna över banden. Som vi tidigare har erfarenheter av så använder GSM 800/1800MHz och 3G 2100MHz. Nästa steg blir att få se LTE på 900MHz och 2600MHz vilket breddar produkt portföljen. I samarbetet vi tidigare nämnde här så kommer vi få se allt bredbare täckning av tyngre tjänster. Så har du 2G täckning ute i stugan nu så är de inte helt omöjligt om du har LTE900 ”4G” täckning där om 2år. Modemen som skall börja levereras skall kunna flyta mellan banden och tjänsterna utan större avbrott. Tappar du LTE2600 täckning så hoppar den möjligen över på LTE900, skall du däremot ringa så kommer du använda 3G nätet på 2100 bandet, och skulle du sakna täckning för 3G så slussas du över till GSM nätet. Då kanske folk ställer sig frågan varför man inte ringer på 4G nätet, och de är så simpelt som att de är ett renodlat datanät och en så länge finns inga telefoner som kan utnyttja detta, samma när de kommer till SMS. När telefoni via 4G nätet väl kommer så är de en variant av Vo-Ip som många redan använder idag, i folkmun är det IP-Telefoni.