1 Senaste redigerad av Walo (2016-01-24 20:14:10)

Tråd: Net1 och VoIP med U270V

Det finns ju ett uttag för VoIP på U270V från Net1.

Men tyvärr går det ju inte att knappa in egna inställningar för IP-telefonin från ex. vis Phonzo i routern.

Hur fungerar det i andra länder där man kör med dessa routrar?
Tillåter andra leverantörer att man kan knappa in dessa uppgifter och inte bli tvingar till operatörens egna IP-telefoni?

Jag kan ju jack in extern utrustning och köra VoIP via en SPA (eller in Gigaset med IP-telefoni) som jag gör nu,
men det kan vara skönt att slippa en låda speciellt om man vill köra på 12 Volt, bara att koppla in en "vanlig" analog telefonlur.

2

Sv: Net1 och VoIP med U270V

Sedan ett par år använder jag inte längre Net1:s "egna" routrar utan lite stabilare grejor men på ingen av deras tidigare "egna" routrar som hade integrerad VoIP-funktion lyckades jag komma åt inställningarna för att köra tredjeparts VoIP utan fick använda en SPA-burk och öppna portar i routrarna. Lite bökigare - ja - men även den enklaste SPA-burk har väsentligt bättre kvalifikationer och inställningsmöjligheter än den integrerade funktionen. En liten DC/DC-kapsel från t.ex Traco löser strömförsörjningen 12-5 V DC enkelt även i bilen.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

3

Sv: Net1 och VoIP med U270V

I samband med problemen på Net1:s nät hittar man nu följande intressanta kommentar på hemsidan:

Fungerar din tjänst sämre än väntat?

På de flesta ställen i Sverige fungerar Net1:s nät bra efter uppgraderingen till 4G. Dock finns det en del användare som upplever reducerade hastigheter och störningar i uppkopplingen. Är du en av dem?

Täckning:

På alla våra master finns tre celler, med tillhörande antenner, som sänder ut signaler från masten. För de som bor nära en mast, och mitt i cellens täckningsområde, ska nätet fungera problemfritt. Det samma gäller dessvärre inte just nu för områden som ligger i zoner med sämre täckning eller mellan cellerna. Detta håller vi på att åtgärda nu.

I samband med bytet till 4G så upplever vissa kunder sämre täckning och nu håller våra tekniker på att optimera våra siter, genom att bland annat rikta om antennerna som skickar ut signalerna. Detta är ett minutiöst arbete som kräver avancerade ekvationer och inställningar. Varje millimeterrörelse av en cell påverkar enorma täckningsområden och därför måste vi gå varsamt fram när vi optimerar.   

Här får du tips på saker du kan göra om ditt
hushåll befinner sig i ett område med dålig täckning.

Kapacitet:

En del av våra master är fortfarande begränsade vad gäller transmission, det vill säga kapaciteten i vårt nät. Bytet till 4G och den ökade efterfrågan på vårt erbjudande innebar att kapaciteten behövde utökas. I de flesta områden är detta arbete färdigt, men ännu kvarstår vissa områden där detta utökningsarbete fortfarande pågår .  

Följande reflektioner infinner sig:

 • Problemet dålig mottagning/hoppande routrar mellan cellgränser är knappast något nytt. Om man nu med "millimeterprecision" skall justera om antennerna borde rimligen någon annan del av ytan runt den aktuella basstationen få ännu sämre mottagning. Kommer denna antennjustering med hjälp av "avancerade ekvationer" att fokuseras på ytor där de flesta av de registrerade abonnenterna uppger sig bo ? Rimligen måste man därmed även framgent, med jämna mellanrum, justera om sina antenner om flera kunder flyttar

   En koll på stationer som nu är "fullbokade" ställer frågan hur man gör då ?  Totalstopp för nya abonnenter eller andra tankar/visioner ? Att justera sektorantennerna ökar knappast den totala kapaciteten för en bas.

   Intressant erkännande av att backbone-kapaciteten (läs:radiolänkarna) för vissa baser nu är underdimensionerade

  Sammanfattningsvis andas informationstexten lika mycket psykologisk tröst för uppgivna och delvis lurade kunde som ett försvar för en "mission impossible" mht relationen mellan kundstock och tekniska möjligheter vid åtminstone vissa baser.

  HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
  HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
  HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
  MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810