Tagged with Teracom

Teracom i avtal med Huawei

Teracom har tecknat ett avtal med Huawei om service av ett rikstäckande mobilnät i Sverige. Affären gäller förebyggande underhåll, felavhjälpning och anläggningsförvaltning av ett rikstäckande mobilnät i Sverige. Leveransen till Huawei påbörjas från och med den 1 april 2013.
Källa: Telekommarknaden, 13-03-19, Teracom tecknar avtal med Huawei kring service av mobilnät