1

Tråd: Loopback-test U270V

Det är många inlägg som rör Mbit/s vs. antennval/polarisering etc.
För att överhuvudtaget kunna bevisa något bör man ju givetvis köra någon form av loopback-test mot basen.
Finns det någon som funderat på detta, och om det finns "hemlig funktionalitet" i firmware i U270V?

Det går ju knappast att köra bredbandskollen mot närmsta switch i Net1s nät.
Gör jag en tracert är exempelvis 10.64.40.142 första synliga nod.
Denna IP borde möjligen tillhöra själva basstationen (eller så är redan denna IP routad 4 varv runt Sverige)

2

Sv: Loopback-test U270V

Krävs testutrustning,

Ping ger maximal hastighet, teoretisk.
Och belastar ej quota.

3

Sv: Loopback-test U270V

Har ingen koll på detta. Hur pingar man uppkopplingen?

4

Sv: Loopback-test U270V

Vi hade detta mycket  tydligt med Cdma450 med Ice och ett testprogram som hettte RF Status Monitor. Det var ett testprogram av modemtillverkaren som läckt ut via en sydafrikansk site. Ett annat program som existerade men som jag aldrig fick tag i medgav att man låste på en enstaka cell.

En parameter RDC visade radiolänkens bithastighet i realtid och man fick en graf. Bithastigheten
vid  radioöverföringen ändras bl a genom mer och mer "fingranulerad" amplitudmodulation och styrs av ett samspel mellan cell och router där signal/brusförhållandet spelar in.

I 4G vässar man modulationsgraden  i stegen enbart fasmoodulering och sedan upp till 64 QAM. Modulationsnivån kan ämdras många gånger per sekund vilket behövs vid snabb fading. Om signalströmmarna från de båda sändarantennerna i en cell kan göras okorrelerade kan bitöverföringshastigheten  nästan dubblas om det är två anttenner på vardera sidan (mimo av lägsta graden). De parametrar som styr detta visas inte för användaren och någon graf över data rate control som med cdma450 får vi inte. Det bästa vi har är en realtidsgraf över förhållandet mellan signal till interferens och brus. Datahastigheten är direkt och linjärt avhängigt detta värde SINR pga Shannon's lag och hastigheterna ligger mycket nära de teoretiskt möjliga.

Det har visat sig att optimal dataöverföringshastighet fås om man pressar modulationen så att upp till tio procents bitfel uppstår, dvs Bit Error Rate 10. Detta trots behovet av omsändning. Om BER sjunker trissas hastigheten upp.

Det finns således ett antal loop-back parametrar för radiokanalerna, som förresten benämns layers, där Mimo innebär minst dubbla och diversity enkelt layer. Någon  telefon kan visa BER eller CGI men AVM routrarna, som ger den mest praktiskt användbara informationen utöver signalstyrka visar enbart SINR men för alla fyra antennkombinationer vid nedladdning vilket är viktigt.

Pingtid är inget bra mått på radiolänkens momentana funktion vid 4G. Har du fiber till masterna ligger pingtider straxt över tio millisekunder. All wifi måste  bort eftersom det ökar pingtiderna. Vid 3G är datahanteringen mer komplex eftersom celler samverkar genom soft handover och man ser ofta pingtider på hundratals mllisekunder. För 5G siktar man på en millisekund.

Bottom line: du kommer inte åt ett rent loop-back mått i 4G men SINR är det mått man optimerar radiolänken bäst med. Och då ska SINR mätas för alla antennkombinationer. Tyvärr får vi inget mått på layerdekorrelation men det finns också med professionell testutrustning. Man kan köpa särskild firmware för smartphones som visar mer loop back info men det kostar drygt 20 tkr och  är mest intressant för operatörernas kontroll. För användaren duger SINR även om dekorrelation/decoupling också vore bra för antenninställning eftersom bra SINR bara visar att visdt mått av Mimo är möjlig men inte hur mycket dataöverföringshastigheten kan öka. Mimo är en gradvis funktion, man kan alltså  ha t ex 48 procent bätte hastighet  än med ett enda layer..

En funktion som vore kul vore just en dataström som sändes kontinuerligt och där man fick en graf över de momentana värdena. Problemet är att det skulle gå åt väldigt mycket data. I och för sig skulle mätning knns ske t ex bara tre gånger per sekund med luckor i mellan. Vill du ha ett bra loopbacksystem får du göra en app och sätta upp en server för en sådan funktion. Problemet är att få servern tillräckligt få hopp från masten.

Två länder där det finns nät med 4G-master enbart matadbmed fiber är Korea och Rwanda. Jag var nyligen några veckor i Kigali och kunde konstatera, att interferensnivån i centrala Kigali var så hög att man bara kom upp i hastigheter som hygglig 3G såvida man inte var mycket nära en mast. Ofta gick det inte att använda Whatsapp som kräver bättre än  6-7 i SINR. Här har du alltså låga pingtider men långsamma radiolänkar. En annan flaskhals kan vara förbindelsen med resten av världen. Den går över fiber men belasningen kan vara hög. Speedtest körde man dock mot lokala servrar. Vid tillräckligt bra SINR funkade dock voip applikationer som Whatsapp, Skype och MobileVoip otroligt bra, också till Sverige,  så jitter verkar ha varit lågt även om jag inte testade.

Sedan kvarstår frågan om vad som är begränsande fladkhals, pingtider eller radiolänken. Kör jag speedtest med 4G över en router till  min iphone 6 plus får jag bara halva farten gentemot direkt LTE i telefonen som i det fallet nådde upp till 70 mbit/s. Å andra sidan har jag ett kafé i närheten där wifi ger 70 mbit/s. Att vässa pingtider är IT, att vässa länkhastigheter är radioteknik.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

5

Sv: Loopback-test U270V

Tack jonasolof för Din pregnanta redovisning. För praktiskt bruk är Din mening  "om signalströmmarna från de båda sändarantennerna i en cell kan göras okorrelerade kan bitöverföringshastigheten nästan dubblas om det är två antenner på vardera sidan (mimo av lägsta graden)" av väsentlig betydelse. Åtskilliga praktiska försök med dubbla antenner med divergerande polarisering bekräftar denna, i det närmaste fördubblade, bitrate vilket egentligen är mycket bra utdelning på en investering i dubbla antenner/dubbelantennsystem givet att den omgivande topografin är gynnsam.

Synd bara att så många med dåliga signalvärden inte vågar ta steget. Antenner har fått oförtjänt negativ image - helst skall de vara så små som möjligt och därtill shapade av någon designer. Vilken utmaning för kommande multilayers mimo..... !

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

6

Sv: Loopback-test U270V

Frågan är vad som är gynnsam topografi. Vid direktsikt kan man uppnå MIMO genom olika polarisering. Vid reflexrik miljö vrids polarisationsplanen lite hur som helst men reflekterade signaler från olika riktningar kan ge finfin MIMO pga spatial multiplexing. Då är det dessutom bra att skilja antennerna flera våglängder. testa är det enda som gäller.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.