26

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

jonasolof skrev:

Enligt en untervju idag på lunchekot var 145 master nere för telia pga storm. Teliamannen sade att de bara klar drif under normala förhållanden då det finns kraft.

Hur ska folk kunna ringa 112 om inget nät finns?

Som fd radioamatör undrar man om det finns någon frekvens inom amatörbanden som kollas av rräddningsmyndigheterna...

Sedan stänger telia ner fasta nätet där adekvat batteribackup finns, samt uttag på väggen för yttre reservkraft...

Jag frågade en "kommun" hur de avsåg att deras larmtjänst skulle funka när det tex blev strömlöst...
Svaret var
"Det finns batteri i utrustningen"
Varvid jag informerade om att
Det batteriet är avsett för att inställnimgarna inte skall försvinna vid kortare avbrott på någon sekund.
Men det har föga betydelse då den digitala linan saknar ups, så alla samtal bryts ivf.
Batteriet gör så det ej krävs på Plats återställning av inställningarna, annars tar det ca en timme att återställa länken.

På de prylarna ligger brad, hemtjänst m.m.
Så ryker strömmen krävs andra vägar...

27

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

Vilken blev deras reaktion?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

28

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

Intressant uttalande från operatörsrepresentanten att man bara klarar driften under normala förhållanden. Befintlig reservkraft för mindre basstationer brukar hänga med 2-4 timmar. Från "myndighetshåll" har det i samband med de senaste stormarna påpekats att de av oss i glesbygd som har driftkritisk verksamhet - t.ex djurhållande bönder - själva måste ta ansvar och skaffa reservkraft vilket också många gjort. Samma "krav" vågar man uppenbarligen inte resa gentemot mobiloperatörerna eftersom kostnaderna då skulle bli för höga....   Med all respekt för att djurhållning idag är driftkritisk visavi elavbrott men är inte möjligheten till kommunikation vid elavbrott lika driftkritisk ?  En djurhållare som har reservkraft kan ändå inte kontakta en veterinär (eller en ambulans för sig själv....) om inte operatören kan hålla linan öppen....

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

29

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

Jag bör tillägga att intervjun klipptes tvärt i det märkliga uttalandet. Det kan inte uteslutas att teliatalesmannen modifierade uttalandet något efteråt men att radioredaktionen tog chansen till att få det att låta drastiskt därför att det var journalistiskt kul.

Förhållandena väcker många tankar. Nyligen dog den tyske sociologen Ulrich Beck (se bra artikel i SvD). Han skrev banbrytande om hur det moderna samhället alltmer kommit att handla om att hantera risker av olika slag.

Att vid stormar osv inte ha ett fungerande mobilnät kan uppenbarligen få mer eller mindre allvarliga följder. Samhället borde därför minimera sådan risk. Å andra sidan förutsätter neoliberal msrknadsekonomi att marknaden självreglerar så att kunder t ex väljer operatörer med driftsäkra nät. Skall samhälle gå in för att minimera risk om det visar sig att nätägarna inte funnit driftsäkerheten tillräckligt angelägen? Ska samhället  bekosta de åtgärder som krävs för riskminskning? Kan enskilda, t ex grupper av individer, företag eller kommuner,  kräva att få säkerställa och vid behov bekosta reservkraft till viss operstörs nät? Se där en fråga för kommunalpolitiker som blivit riksdagsmän på sistone.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

30

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

När Telia miste sitt monopol och utsattes för konkurrens så byggde konkurrenterna nät på billigaste sätt utan att ta något samhällsansvar. Telia blev därför också av politikerna befriade från sitt samhällsansvar för att konkurrensen skulle kunna ske på lika villkor.

I de fall staten/samhället önskar att Telia ska bygga nätet på ett sätt som gör det tåligare mot störningar och avbrott måste staten/samhället bekosta den fördyring som uppstår.

Så detta är alltså ett resultat av att konkurrens ska ske på lika villkor och att samtliga operatörer försöker pressa sina kostnader för att bygga nät.

31

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

jonasolof skrev:

Vilken blev deras reaktion?

Det blev en viss diskussion.

32

Sv: Dagensnyheter om täckning, med länk till täckningskartor

Hmm, SvD-artikeln om Ulrich Becks "riskanalyser" är definitivt läsvärd. Konkret gäller ju frågan en vettig balans mellan kostnad och nivån på driftsäkerhet där operatörerna kanske har lagt sig på en vettig nivå. Personligen tycker jag inte att samhället ensamt och prompt måste fixa extremt hög tillgänglighets- och driftsäkerhetsnivå på elektronisk kommunikation. Bor Du kommunikationstekniskt olämpligt är det skäligt att kunden själv drar sitt strå till stacken genom att hålla både reservkraft och någorlunda klass på sitt antennarrangemang.

Problemet ligger idag nog snarast på att så många kommunikationsfunktioner - och ibland väldigt vitala - lagts över på nätet (fiber eller radiobaserat) utan att några reella alternativ finns tillgängliga. Ett konkret, men inte vitalt, exempel: Du kan idag i princip inte längre köpa och använda vissa avancerade programvaror för t.ex DTP (In Design) för placering på klientdatorn utan måste köra online. Har Du då inte en snabb och tillförlitlig lina (fiber) är Du i princip utestängd från de tjänster det aktuella programmet erbjuder. Den eller de (myndigheter eller företag) som medverkar och driver den här utvecklingen måste naturligtvis hållas ansvariga för att de på detta sätt knuffar in medborgarna i ett hörn där alternativen saknas. Jag talar då inte om kommande realtidskommunikation mellan kylskåp, dammsugare och andra dumheter utan verkligt vitala och basala kommunikationsbehov som på något sätt måste uppfyllas vare sig det finns el i näten eller inte. Kan inte dessa behov uppfyllas bör ansvariga naturligtvis inte hänvisa dessa behov till mindre tillförlitliga kanaler utan avvakta tills förutsättningarna föreligger. Perspektiven är definitivt olika om man sitter i en större centralort än i glesbygd vilket tyvärr ofta är svårt att inse om man är centralt tätortsplacerad.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810