1

Tråd: 5G införs med försiktighet i Schweiz

Landet medger generell bara en tiondel av fältstyrkan som medges från basstationer i grannländer.

Det finns ännu tunt med resultat med mätningar från nya 3,5 GHz bandet.

Liksom tidigare påpekats, bl a från Ericsson-tekniker, finns tveksamhet med beamforming aktiva antenner där fältet momentant kan överstiga normer. Mer undersökningar behövs.

Den kraftigaste stråningskällan är ofta den egna telefonen eller andras telefoner i omgivningen. Det blir värre om basstationens fältstyrka är svag och telefonerna beordras öka uteffekten. Spannet är över 1000 gånger upp till max effekt.

Här är några rapporter beställda av myndigheterna. Besluten ligger sedan på kantonnivå. De har, liksom kommunerna i Sverige, ansvaret för hälsoaspekter  av strålning. Bygglovsprövningen för master enligt Plan- och bygglagen inbegriper inte prövning av strålningsrisk eftersom den faller under Miljöbalken. Detta har mastmotståndare extremt svårt att förstå.

Alla rapporter finns på franska och tyska, någon enstaka på engelska

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/en/d … ericht.pdf


https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/d … nement.pdf

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: 5G införs med försiktighet i Schweiz

Intressant läsning. Att penetrationen generellt minskar med högre frekvenser är väl ganska naturligt givet alla andra förutsättningar är lika. Vad gäller t.ex kroppsvävnader gissar jag (vet inte!) att vätskehalten i cellerna också påverkar penetrationen på samma sätt som regnvåta löv innebär högre dämpning och därmed sämre transmission. Än mer spännande tycker jag relationen mellan strålningen (signalstyrkan, frekvensen och i förekommande fall riktningen) från den egna mobilen jämfört med t.ex nervsignalerna till, inom och från det mänskliga hörselorganet är. Här finns naturligtvis massor av undersökningar som för mig är terra ingognita men jonasolof bör veta väldigt mycket mer.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

3

Sv: 5G införs med försiktighet i Schweiz

Den radiofrekventa strålningen med de frekvenser som det är frågan om är icke joniserande och ger, så vitt man vet, som enda effekt uppvärmning. Starka radarsignaler kan ge klickljud som förmodligen uppstår genom direkt påverkan på hörselnerven. Detta diskuterades mycket i samband med ljudproblemen vid USAs ambassad på Kuba. Men så starka är inte fälten en bit bort från basstationsantenner. Det finns inga andra misstankar om påverkan på hörsel- eller balansorgan.

Ju högre frekvens, desto mindre djup penetration. Vattenhalten avgör, liksom i mikrovågsugnen med sina 2,4 GHz.

Ett fortfarande otillräckligt undersökt område är effekten av elektromagnetisk strålning på insekter. De har inget cirkulationssystem som kan transportera bort värme och en del av dem använder det jordmagnetiska fältet för orientering.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: 5G införs med försiktighet i Schweiz

Tack, spännande!

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810