1

Tråd: Långt nummer för cellid

Hej!

Hoppas denna fråga ställs i rätt forum...

Vid en mätning med hjälp av Dycon cs2389 får jag ett ovanligt långt cellid för 3G. Vad beror detta på? Skall cellid:t konverteras?

Cellid:t jag fick var 251658492

2 Senaste redigerad av Vox medievalis (2019-09-30 18:40:56)

Sv: Långt nummer för cellid

Allmän info om LTE-teknik:
Av en händelse landade jag på en ytterligt intressant hemsida tillhörig ett företag som arbetar med analys och styrning av LTE-nät. Här fanns flera olika dokument om LTE-nät som i och för sig är både avancerade och kräver goda kunskaper i ämnet. Men även för den som saknar mycket av detta går det att ta till sig väsentliga delar av den komplexa nättekniken - till och med för en latinstudent...
Efter registrering kan man ladda ner valfritt dokument och för den som har "stora" Acrobat (Acrobat Pro DC) finns en enkel genväg utan registrering: kopiera URL och skapa sedan en pdf inifrån Acrobat.

https://www.netmanias.com/en/?m=view&am … mp;no=6224

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

3

Sv: Långt nummer för cellid

Frågan om långt cell id har jag inget bra svar på. Kan vara alternativ till att ange det hexadecimalt.

Tack Vox för länken till den koreanska siten. Till skillnad från 3G och CDMA 2000 (innan 4G på 450) så använder LTE hard handover. Eftersom alla 5G basstationer är förbundna med snabb fiber så kan handovertekniken bli betydligt mer förhandlad. Men sedan ska näten klara handover mellan 4G och 5G också. Jag avstår från att försöka sätta mig in i det för närvarande.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4 Senaste redigerad av Vox medievalis (2019-10-01 14:14:03)

Sv: Långt nummer för cellid

Allt annat olika saknar jag faktiskt soft handover från CDMA. Dagens hard handover är inte sällan tydligt märkbar vid pågående VoIP-samtal från bilen med ibland dropouts under 2 - 4 sekunder vilket förvånar mig. Ibland faktiskt lite som under NMT-tiden (även om dropouten då kunde vara uppemot 5-8 sekunder med ackompanjemang av brus och ett par tre olika provanslutningar/mätförlopp till olika baser...).

Problemet upplever jag också - om än relativt sällan - vid stationär drift och handover mellan olika band på samma site; om detta skall tillskrivas CA eller ej är jag dessvärre okunnig om. Konsekvenserna blir emellertid att både watchdog-funktionen och ICMP (SIM-switchfunktionen har jag inte ännu aktiverat) börjar jobba enligt förprogrammerade regler och som yttersta konsekvens beordrar omstart vilket kan ta två till tre minuter.

Helt klart är att frekvensen av rebooting har ökat vid CA i jämförelse med tidigare monobanddrift. En teoretisk anledning skulle kunna vara de förhållandevis många siter jag har i mitt närområde (inom 15 km distans) med uppkopplingsmöjlighet på både 800, 1800, 2600 och 700-banden och där åtminstone enbart min preferred site är bestyckad med de tre förstnämnda. Om det har med CA att göra betalar jag ändå gärna priset för min nu genomsnittliga DL på mellan 100-120 jämfört med tidigare omkring 30-40. Normalt sett ser jag dock huvudsakligen växlingar mellan band 14 och 15 där gissningsvis 14 tar över då 15 blir mer belastat - märkligt nog nästan aldrig band 20 som tidigare var mitt "normalband" och som jag fortfarande har en optimerad antenn för. Jag skall emellertid senare testa med lite olika bandlockalternativ för att se hur det påverkar frekvensen av reboot.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

5

Sv: Långt nummer för cellid

Har du band 14 och 15 så är det 700 och 1900 MHz också. Band 15 tror jag inte finns på AVM6890.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6 Senaste redigerad av Vox medievalis (2019-10-07 11:51:08)

Sv: Långt nummer för cellid

Signalstyrkemätning och CA
Alla mobiler och alla routrar med integrerad radiomodul redovisar "signalstyrkan" i någon form, i de flesta fall både på enheten och i tillhörande och ansluten mjukvara. Om man, som jag, regelbundet och dagligen kör en viss sträcka där flera LTE-basar turas om att hålla kontakten med min klient lär man sig så småningom ganska väl var respektive sites sektor börjar och slutar och därmed handover äger rum. Inom parentes är det särskilt intressant att jämföra (och spara!) den grafiska redovisningen (i det här fallet på Telias felsidor) när någon basstationsektor faller bort eller får försämrad kapacitet. Vid dessa tillfällen visas den aktuella sektorns täckning ganska exakt. I de flesta fall motsvaras detta av en snabb förändring av "signalstyrkevärdet" vilket momentant (oftast - dock inte på FritzBox) redovisas genom upptändning av fler LED-indikatorer (H900) alternativt snabbare blinkfrekvens i det fall klienten bara har en LED-indikator (H820).

En jämförelse inom dessa områden/körsträckor mellan mina tidigare H820-routrar (utan CA) och mina nuvarande H900-routrar (med CA)visar i stort sett samma "handovergränser". Dock finns det en tendens att routrarna med CA (H900) ger bättre signalstyrkor och inte sällan också något tidigare handover (vid ingång i ny sektor) i jämförelse med icke CA-stödd utrustning.

Min fundering med anledning av det här är vad den redovisade signalstyrkan egentligen mäter? Min crucial point är om "signalstyrke"redovisningen påverkas av den momentana bandbredden som CA, i olika varianter, skapar eller inte?

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810