Tagged with gatan

Stokab vill erbjuda bredband i gathörnen

Stokab riktar nu blicken mot trottoarer och gator utanför fastigheterna. – Något vi tittar på nu är att expandera nätet till att omfatta även gatuhörnen utanför fastigheterna i innerstaden, säger Anders Broberg och fortsätter: – Trafikkontoret har en önskan om att kunna styra trafiken på ett smartare sätt genom att dra fiber ut i gatuhörnen. Och som vi ser det kan det ju vara något som kan komma att erbjudas till operatörerna också så småningom. Utrullning beräknas påbörjas under 2013. Dessutom finns en önskan hos Stokab, menar Ander Broberg, att ta steget till att börja rulla ut fiber även till enfamiljshushållen. – Det vi har kvar är ju villorna. Men det är ju ett bekymmersamt område med tanke på den nuvarande prisregleringen, så där får vi invänta och se vad PTS hittar på.
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-15