Tagged with Electra Gruppen

Tre väljer logistikpartner

Tre har valt Electra Gruppen som logistikpartner för sin nordiska distribution av mobiltelefoner, modem och tillbehör. Affären medför mer än en fördubbling av antalet hanterade order inom Electra Gruppens affärsområde IT och logistik. Under en period har Tre haft en annan distributionslösning men har nu återkommit till Electra Gruppen som logistikkund.
Källa: Telekom Online, 13-03-12, 3 återkommer till Electragruppen som logistikkund