1

Tråd: Begränsat Obegränsat

Var för några dagar sedan i kontakt med ICE för att täckna två abonnmang.

Angånde deras "Obegränsade" abonnemang fick jag följande svar från kundtjänst.

"Du kan dock teckna hemmapaketet plus där det är obegränsat inom normalt användande. Gränsen går där vid 25 gig." lol

Ni kanske förstår varför jag inte valde ICE.net?

Net1 D35 - Mastmonterad LTE router Mikrotik - Comhem 50

2

Sv: Begränsat Obegränsat

SM6VTT skrev:

Var för några dagar sedan i kontakt med ICE för att täckna två abonnmang.

Angånde deras "Obegränsade" abonnemang fick jag följande svar från kundtjänst.

"Du kan dock teckna hemmapaketet plus där det är obegränsat inom normalt användande. Gränsen går där vid 25 gig." lol

Ni kanske förstår varför jag inte valde ICE.net?

Ibland kanske täckningen avgör...

Hemma: Telia fiber 500/500.
Bärbart: ZTE MU5001 + Telia Extra användare.
Mobil(t): Galaxy S23 Ultra & Telia Obegränsad.
Extra: Allt möjligt, som externa antenner & simkort.

3

Sv: Begränsat Obegränsat

De flesta  "cellkamrater" till den påtänkte SM6VIT är kanske tacksam att det inte blev ICE.net. Med ett trafikbehov på 25 Gb omöjliggörs i praktiken reell kommunikation för alla andra periferianvändare i samma cell. Ett storcellsnät som ICE.nets - med den av PTS tilldelade bandbredden - är inte i första hand inte konstruerat för trafikvolym utan för att överhuvud taget möjliggöra uppkoppling för användare som annars kanske var hänvisade till uppringda modemuppkopplingar eller extremt slöa ADSL-kontakter. I praktiken således människor som bor mer än fem, sex kilometer från en växelstation - och det finns många - eller en "olönsam" station utan ADSL.  SM6VIT:s behov kan i princip bara tillgodoses av ett 4G-nät om han bor så han kan se antennerna utan kikare....

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

4

Sv: Begränsat Obegränsat

Instämmer helt med Vox medievalis. Vi får hjälpas åt att skrämma bort denna typ av kunder.

5

Sv: Begränsat Obegränsat

Fast å andra sidan tror jag Net1 behöver alla kunder dom kan få. Jag tycker mig ha märkt att dom tonat ned glesbygdsaspekten och försöker vara ett alternativ bland andra.
Och så kan man ju trösta sig med att dom får råd med fler basar som fördelar trafiken.

6

Sv: Begränsat Obegränsat

Grundproblemet är bara att Net1:s koncept - frekvens och teknik - egentligen inte är optimerat för stora kommunikationsvolymer utan små volymer/förhållandevis få användare över stora glesbebyggda områden. Här finns ett inbyggt radiotekniskt/fysikaliskt motsatsförhållande; skall man försöka täta upp nätet med väldigt många basstationer får man andra problem och då är det bättre med ett småcellsnät på högre frekvenser och med någon eller några kilometer mellan baserna. Det finns också en praktisk/ekonomisk gräns för vad radiolänkkapaciteten från basstationer och uppåt i systemet klarar och då är vi genast framme vid nedgrävda fiberlinor till varje bas - och då kostar det.... Jämför med hur många glesbygdsbor eller byalag som hittills har lyckats skaffa sig fiber....

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810