1 Senaste redigerad av Intresserad (2023-01-23 20:17:31)

Tråd: Hur höga brukar basstationer/mobilmaster vara ute på bygden?

Ursäkta en möjligen dum fråga, förstår ju att de kan vara av godtycklig höjd - ungefär som att fråga hur långt är ett snöre.

Men det jag tänker på är typiska standardhöjder för mobilmaster man ser ute på bygden, som är förankrade med vajrar som en tripod. Vilket höjdintervall kan vara aktuellt? Svårt att bedöma via ögonmått när man kör förbi.

Anledningen att jag frågar är att masthöjden är bra att veta när man sitter och matar in parametrar i simuleringsapplikationer för topologi mot tänkbara basstationer i närheten, det kan bli betydelsefulla skillnader om vi talar om tex 30 m vs 60 meters masthöjd.

2

Sv: Hur höga brukar basstationer/mobilmaster vara ute på bygden?

34.2 meter smile

De flesta mobilmaster är under 50m höga och många ligger på 30 meter men de högsta i landet lär sitta på 300 meters höjd.
Om det finns staglinor beror även på markförhållanden. Stabil grund och fackverksmaster tål vindlasten utan staglinor.

Det är ofta inte operatören som äger masten, de äger bara det tekniska och samma mastägare kan sälja plats till flera olika hyresgäster, och då på olika höjd utefter masten.

Avgöra grovt ungefärlig höjd kan man göra från bilen i farten.
Finns topplampa? Krävs på master 45 meter och högre.
Står masten i skogen? Granar blir ca 20 meter höga så man kan jämföra hur många granar masten når över.

För bättre höjdmätning, mät 200 meter med bilens trippmätare  bort från masten eller stig ur bilen  och stega 200 meter från masten, mät höjden med en tändsticka som du håller med utsträckt arm eller ännu enklare en tumstock.
Avståndet tumstock <-> öga, om det är 1m och masten mäter 25cm på 200 meter avstånd är den 50 meter hög.

Fackverksmaster är ofta uppbyggda i fasta sektionslängder som man kan räkna. Vanlig längd på typiska mobilmaster är 7.5 meter.
Det händer att vissa master är betydligt högre än 50 meter vilket då ofta nyttjas av operatören att vinkla ned strålloben för jämnare yttäckning över större område. Nedvinklingen kan medföra att inte max räckvidd påverkas men täckningen i ytterområden blir stabilare då mindre mängd absorbenter (träd, hus) måste passeras.

De flesta master har horisontalt ojämn täckning medvetet eller pga av naturhinder vilket ofta kan ses på täckningskartor. Ju högra antennen sitter relativt omgivande topologin, ju jämnare räckvidd är möjlig.

3

Sv: Hur höga brukar basstationer/mobilmaster vara ute på bygden?

Tack för bra svar Kafeman! Då tror jag att jag höftat relativt rätt med cirkus 30 meter, men ska köra till närliggande byns mast för en mer noggrann uppskattning mha en laseravståndsmätare eller dina tips. Det är ett utpräglat skogslän detta så de topografiska simuleringarna är inte helt att lita på men visst hum om förutsättningarna ges.