Tagged with smartphone

Radiotjänst frågar om TV i smartphones

Radiotjänst har infört nya rutiner för att få fler att betala för sitt tv-tittandet. Fram till i förra veckan tolkade Radiotjänst i Kiruna reglerna så att de inte uttryckligen skulle fråga kunder om de såg på tv via sina smarta telefoner. Men nu har radiotjänst ändrat sig. I de systematiska rundringningar som nu görs till de cirka 350 000 personer i landet som inte betalar någon mottagaravgift frågar public servicebolaget nu om de uppringda ”har någon avgiftspliktig utrustning”.

60 procent uppkopplade med en smart mobil

60 procent av svenskar i åldern 16 till 74 år har under första kvartalet 2012 använt en smart eller en vanlig mobiltelefon för att kopplat upp sig mot webben enligt Statistiska Centralbyrån. 46 procent av de tillfrågade i samma ålder använt en bärbar dator för att koppla upp via mobilt internet och 14 procent har använt en surfplatta. Även bland svenska företag föredrar majoritet uppkoppling till webben via mobilt bredband. Bland företag med 10 anställda eller fler använder 72 procent mobilt bredband via 3G- eller 4G-nät för att ansluta till internet. Sedan 2010 har andelen företag som har mobilt bredband ökat från 55 procent till årets 72 procent. Ökningen är störst bland transport- och magasineringsföretag. Andelen är där 75 procent, vilket kan jämföras med 62 procent 2011. Den bransch där högst andel företag har mobila bredbandsanslutningar är information och kommunikation. Där har 93 procent en sådan anslutning. Även andelen företag som har andra fasta bredbandsanslutningar än DSL, via exempelvis fiber eller kabel, fortsätter att öka. I år har 54 procent av företagen sådana anslutningar, vilket kan jämföras med 49 procent 2011.