1

Tråd: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Finns det någon svensk operatör som på allvar försöker konkurrera med fiber dvs kör CAT 10 system med max hastighet på ~450 Mbits  och kopplat till en hygglig datavolym?

Finns det lösningar som på 4G  som använder fler än ett 4G modem för att öka prestandan på hemnätet ?

2 Senaste redigerad av nhu (2015-06-09 08:25:37)

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Det är inte direkt lönsamt eftersom det verkliga problemet är bristen på frekvenser. Operatörerna kan ge fem anslutningar 100 Mbit/s (så där i princip) eller en anslutning 500 Mbit/s. De väljer för det mesta flera abonnemang för de kan knappast höja priset alltför mycket. Kapacitetsbristen ledde för litet över ett år sedan till chockhöjning av priserna och hårda begränsningar i trafikkvoterna. Allt på grund av kapacitetsbristen.

Bristen på kapacitet är dessutom absolut på grund av Shannons teorem där han bevisade att över ett givet frekvensband kan man bara överföra en viss mängd information OBEROENDE AV TEKNIK så det finns inget hopp om "nya uppfinningar". Lika litet som man kan bygga evighetsmaskiner.  Enda möjligheten är att återanvända frekvenbanden, dvs. bygga flera SVAGARE basstationer som har mindre täckning (så de inte stör varandra). Och dessa kopplas sedan ihop med fiber. I slutändan har vi sedan fiber till alla lägenheter och trådlöst bara inom lägenheten.

Därför tycker jag det är förståndigt att ta fiber då det är möjligt.

3

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Hur är det med tekniken som heter 5G som tar vid efter 4G. Jag har läst att den tekniken medger överföringshastigheter som är större än 1Gbs. Redan LTE cat10 har ju teoretiskt 450 Mbs
Har du verkligen grund för ditt inlägg?

4

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Googla på Shannons teorem. Du råkar ifrågasätta om en professor i ämnet vet vad han talar om.

Observera att nhu sade att man kan ha mycket höga hastigheter, vilka kräver stort frekvensutrymme, om man kan unvika interferens från andra basstationer. Det funkar bara med många svaga basstationer med elektroniskt riktade antenner där allt är förbundet med fiber.

Om interferens uppträder så sjunker signal/interferenskvoten, signalen blir mer svårdetekterad  varför överföringshastigheten måste sänkas. Allt hänger på detta. Således extremt liten yttäckning per basstation.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

5

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

http://www.nyteknik.se/popular_teknik/t … 887821.ece

Det verkar vara flera som inte känner till denna begränsning och gör lyckade försök som påvisar större hastighet än den som du påstår är max!

6

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Det finns ingen motsägelse mellan det nhu och jag sagt och artikeln i Ny teknik. Det står noll om Signal/interferensförhållandena och den använda bandbredden.

5G kommer enligt en utförlig artikel i Elektronikktidningen att använda annan teknik än 4Gs ortogonala mångkanalteknik. Din fråga rörde huruvida det nu finns någon som erbjuder farter uppåt 450 mbit/s. Mig veterligen finns fn som högst LTE cat6 modem som i bästa fall och teoretiskt erbjuder 300 mbit/s i nedlänken. Och ja, det går att kombinera dataströmmarna från flera modem för högre fart men det blir dyrt och är inga standardlösningar. Förmodligen är en egen mikrovågslänk billigare om inte fiber kan ordnas.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

7

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Om Du har behov av transmissionshastigheter över några hundra Mb/s och därtill obegränsad volym ska Du nog fort som tusan fixa en fiberlina; råkar Du dessutom bo utanför en citykärna återstår förmodligen bara att dra ner på ambitionerna - eller flytta.

En sak är att tekniskt kunna åstadkomma höga hastigheter med t.ex 5G - en helt annan är att distribuera dem över stora sammanhängande ytor med fler än några få klienter. Redan idag finns det en operatör som - mot rejäl ersättning - i princip erbjuder all kapacitet inom en antennsektor till en enda klient i en nödsituation och därmed blockerar andra - men det var nog inte så Du ville ha det ?

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

8

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Det går att pressa in mer dataflöde på en given bandbredd om man ökar stegen i QAM-moduleringen från 64 som är högsta i nuvarande LTE vid mycket goda SINR förhållanden. 1024QAM används i mirkovågslänkar och man tittar även på multiplar av det. Men det får inte finnas störningar från omgivningen.

http://mwrf.com/systems/qam-rising-1024qam-and-beyond

Man kan också nå högre överföringshastighet för en given bandbredd genom att öka antalet MIMO kanaler från nuvarande 2x2 till 8x8 antenner. Men det dröjer innan 4x4 eller 8x8 mimo används i mobilt bredband.

Vill du diskutera vidare bör du först sätta dig in i de teoretiska begränsningarna i vad gäller dataöverföringshastighet vid en given bandbredd i MHz och SINR för en given QAM-nivå. Sätt också in dig i de möjligheter och begränsningar som MIMO-tekniken ger och har.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

9

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Det är mycket vanligt att folk tror att de lyckats komma förbi Shannons gräns men det har alltid visat sej att de i själva verket bara ökat frekvensbandets bredd eller tagit flera kanaler i bruk. Shannons teorem gäller alltså en enda kanal med en given bandbredd. Om nån verkligen kan visa att Shannon hade fel så har han Nobelpriset som i en liten ask !

MIMO är just precis en teknik som ökar antalet kanaler och har alltså inget med Shannons gräns att göra. Det är frestande att öka signalstyrkan för att få högre signal/brusförhållande (/och således öka informationsmängden) men i levande livet så måste då basstationens grannar också öka sin signalstyrka varvid vi är tillbaka inte bara till ruta 1 utan ett par rutar på minus. Det beror på att högre signalstyrka hos basstationerna ger dem större täckningsområde och de stör alltså inte bara sina omedelbara grannar utan också basstationer längre bort. Så man måste tvärtom minska signalstyrkan - och bygga fler basstationer. Men det kostar pengar ...

Och så en historia om en expert som skulle förklara Shannons teorem men fick mothugg av en besvärlig typ. Han blev arg och frågade till sist ganska så aggressivt: "Och vem är du förresten ?" - "Jag är Shannon". löd svaret.

Claude Shannon (1916-2001) var en amerikansk ingenjör som arbetade på Bell Laboratories 1941-71. Han utgav 1948 boken "A Mathematical Theory of Communication" som är en av informationsteorins grundläggande verk. Där användes bland annat för första gången begreppet "bit". Alla teleingenjörer lär sej Shannons teorem i grundkursen i informationsteori - ifall de inte sover på föreläsningen förstås.

10

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Han har säkert rätt i sitt forskning o teorier, men vem trodde vi skulle kunna surfa nästan 100mbit med 4G eller att det aldrig skulle gå snabbare än 56k att surfa över koppar.

Endast tiden kan utvisa, har dock svårt att tro att utvecklingen stannar oavsett om shannon har rätt eller eller fel.

11

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Men mimo ger ökad kapacitet över ett givet frekvensband vilket var ett stort framsteg

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

12

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Shannons teorem kommer ingen förbi. Den är en naturlag. Utvecklingen stannar inte men den måste ta sej andra former. Enda möjligheten är att bygga upp flera kanaler som är oberoende av varandra (inte stör varandra) som i dagens radioteknik. Fibern är den effektivaste formen av att bygga upp oberoende kanaler. Varje fiber är ett oberoende universum för sej som har tillgång till hela frekvensspektrumet (nästan) utan störningar. MIMO ger flera kanaler i samma frekvensband men antalet är fortfarande mycket litet jämfört med fibern och störningen mellan kanalerna stor. Som man kan se av formeln för Shannons teorem så är allt beroende av signal/brusförhållandet.

Det är tekniskt inget problem alls att köra 100 Gigabit/s över radio men då krävs så breda frekvensband att det blir internationella problem med frekvenstilldelningen. Och det kan ta mycket lång tid att lösa regleringens knutar och få till stånd nya internationella avtal.

13

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Shannon var en imponerande figur


http://en.m.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon

http://scienceworld.wolfram.com/biography/Shannon.html

Här är en diskussion om inverkan av noise på signalens detekterbarhet med signalstyrka och noise-styrka som parametrar:

https://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Sc … page1.html

Quadrature amplitude modulation, QAM, innebär att en information kan förmedlas som olika intensitetsnivåer i en sinusformad radiovåg, signalen amplitudmoduleras. I illustrationer återges de olika nivåerna som prickar i ett koordinatsytem som uppstår när sinusvågen löpt igenom en period (svängning). Den övre vänstra kvadranten återger sinusvågens första fjärdedel från noll till positivt max.

QAM modulering är ofta dynamiskt anpassad efter signal/noise ratio. Antag att en kloss på ett löpande band är 10 cm hög. En fotocell registrar passage av klossen som en bit-etta, medan bandets nivå är noll. Nu vill vi föra in flera informationsbitar per kloss och låter den därför få formen av en trappa med två steg. Mellan-nivån är 5 cm hög. en ny fotocell kan detektera om klossen är 5 eller 10 cm hög vid passsage. Funkar bra, så vi låter trappan få åtta steg. Då kan vi få in åtta olika nivåer per kloss förutsatt att vi har fotoceller som detekterar höjden på stegen som går upp och ned,

I det här systemet finns inga störningar hittills. Men så kör vi på diskorök som sprider ljuset som de enskilda fotocellerna ska detektera. Ju mer rök, desto osäkrare höjdangivelser. För att minska felfrekvensen får vi minska antalet steg och göra dem högre relativt max-höjden/maxamplituden.

Man kan också öka klossarnas höjd vilket motvarar ökad signalstyrka. Men i ett radiosystem innebär detta ökade störningar för grannarna.

I LTE har man stannat vid åtta nivåer eftersom orealistiskt störningsfri miljö krävs för fler nivåer. Men i tysta system som mikrovågslänkar kan man ytterligare flerdubbla antalet nivåer.

Rätt teoretiskt och abstrakt men intuitivt självklart för den som ägnat sig åt snabb telegrafi på sprakig och brusig kortvåg. I telegrafin finns inga korrektionsbitar annat än förfrågan om omsändning så här är läsbarhetens beroende av signal/störrelationen helt uppenbar.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

14

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

I länken som jonasolof presenterade angav Telia att det kostar ca. 1000 kronor per meter att gräva ned fiber till ett enskilt hus. Det är hårda bud och därför kan det verkligen löna sej att ta fiber om området får ett erbjudande på 15-20 000 kronor. Ett sådant erbjudande kommer inte på nytt inom en överskådlig framtid. Det är ju inte fibern som kostar utan grävandet - och då måste man räkna hela vägen till kopplingspunkten.

För en gångs skull lönar det sej att bo i glesbygd. Vi plogar ned fiber för 10-20 kronor per meter och om man bor i en bra kommun så kan man få fibern nedlagd tillika med vatten och avlopp gratis.

15

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Den länken som nhu hänvisade till finns nu i fibersektionen

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

16

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Telias sammanspartner Turkcell lär i dagarna ha lanserat 4,5G (avancerat lte) i Turkiet. Om nu inte detta  är ett avancerat aprilskämt kanske någon här på Mobila Bredband vill kommentera och förklara uppgiften.

17

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Jo....

http://www.businesswire.com/news/home/2 … .5G-Turkey

390 Mbits körde man då under presenationen.
 
http://www.turkcell.com.tr/   


Ska ner till Alanya om några veckor så kan man kanske testa smile   (men man drar just nu in fiber i lägenheten jag nyttjar smile )

Fiber 250/100 Mbits, Ubiquiti Edgemax Lite, Telenor 4G 80 Mbits (Dec 2011) , Huawei E392 samt E398, Poynting panelantenn, 14 dbi 2600 Mhz, ASUS RT-N66U/AC68U,  1 st IP kamera D-link DCS-932L.  TP-Link 3420v2/WR703N, kör ROOter såklart  smile

18

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Huawei är en av de stora förespråkarna av 4,5 G eller officiellt LTE Advanced Pro som kan ses som ett steg på vägen mot 5G.
http://www.etn.se/index.php?option=com_ … &via=f

19

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

Jag tror det blir mer att sammankoppla flera frekvenser typ som man kan göra med Huawei E5186 där man plockar ner samtidigt från 1800Mhz och 2600Mhz med enklaste MiMo:n samt att den ytterligare har två WAN så lite snurr kan man allt få redan idag men då gäller det att ha t ex företagsabb från Tele2 med 500GB/mån.
Det som kallas 5G är väl en vidareutveckling där de sk basstationerna blir inbyggda i just de routrar som vi idag använder vilket skulle göra utbyggnaden explosionsartad och mycket billig men vi är inte där ännu storleksmässigt.

20

Sv: Snabbaste 4G med mycket surfvolym eller dubbla 4G

plun skrev:

Jo....

http://www.businesswire.com/news/home/2 … .5G-Turkey

390 Mbits körde man då under presenationen.
 
http://www.turkcell.com.tr/   


Ska ner till Alanya om några veckor så kan man kanske testa smile   (men man drar just nu in fiber i lägenheten jag nyttjar smile )

390 Mbit/s ?

Det var inte så stor skillnad mot Telias 4G+ där jag nått 340 Mbit/s.

Sedan har Telia ganska vettiga datapriser.

199 kr för 100 GB som gäller i en vecka eller 379 kr för 100 GB som gäller i 31 dagar, när potten är slut är det bara att fylla på med 100 GB igen...

Hemma: Telia fiber 500/500.
Bärbart: ZTE MU5001 + Telia Extra användare.
Mobil(t): Galaxy S23 Ultra & Telia Obegränsad.
Extra: Allt möjligt, som externa antenner & simkort.