Tagged with stadsnät

Lidén Data lånar stadsnät av Tierps Kommun

Tierps kommun har valt att låna ut sitt stadsnät till Enköpingsbolaget Lidén Data. Lidén Data Gruppen lånar det nät som idag ägs av Tierps kommun mot att företaget bygger ut nätet till alla kommunala verksamheter och erbjuder minst 90 procent av kommuninvånarna tillgång till 100 mb/sek till år 2020. Lidén Data Gruppen räknar med att investera minst fem miljoner kronor per år fram till år 2020. Vad Lidén Data ska få i kompensation för lånet av nätet framgår inte av kommunens pressmeddelande.
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-11, Lidén Data ”lånar” stadsnät av Tierps Kommun

Årets stadsnät går till Umeå och Umenet.

Umeå Energis dotterbolag Umenet har utsetts till Årets Stadsnät 2012. Det skriver Umeå Energi. Årets Stadsnäts delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område. UmeNet fick priset som årets stadsnät med följande motivering: ”UmeNet är en av pionjärerna bland svenska stadsnätsbyggare. UmeNet etablerades redan 1995 och har sedan 1999 erbjudit marknaden ett öppet stadsnät. UmeNet var också ett av första stadsnäten att erbjöd Triple play och 1 Gbit/s till privatkunder. Tack vare UmeNets väl utvecklade fibernät har idag nittiofem procent av invånarna i kommunen tillgång till bredband och 80-tal olika byanät är anslutna. Mats Berggren, VD på UmeNet AB, har varit drivande och skapat förutsättningarna för Umeås bredbandssatsning och samtidigt haft en ledande roll för stadsnätsföreningens utveckling. Mats har med stort engagemang och kunnande både lokalt i UmeNet och i stadsnätsföreningens styrelse bidragit till en positiv utveckling för hela stadsnätssverige”.
Källa: Telekommarknaden, 13-03-21, Umenet Årets Stadsnät 2012
Telekomnyheterna, 13-03-21, Jan Werne och UmeNet prisades på SSNf-årsmöte i Karlstad