EQT vill skapa ett nationellt fibernät

Riskkapitalbolaget EQT har för avsikt att bilda ett nationellt fibernät i Sverige genom att förvärva och slå samman stadsnät runtom i Sverige. Genom det nya bolaget ska EQT därmed skapa en direkt konkurrent med TeliaSonera om den svenska fiberinfrastrukturmarknaden. Enligt Thomas von Koch, partner i EQT så har man redan börjat förhandla med ett antal kommuner i Sverige om förvärv av deras fibernät.– Även om diskussionsprocessen med kommunerna tar lång tid så tror jag att vi redan i år kommer att ha något eller några stadsnät klara. Helst skulle vi vilja börja med något större stadsnät, men vi är intresserade av alla storlekar, säger Thomas von Koch. EQT vill inte bara förvärva näten utan man vill även satsa hårt på en fortsatt utbyggnad av ett finmaskigt fibernät. – Efterfrågan på bredbandskapacitet kommer att explodera och det enda som kommer att klara efterfrågan är fibernäten. Till skillnad från när vi investerade i Com Hem, där filosofin var och är walled garden, så satsar vi här helhjärtat på helt öppna nät. Det är framtiden, säger han. EQT har redan investerat i fibernät i Norge genom förvärv av bland annat Broadnet och InFiber. – Om de rätta förutsättningarna finns på marknaden så räknar jag med att vi har 25-30 miljarder kr att investera. Vår investeringshorisont ligger på fem till sju år och sedan får vi se hur vi väljer att låta bolaget leva vidare, säger Thomas von Koch.
Källa: Telekomnyheterna, 13-03-20, Tidigare Bahnhof och iTux vd:ar bakom EQT:s storsatsning på fiber
Telekomnyheterna, 13-03-20, Vi är beredda att satsa 25-30 miljarder kr på fibernät
Telekomnyheterna, 13-03-21, Ove Alm om EQT:s fibernätssatsning: Inte direkt förvånad

Sponsorer