Många klagomål på tele-, tv- och internetområdet

Tele-, tv- och internetområdet får sammantaget flest klagomål, men hantverkstjänster upplevs fortfarande som det enskilt största konsumentproblemet enligt 2012 års statistik från landets konsumentvägledningar. Konsumentverket har sedan 2005 sammanställt statistik över klagomålen som kommer in till landets konsumentvägledningar. Av de totalt 86 000 klagomålen från förra året handlade 19 700 (23 procent) om produkter och tjänster på tele-, tv- och internetområdet. I många fall var det krångliga avtalsvillkor, oklarheter kring bindningstider, tveksamma försäljningsmetoder och dålig täckning på mobila bredband och mobiltelefoner som fått konsumenterna att reagera negativt.

Sponsorer