26

Sv: DWR-923 "Enable Remote Management"

Om du portscanner är :8080 öppen eller endast :80?

27

Sv: DWR-923 "Enable Remote Management"

Vid portscanning utifrån så är både 80 och 8080 stängda(svarar inte).

Portscannar jag innifrån mot lokal ip så är 80 och 8080 öppna men det går inte att logga in via 8080.