1 Senaste redigerad av jonasolof (2012-10-31 09:42:55)

Tråd: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

I ooch med att många nu kan ta fram inte bara signaldata utan även uppgift om Cell ID och PCI för master så finns det skäl att se om  den infon kan användas för att se vilket modemet är anslutet mot.

Stort tack till Metallicaman_No 1 som körde runt en mast och noterade värden. Nu fick vi äntligen en hum om sambandet mellan Cell ID och PCI. Fler sådana serier behövs så vi kan se om gissningarna om vad som gäller håller. Det här är ingen info som operatörerna bjuder på fast redan PTS borde göra det.


Här är värdena kopierade från denna tråd

http://www.mobilabredband.se/forum/view … 721#p42721

som bland alltför mycket annat innehöll en diskusssion om vilken eller vilka master två närbelägna användare var anslutna till.

"Nu har jag kikat igenom lite signal data från idag då jag körde runt masten. ":

Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: >= -51dBm
Cell-ID:  4C89D01
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -70
RSRQ: -5
PCI: 432

Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -69dBm
Cell-ID:  4C89D02
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -86
RSRQ: -4
PCI: 433

Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -65dBm
Cell-ID:  4C89D03
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -87
RSRQ: -9
PCI: 434

"Det är dom 3 Cell ID och PCI jag fick fram när jag rundade den masten. Jag ville ha fram info på så nära håll det var möjligt via vägar. Hastigheten var väldigt lika på samtliga CEll ID."


Som synes så har var sin sektor en egen PCI siffra. PCI står för sektor, men inte för mast. Det finns tre sektorer, vardera med 120 graders täckning. De är numrerade 1-3.

Nu till andra master i närheten

"Fick även kontakt med några andra master när jag var närmare stan."

Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: >= -51dBm
Cell-ID:  4CD1205
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -77
RSRQ: -6
PCI: 106

Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -57dBm
Cell-ID:  4CD0504
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -83
RSRQ: -4
PCI: 42

Nätverkstatus
Nätverksnamn: Telenor SE
RSSI: -87dBm
Cell-ID:  4CD1106
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -114
RSRQ: -5
PCI: 272

Metallicaman skriver att han fick uppfattningen att dessa tre master körde 2600. PCi och cell ID är inte komsekutiva/i följd på dessa så det är eventuellt olika master. Sektorsiffrorna slutar på 4,5,6 vilket so far antas stå för 2600 sektorer. Kollar man RSSI-RSRP-RSRQ fås värdena V 20, 22 och 22. Dessa siffror V  står för bandbreddstalet B plus bruset N. T o m med den höga signalnivån på de två första av dessa master. blir B+N 20 eller mer. PÅ 2600 MHz är bandbredden 20 MHz och B någonstans nära 20.

Gör vi motssvarande koll på de översta tre PCI som verkar tillhöra samma mast fås V på 14, 13 och 13. Eftersom B är exakt 10log50 =17,9 för bandbredden 10 MHz som används för LTE 800 så kan de tre övre masterna inte vara 2600 master medan de tre nedre kan vara det efterom bandbredden och därmed B är lägre på 900. Eftersom sektornumrerna på de tre olika masterna är 4,5,6 så kan detta tala för att den sektorserien används för 2600 medan 1,2,3 används för 900.

Nu över till PCI. Vi har sett att varje Cell ID har sitt PCI. Men en 900-sektor och en 2600 sektor kan täcka samma sektor av horisonten. Och då förefaller  de samma PCI, enligt flera observationer. 1 och 4 hör ihop liksom 2 och 5 samt 3 och 6. Exempel från Ricemen mot en tele2 mast i Söderköping:

Nätverksnamn: Tele2
RSSI: -85dBm
Cell-ID:  4D3D105
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -110
RSRQ: -7
PCI: 376

"Siktar jag 30 grader mer söderöver får jag bättre ping (15ms) och bättre värden än ovan":

Nätverksstatus
Nätverksnamn: Tele2
RSSI: -73dBm
Cell-ID:  4D3D102
PS-nätverksanslutning: Ansluten
RSRP: -91
RSRQ: -3
PCI: 376


För sektor 2 fås V=15 villket är lägre än B för 2600 som måste vara mer än 18. För sektor 5 fås V=18 vilket är på hicken (visar modemen alltid rätt undras). Jag har dock sett att 900 och 2600 sänts åt mitt håll på stort avstånd med samma PCI. Där har bandbreddsangivelsen i B593 visat om det rört sig om 900 eller 2600. Så hypotesen är som anförts, att man kan se på slutsiffran om det är 900 eller 2600, åtminstone för telenor och tele2. Om Cell ID anges decimalt med åtta siffror i routern måste man översätta dem tll hexadecimalt, t ex här

http://www.statman.info/conversions/hexadecimal.html

Så i den Alice i underlandet-värld som LTE är så motsvarar en mast(cell tower) EnodeB. Denna kan ha 1-256 celler som var och en anges med ett cell ID där slutsiffran möjligen anger åt vilket håll antennsektorn  är riktad. Vanligast är tre sektorer om 120 grader vardera. Om flera antenner täcker olika band men åt samma håll och det finns tre antennsektorer för varje band så förefaller numreringen vara klar. Lägsta frekvensen t ex har sektor 1-3,nästa 4-6 (t ex 1800, vi får se) och den högsta7- 9. Kanske stämmer, kanske inte.

Jmf Net1 där varje sektor av de tre har ett eget PN-nummer som används för pilotsignaleringen och mäts för fasstställande av Ec/io, dvs signal/brusförhållande där bruset är alla signaler inom det använda bandet. 

Det kan max finnas 504 olika PCI  så dessa betckningar kan komma tillbaka på andra platser. Någon risk för osäkerhet om vilken PCI som avses får dock inte finnas så de ska vara väl åtskilda. Cell ID ska dock vara unika. Så det ska inte kunna finnas två PCI med samma Cell ID där även slutsiffran är samma. PCI ä inte slumpmässigt valda från början men kan bytas efter behov.

Nu återstår att kolla om det stämmer att 4,5,6 konsekvent anger 2600 bandet för telenor och Tele2. Ett decimalt angivet cell ID för Telenor på 2600 var 80520197 vilket hexadecimalt blir 4cca405, vilket kan stämma. Ett annat var 80384772 vilket ger 4ca9304. Det var också på 2600 enligt routern AVM6840 med tidigare FW. Ny FW visar cell ID hexadecimalt så att man slipper konverteringen. Tele2 på 2600: dec 80384773, hex 4ca9305

Tre använder bara 5 eller 6 siffriga decimala Cell ID på 2600 och hur dessa blir uttolkade hexadecimalt och om man kan se sektornummer vet jag inte. I Stockholm har min AVM6840 router noterat Cell ID 47617, 52224, 52992 och 124416 för 3, dvs PLMN 24002 och det är alla TDD signaler på 2600 med 10 Mhz bandbredd.

För Telia har jag noteringar på decimala åttasiffriga Cell ID men där kan sista tecknet efter omvandling till hexadecimalt bli en bokstav och av den decimala slutssiffran kan man inte sluta sig till om det är en 800 cell eller en 2600 cell (siffran 6 finns för båda,hexadecimalt sluttecken a kan vara 2600 och c 800). Telias sektorangivelse är därför oklar. Vore fint om någon kunde ta fram Cell ID och PCI för tre riktningar runt teliamaster också. 

Så vitt jag tror mig veta så får cellerna nummer i följd allt eftersom masterna startas upp. sedan verkar det som om en slutsiffra läggs till som anger sektor. I Stockholm finns många Telia Cell ID som börjar på 25xxxxxx, men i Kalmar är 26xxxxxx vanligast även om det finns någon enstaka 25xxxxxx.

(uppgifter tagna ur AVM nätöversikt som  sparats på ipad i våras).

PS Uppgifterna fås fram med telenor dashboard alt Tele 2 mobile partner för modem och med routrar AVM6840, Huawei B593 eller Dlink DWR923. AVM och B593 medger att man direkt ser vilket band som anslutningen till cellen skett på (B593 genom bandbreddsangivelsen i MHz).

Stämmer nu detta så slipper modemanvändare låsa till band i en router för att se villket band som anslutits till. Kvar att dechiffrera står telia och tre.

PCI används istället för unika Cell ID ( egentligen kallat CGI) eftersom det är mindre betungande beräkningsmässigt inför handover. Som nämnt är inte PCI en unik identitet för en cell och den kan ändras över tiden om t ex handover visar sig ha skett (eller bommat) mellan två celler som råkar ha samma PCI, vilket då vanligen beror på att handover skedde mellan två inbördes avlägsna celler och att mellanliggande celler hoppades över. Sådana konflikter ska lösas automatiskt i LTE-nätet  (Self Organizing network, SON) genom att en av cellerna tilldelas ett nytt PCI som förhoppningsvis inte orsakar konflikt (såvida inte modemet åker luftballong och når ett för stort område). Ett visualiseringsprogram från Linköpings universitet kallat ANROSS kan användas för att hålla koll på vad SON haft för sig för att lösa konflikter, se Ericsson videon här:

http://vitagate.itn.liu.se/GAV/VoSON/videos/

Programmet visar även frekvensen av missade handovers. Detta innebär att operatören kan identifiera problemområden och sektorer som inte lirar med systemet. Som användare ska man vara medveten om att masten därborta i skogen kan byta PCI men att Cell ID ska vara konstant.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2 Senaste redigerad av otto84 (2016-07-17 20:09:56)

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Nu är ju den här tråden rätt gammal så den här informationen kanske redan har kommit fram men jag tror att jag har listat ut hur Telias sektornummer för de olika banden fungerar men hjälp av appen Netmonitor på en Android telefon.

På 2600 Mhz har jag noterat sektornummer på 10, 20 och 30.
På 1800 Mhz från samma basstation (samma eNodeB nummer) är sektornumren 11, 21 och 31.
Och på 800 Mhz är de 12, 22 och 32.

Just nu är jag tex ansluten mot en Telia 800 med decimalt cell id på 27289110. Omvandlar man det till hexadecimal blir det 1A06616. Tar man bort de två sista tecknen så det blir 1A066 och konverterar tillbaka till decimal får man fram eNodeB 106598. De två hexadecimala tecknen som vi tog bort (16 i mitt exempel) kan man omvandla till decimal och få fram sektornumret som då blir 22.

Har även testat Telenor på samma sätt och det verkar stämma som tidigare sagts att 1, 2 och 3 är 900 Mhz och 4, 5 och 6 är 2600 Mhz. 800 Mhz verkar vara 9, 10 och 11. 1800 Mhz har jag inte haft tillfälle att testa ännu.

3

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Tack för inlägget. Frågan är hur numreringen sker om det t ex bara finns 1800 och 800 i masten.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4 Senaste redigerad av otto84 (2016-07-17 20:47:32)

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Jag var i Vansbro idag och där finns vad jag vet bara 800 och 1800. och där fick jag sektornummer 31 och 32 vid de tillfällen jag testade. Kollade i Samsung-telefonen med *#0011# och sedan i Netmonitor-appen och såg att när jag var ansluten mot 32 var det 800 och när jag var ansluten mot 31 var det 1800. På landet där jag bor finns bara 800 och där finns 12, 22 och 32. När jag var i Karlstad där det finns 2600 dök 10, 20 och 30 upp. Så det verkar stämma.
Kan även tillägga att den här konverteringen till hex och tillbaka till dec behövs inte göras i Netmonitor-appen. Den visar eNodeB och sector direkt om man har valt den inställningen.

5

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Får med Telia sektor 22 på 800 MHz och sektor 20 på 2600 MHz enligt metoden ovan. Verkar stämma.

6

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Om man tittar på Telias täckningskarta för 4G+ ser man inte sällan i mindre städer (syns tydligt på t.ex Lidköping vid Vänern) hur täckningen inom tätortsområdet är bra men att det finns en begränsad zon inom det allra mest centrala området i tätortskärnan som saknar 4G+ -täckning. Runt denna utbreder sig siter med CA likt en krans. Men varför denna vita fläck i tätortens epicentrum - om det nu inte är så enkelt att den vita fläcken beror på att de allra mest centralt belägna siterna ännu inte utrustats med radiokort för både 800 och 1800 eller ännu bara har backbone med radiolänk och inte fiber ?
Överhuvud verkar implementeringen av CA vara påtagligt slumpmässig och beroende på om aktuella siter är förhållandevis nya.

Har också noterat att flera helt nya 1800-siter plötsligt de senaste dagarna nu har fått den ljusgröna beteckningen 4G+ från att enbart ha betecknats som 4G från upptändningen för någon månad sedan. Försiktig smygstart/intrimning ?

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

7

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

När det gäller Telia tror jag det handlar om intrimning, de har testat här någon dag, sedan har celler försvunnit igen. En del har återkommit en eller två månader senare.

N4M och TRE verkar bara köra igång, sen får det bli som det blir. Kanske någon snabb test i området precis när de tänt upp.

TRE har dock ändrat på sin totala försämring av nätet som uppkom när de körde igång 4G+ (CA), eller har de stängt ned de helt igen pga. av alla klagomål. Har inga abonnemang kvar hos Tre nu, men de sista veckorna jag hade så var 800 täckningen som vanligt igen på mobilen i två kommuner.

/danne

Telia 4G, N4M, AVM FRITZbox 6840 INT, Huawei E392, Dovado Tiny/Pro, Huawei E5186S-22a, Poynting LPDA-A0092 45/45gr

8

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

3,75G++ skrev:

Får med Telia sektor 22 på 800 MHz och sektor 20 på 2600 MHz enligt metoden ovan. Verkar stämma.

Och den 1800-cell som så hastigast dök upp och försvann igen i natt (se annan tråd) hade sektor 21.

9

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Telia 800 celler som slutar på -0c (hex)?
Igår vid midnatt försvann den Telia 800cell jag alltid varit uppkopplen mot, cellid: 1973d-16 vilket stämmer med andra observationer i tråden. För övrigt den enda Teliacell jag haft i nätverkslistan.

Istället dök det upp fyra eller fem helt okända 800 celler som alla slutade på -0c, blev uppkopplad mot en av dessa med kass signal. I dag var min vanliga cell tillbaka och alla -0c celler borta, troligen något test.

Dock har en -0c cell dykt upp igen i kväll, verkar sitta på samma mast som min vanliga cell att döma av signalstyrka.

http://www.ladda-upp.se/tumnagel/kunlhyxrnbmpjm/

/danne

Telia 4G, N4M, AVM FRITZbox 6840 INT, Huawei E392, Dovado Tiny/Pro, Huawei E5186S-22a, Poynting LPDA-A0092 45/45gr

10

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Vad säger routern om avståndet tilll cellen?

Vid Kalmarsund är 800 ett problem pga hög interferensnivå och visst cellhoppande. Har låst en router som alltid ska vara igång till 1800 för att det ska vara stabilt. Paradoxen är att ju fler 800-celler Telia startat ju sämre har det blivit kustnära.

Med tiden kommer väl nya celler för 700-bandet och 800.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

11

Sv: Cell ID, PCI och sektorer med 900 eller 2600

Cellen är borta igen, misstänker att -0c är ett id Telia använder vid tester. Här finns lyckligtvis inga som helst problem med interferens när det gäller Telia (ännu).

Lär sitta fast med enbart mobilt bredband i minst fem år till, så man blir nervös så fort någon ändring sker.
Numera är det enbart Telia som fungerar bra, Tre har kladdat till nätet så det går inte använda på mobilen för röstsamtal ens.

/danne

Telia 4G, N4M, AVM FRITZbox 6840 INT, Huawei E392, Dovado Tiny/Pro, Huawei E5186S-22a, Poynting LPDA-A0092 45/45gr