1

Tråd: Hybrid LTE+ DSL inte bra för fiber med failover till 4G

Multipath TCP, MPTCP, är en teknik utvecklad av Tessares.net för att medge samtidig användning av DSL och 4G. Tekniken används i några länder med utbyggt men långsamt ADSL, bl a Finland,  Tyskland och Nederländerna. Det finns nu kombiroutrar från olika tillverkare. Målsättningen är att komma upp i DL 100 mbit/s.

För Sveriges del  har tekniken föga intresse pga den drastiska nedstängningen av kopparnätet och utbyggnaden av fiber. Däremot kan kombiroutrarna stöka till det när man vill ha 4G som failover back up om fiber faller ifrån. Hybridtekniken är bara meningsfull med DSL. Om den finns i routern när WAN porten är ansluten till fiber kan farten strypas till 100/100. När parallellkörningen fiber/4G kopplas bort ökar hastigheten till t ex 500/100 som i mitt fall med AVM 6890 med Bahnhof.

Ibland är implementeringen inte tillräckligt explicit. AVM 7590 motsvarar DSL/WAN- halvan av 6890. Man kan ansluta 4G modem över USB. Jag testade med mifin Netgear Aircard 810S. Här används 4G enbart om syncsignalen från DSL faller ifrån, således ren failover. Däremot finns ingen funktion för att reagera på att fiber över WAN faller ifrån. Då får man gå över till LTE via användarinterfacet. Det är dessutom tveksamt om hybridfunktionen DSL + LTE är implementerad, fr a eftersom LTE-anslutningen är extern.

Bottom line är att man som fiberanvändare inte vill att LTE ska köras parallellt utan bara träda in som failover. Så var det i början med 6890 men så blev det hatstorm mot AVM i Tyskland för att hybrid ADSL+LTE inte var implementerad. Efter ett drygt halvår infördes hybridtekniken. Nu försöker jag få AVM att förstå att den fina hybridtekniken med ADSL är en jäkla bastard i kombination med fiber. Som det nu är kör jag utan 4G om jag är på plats och vill ha maxfart men med 4G också om jag bara behöver nå routern utifrån. Omkopplingen kan ske över VPN förutsatt att routern kan nås.

https://www.tessares.net/increasing-bro … e-summary/

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.