1 Senaste redigerad av SEHLBERG (2023-01-18 06:33:46)

Tråd: Carrier aggregation

Hej!

Finns det någon här på forumet som vet vilka frekvenser på Telias 4G-band som aggregerar tillsammans med NR28?

B3, B7, B20 är grönt men kan även B28 aggregera med NR28?
Är det olika från mast till mast?
Den aktuella masten i min närhet har nyligen blivit uppgraderad med (Ericsson)
NR28, B3, B7, B20 samt B28, tidigare fanns bara B20 (Nokia).

Är det möjligt att kontrollera med någon app i telefonen.

Jag har pratat med Telia men det var ungefär goddag yxskaft.
De sa att 5G är 5G och 4G är 4G och har inget med varandra att göra.

//J.

2

Sv: Carrier aggregation

Kanske bra om du berättar litet om vad du vill uppnå. NR28 är väl ett ganska ovanligt band att vilja ansluta till, är inte detta till för rätt speciella applikationer? Har extremt begränsad kunskap här.

3 Senaste redigerad av E Kafeman (2023-01-19 08:07:23)

Sv: Carrier aggregation

N28 är inte kompatibel med B-kanalerna och kräver router med 5G protokoll installerat.
Vilka frekvenser som kan tas emot för resp operatör på din plats finns det en del appar som klarar att visa.  Det finns många av dom apparna diskuterade här på detta forum.
Vet man typ av telefon mm så är det lättare att söka vad som passar.

Att beskriva 4G resp 5G rättvist kräver att man förstår något hur tanken är bakom dessa system.
Enkelt så finns inte 4G eller 5G som någon slags spikad teknik. 4G och 5G är bara marknadsföring, reklamnamn på en pågående teknikutveckling som utvecklas efterhand beroende på marknadskrafter och kundefterfrågan.
De som bestämmer detta kallar sej 3GPP.

3GPP är en standardiseringsorganisation som planera radiosystem.
Man har valt en ovanlig väg, standarden blir inte färdig utan man bygger hela tiden på med nytt men på ett sätt så att det man tidigare specat kommer vara fortsatt kompatibelt med de nya tilläggen.

Detta med färskt minne av att standarder för 1G och 2G var diffusa globalt. Det var svårt att sälja in ett telefonsystem som fungerade över hela världen vilket minskade värdet på marknaden och systemet kunde inte svälja utrymmesbehovet av frekvensband, man hade inte radio-system som hanterade antalet villiga abonnenter och befintliga radio-system hade dålig energi-prestanda, dåligt anpassade för ökande behovet av att överföra digital data.
Att kunna ringa ett samtal på 2G-tiden en eftermiddag i Stockholm, gick oftast inte. Systemet var full-belagt.
Det innebar att operatörerna inte heller kunde sälja fler abonnemang eller hårdvara, det fanns inte utrymme för flera.

3GPP som är en sammanslutning av tillverkare av mobiler, basstationer och operatörer som vill sälja in tjänster.
De började med en ny standard, 3G som skule lösa många av tidigare problemen, men man såg snabbt att man målat in sej i ett hörn. 3G fungerade som tänkt men marknaden växte även över vad 3G kunde medge. Ett nytt fenomen var detta med att skicka internettrafik över mobilnätet. Även om det gick långsamt och var dyr data-taxa så dränkte det all annan trafik.

Man var nu brända och ville inte göra om misstaget. Man försökte inte skapa någon ny global standard som beskrev ett telefonsystem som annars rimligen skulle ha kallats 4G och som åter antagligen snart inte skulle klara marknadens behov.


Därför valde man att fortsätta utvecklingen med en ny grundtanke, med tanke på hur både hård och mjukvara kan tänkas utvecklas. Hårdvaru-utveckling går snabbt. Radiosystem som var osäljbart dyra eller inte ens tekniskt möjliga förra året kan nu kansker säljas för några kronor med dubbla prestandan.
#GPP insåg att det inte gick inte skriva en standard som var hållbar över många år och som täckte in en teknik som man ännu inte visst om den var möjlig eller ens fanns en efterfrågan av.

Den nya anfallsvinkeln blev att starta en ny standard som man kallade LTE, som stod för Long Term Evolution, dvs en långsiktig utveckling.
Det nya var att denna standarden var inte färdigskriven när den släpptes i revison 1. Revision 1 var givetvis en låst standard men det fanns ytterligare åtminstone 30 ytterligare releaser som var oskrivna men planerade.
Med jämna mellanrum släpper man ut nya releaser med nya funktioner och tjänster. Hela tiden med stor tyngdpunkt på bakåtkompatibilitet. De releaserna kan man läsa om på deras hemsida och  är sådana som redan är implementerade och sådana som är planerade om några år.
I en del fall kan en ny release implementeras genom uppdatering av mjukvara i telefon/router/basstation.
Krävs det uppdaterad hårdvara så kommer gammal utrustning fortfarande fungera som tidigare men kan kanske inte nyttja nya funktioner.
Det är inte ens önskvärt i många fall, special-tjänster för trådlösa givare, nödinformation från bilar mm är inget som behövs i en router eller mobiltelefon. Samtidigt fanns inte ens tanken på att bilar skulle behöva kommunicera med varandra när man sådde första fröet till LTE.

LTE heter alltså radio-systemet och delbeskrivningarna kallas releaser.
Release 8 beskrev prestanda som motsvarade det marknaden kallar 4G i dess grundstruktur.
Senare releaser beskrev olika påbyggnader för bättre prestanda i något hänseende.

Release 10 beskrev hur mjuk och hårdvaran skulle fungera för att medge Carrier Agregation.
Det var inget som tidigare routrar eller telefoner kunde hantera men de blev inte heller utkastade ur systemet.
För basstationerna räckte det ofta med en mjukvaruppgradering.
I denna release beskrev även mycket annat, inklusive uppgraderade funktioner för 4G.

Release 14 var starten på det vi kallar för 5G. Många av de saker och prestanda som vi förknippar med 5G fanns inte ännu implementerat i denna release men grundstrukturen fanns nu på plats som en spikad standard.

Release 21 är ännu inte fastställd men den kommer medge prestanda motsvarande de mål man satt upp för 6G. Vänta komma 2030.

7G förväntas komma tidigast 2040 men hitintills har alltid marknaden varit omättbar och utvecklingen har alltid gått snabbare än vad man förutsåg några år tidigare.

Telefoner och routrar som designades för någon av de första releaserna av LTE kommer förhoppningsvis fortfarande fungera 30 år senare, om dess hårdvara överlevt så länge.

Telia har rätt, 4G och 5G, nej de har inget att göra med varandra. Det är kul nummerbeteckningar i stigande ordning för att folk ska förstå att telefon som kan visa en 5G-symbol i displayen är häftigare än den som bara visar 4G. Ändå kan prestanda i alla avseenden vara bättre i 4G-telefonen.
Att något har mjuk och hårdvara enligt 5G innebär inte att den har bättre prestanda än något med 4G-symbol i displayen.

5G är en mer utvecklad påbyggnad på befintlig teknik som 4G använder men även en massa andra tjänster såsom nb IoT finns i dessa påbyggnader för användning i specifika ändamål, typ internetanslutna elmätare och kylskåp där man kan kolla om lyset brinner via app i telefonen.

Det är som Win95 och Win11. De program som fungerade i Win95 fungerar fortfarande i Win95 och fungerar oftast i Win11.
Program som utnyttjar nya möjligheter i Win11 fungerar däremot troligen inte i Win95.

Däremot är 2G och 3G radiosystem som man inte längre tar hänsyn till. Det är allt för omodern teknik som stängs av helt, preliminärt 2024-2025.