Tagged with VPN

Allt fler jobbar mobilt

Drygt sju av tio storstadsbor utnyttjar sin pendlingstid åt att jobba. Nästan hälften, 44 procent har tillgång till en mobil surfplatta, det är mer än dubbelt så många som förra året, visar Telenors senaste Mobility Report. Telenor mäter årligen utvecklingen för mobilt arbetssätt och mobil livsstil genom att intervjua 1.000 personer med företagsbetald mobiltelefon och 400 beslutsfattare inom telekom och it och hur de ser på mobilt användande. Årets rapport visar på en snabb utveckling där fyra av tio anställda har en företagsbetald smart mobiltelefon, en ökning med 20 procent sedan i fjol, och där andelen som har tillgång till surfplatta – 44 procent – fördubblats sedan i fjol. 15 procent av alla företag i undersökningen har enbart mobil telefoni. Christian Strömlid på Telenor ser två tydliga trender i rapporten. ”Mobilitet är ett normaltillstånd och inget vi kan marknadsföra. En annan tydlig trend är att det är användarna som styr”, säger han Närmare sju av tio användare anser att det är en självklarhet att kunna koppla upp sig från valfri mobil enhet var som helst och få tillgång till företagsspecifik information. Det är en utveckling som ställer höga krav på företagens säkerhetssystem. Det är också säkerheten som är den största barriären för ökad mobilitet och i årets undersökning har medvetensheten om mobilitetens säkerhetsrisker ökat. 76 procent av beslutsfattarna anger att ett mer mobilt arbetssätt kan utgöra en fara för företaget. 66 procent av företagen har också sett över sina rutiner kring it-säkerhet i och med ett ökat användande av smarta mobiler, surfplattor och mobilt bredband, men bara vart fjärde företag, främst offentlig sektor, använder Mobile Device Management, MDM, ett säkerhetssystem som ger företaget kontroll över alla mobila enheter i verksamheten.
Källa: Dagens Industri, 13-03-20, Svenskarna jobbar allt mer mobilt