1

Tråd: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Jag har kameror i Belgien och i Sverige som nås via dyndns adresser hos dyndns.org. Använder appen Dlink cams på ipad ( för den hanterar olika märken och funkar bra).

Ibland når jag inte kamerorna via routern hemma som går över adsl. Men då funkar det om jag går via relakks.com vpn-tjänst. Lite konstigt eftersom den ju bara släpper ut mig på nätet med svensk ip adress. Borde inte vara någon skillnad.

Det gäller till och med en kamera i egna nätverket som kan nås utifrån över DMZ. Just nu funkar det också  bara över relakks vpn.

Kan dyndns.org ge olika svar beroende på varifrån look up frågan kommer? Eller så gör appen ingen ny look up utan lagrar gammal adress. "Problemet" uppstår gärna över natt.

Samna sak om jag försöker pinga dyndns-adressen. Funkar över relakks men inte direkt. Däremot funkar look upp på t ex tidningssiter utan vpn.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Ingen lösning på problemet men lite gällande namnuppslaget.
kör "nslookup dyndnsadressen"
Ping och nslookup ställer inte namnuppslaget likadant.
När du enbart kört "nslookup domän" så kommer den fråga din standard DNS som är angiven på datorn eller i routern.
Du kan ställa frågor till andra dns servrar utan att ändra inställningar men du får skriva "nslookup domän andradns", exempel

nslookup ping.sunet.se 8.8.4.4

Notera, första frågar jag min egen router, som i sin tur självklart inte har en aning men frågar ISPns DNSer.

nslookup ping.sunet.se
Server: exit.monster.local
Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:
Name:  ping.sunet.se
Addresses: 2001:6b0:7::18
     192.36.125.18

Och andra frågar jag google dns.

nslookup ping.sunet.se 8.8.4.4
Server: google-public-dns-b.google.com
Address: 8.8.4.4

Non-authoritative answer:
Name:  ping.sunet.se
Addresses: 2001:6b0:7::18
     192.36.125.18

ÅTER TILL PROBLEMET I FRÅGA smile
Troligen stödjer inte din router NAT loopback vilket gör att det funkar strålande när du med VPN då trafiken kommer från "utsidan" istället för insidan.

NAT loopback is what your router performs when you try to access your external IP address from within your LAN. For instance, say your router forwards port 80 to a web server on your LAN. From an outside network, you could simply visit your external IP address from a browser to access the web server. Internally, if NAT loopback is disabled or blocked, you would not be able to access this the same way.

Gillar prylar, 2G/3G/4G, den som har mest prylar när den dör vinner!

3

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Hemma är Belgien f.n. och jag når vare sig kamerorna i Sverige eller här i egna nätverket just nu utan vpn.


NAT loop back funkar faktiskt normalt på AVM routrar och även den här AVM7390 där jag dock har axiskameran i DMZ. Ska testa ditt tips m alternativ look up när jag sitter vid dator. Nu bara ipadda och sen frukost. Har en viss misstanke om att operatörens DNS tjänst sviktar ibland. Går man via relakks vpn kanske även look up går en annan väg.

Har kört airplane mode av och på för att rensa ipad dns cache.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Troligen får du ip och dns på VPN interfacet som är annorlunda ja.
Konstigt att du inte kan nå Sverige grejerna när du är utomlands.
Har du dina kameror konfade på intern ip:port och bara forward i routern eller har du ställt in kamerorna med den externa adressen:port?

Skicka PM med ip:port eller dnsnamn:port om du vill att jag testar från en vanlig Svensk anslutning. Ifall du vill jämföra mot din belgiska anslutning.

Gillar prylar, 2G/3G/4G, den som har mest prylar när den dör vinner!

5

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Olika ISP:er har olika DNS:er. Det är fullt möjligt att vid en viss tidpunkt är inte informationen i alla DNS:er synkroniserad. D.v.s. du får olika svar beroende på vilken DNS du frågar.

När man ändrar en uppgift i DNS så tar det ett antal timmar, upp till ett dygn innan ändringen slagit igenom i samtliga DNS:er. Detta beror på att varje record har en TTL (time to live) och en DNS uppdaterar inte sin info innan TTL har gått ut. Sedan sprids infon i flera steg så det kan behöva gå flera TTL innan samtliga DNS:er har den nya uppgiften.

6

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Tack Svenix för info om hur dyndns adressändring slår igenom gradvis.  Det verkar således som om Belgacoms DNS är långsammare här än den som relakks når. Det är för övrigt ofta strul med belgacoms dns.

Bra att relakks ger mer nytta än att bara titta på utlandsspärrad TV.

När jag  pingar operatörens dns 195.238.2.22 från relakks går det på 85 ms och direkt på 56 ms så omvägen tar bara 30 ms (inkl wifi hemma).

Pingar jag dyndns adressen i ipad utan vpn svaras cannot resolve xxxxxx. Med relakks vpn funkar det och den aktuella ipadressen visas.

Edit: det är ändå inte säkert stt felet beror på att själva adressändringen inte fortplantas. Min adsl ip adress i Sverige brukar inte ändras. Den är oförändrad sedan en månad när jag kollar anteckningar. Jag har kollat videokamerorna dagligen utan annat än enstaka uppkopplingsproblem av samma slag som idag. Snarare verkar det som om belgacom inte vill gå till dynds.org adresser. Vidare märker jag nu att det bara är de svenska kamerorna som kan nås. Den i hemmanätverket som också har en dyndns.org adress kan inte nås över vpn heller nu. Men den ändras ofta.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

7

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Får du "cannot resolve..." så låter det mer som Belgacoms DNS är flaky. Hade det handlat om fenomenet jag beskriver hade du fått ett svar, fast föråldrat.

Ett sätt att komma runt ditt problem med Belgacom kan vara att manuellt ställa in så att din platta använder en annan DNS, t.ex. Googles DNS:er eller OpenDNS och se om det gör skillnad. Fungerar det då så vet du att problemet är med Belgacoms DNS.

Nu har jag ingen aning om hur man ställer in sådant på Apples grejer men vill du prova så kan du använda:
Google DNS:
8.8.8.8
8.8.4.4
eller
OpenDNS
208.67.222.222
208.67.220.220

Båda dessa är stora och brukar vara bra uppdaterade. Det räcker att du lägger in en av dessa fyra IP-adresser som din DNS i plattan eller vilken dator du nu använder. Men ofta finns det möjlighet att ange två eller fler IP-adresser till DNS-servrar i inställningarna.

8

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Ja det funkar med 8.8.8.8 och med 156.154.71.1 (som brukar vara snabb som öppen DNS.) felet ligger således hos Belgacom men berör så vitt jag kan se bara dyndns adresser.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

9

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Jag kom att tänka på att det kan också vara din hemmarouter som spökar om du har en sådan.
De flesta hemmaroutrar tjänstgör också som "caching-only" DNS:er. D.v.s. de presenterar sig på det lokala nätet som en DNS men alla förfrågningar de får skickar de vidare till en riktig DNS. Ibland är hemmaroutrarna lite buggiga i DNS-funktionen och kan behålla gamla records i sin cache.

Nästa gång det händer kan du prova med att starta om din hemmarouter och se om det löser knuten.

10

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Jag prövade det innan jag skrev inläggen. Hjälpte inte.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

11

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

När du inte kan nå den utan vpn, prova att tracerouta så ser man vart den stannar eller om den når ända fram.
När detta sker provar du alltid med samma leverantör belgacom eller uppstår problemet även med andra leverantörer?

12

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

NU funkar det till kamerorna i Sverige utan vpn men inte till loop back via dmz. Det funkar för övrigt inte via vpn heller idag fastdet brukar göra det.

Adsl och mobilt är samma leverantör och samma DNS adresser. Uppträder felet igen ska jag pröva över 3G med svenskt kort som by default använder annan operatör för roaming.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

13

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Hur ansluter du via loopback dmz?

14

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Kameran har intern lika med extern port 8xxx. Upnp aktiverat för kameran enbart. Ingen portforwarding satt för någon enhet bakom routern i övrigt.

VDSl-Routern AVM 7390 sköter dyndns till dyndns org. Kameratittarappen  dlink i ipad har två fönster för axiskameran, en via intern ipadress och intern port och ett annat fönster för extern åtkomst med dyndns adress och externt portnummer (samma nummer som interna).

Jag kallar den yttre åtkomsten DMZ men det är en kvarleva från när jag hade en Dlink  ADSL router och det bara funkade om jag använde DMZ. Det finns så vitt jag kan se ingen dmz inställning på den här routern som nu har varit igång i ca två år (PS jag hade glömt att DMZ inte är aktiverst.). Edit routern har som option funktionen Exposed host men det behöver jag inte för kameran.

http://service.avm.de/support/en/skb/FR … -FRITZ-Box

Det finns ingen port forwarding aktiverad i router (annat än axiskamerans via Upnp).

Kameran är en axis. Den medger åtkomst utifrån på angivet portnummer.

Det brukar alltså funka med loop back från PC i
LAn till kamera i LAN vis dyndnsadressen:portnummer men inte idag.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

15

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

ok, det är troligtvis så att den sätter stopp när returtrafiken ska in igen.
Antar att det fungerar med 127.0.0.1:portnummer

16

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Det funkar ju med den interna adressen:portnummer men det är knappast förvånande.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

17

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

jonasolof skrev:

Det funkar ju med den interna adressen:portnummer men det är knappast förvånande.

Nej men jag tänkte mest på varför man har ett behov att gå från lan ut på internet och tilbaka på lanet igen om vad man nu vill nå kan nås internt direkt.

18

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

För att kolla att dyndns funkar från hemmaroutern och för att appen iipad har fönstret för extern åtkomst till axiskameran igång alltid. Det är för övrigt samma sak med de tre kameror jag har på Öland. Samma slags AVM7390 router. När jag inne i LAN och kollar kameror är det alltid via loop back utifrån via telia adsl. Det finns i praktiken inget dyndnsproblem där eftersom adressen i Sverige nästan aldrig byter.

Nu kopplade jag upp mig via en 4g router och det gick inte att komma in på kameran utifrån därifrån heller. lade in aktuell WAN ip adress istället för dyndns namn í kamerans inlogging och då funkade det. Loggade in på kontot på dyndns org och det visade sig att hemmalanets adress inte uppdaterats sedan i går 0500. Sedan jag tvångsuppdaterat dyndns  på siten kommer jag åt kameran både via loop back adsl och via 4G med dyndnsadressen inskriven i inloggningsfältet.

Men det är något som strular i hanteringen av dyndns. detta står i Routerns log

Dynamic DNS error: Error during DNS resolution of the domain name.

Det är klart att det är error, adressen var ju inte korrekt uppdaterad. Men jag tolkar meddelandet som att routern kollar att uppdateringen gått igenom.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

19

Sv: Når kameror med relakks vpn men inte utan vpn. Varför?

Det är nog helt korrekt tolkat.
Nästa gång de sker prova att göra en hostlookup för att se vad dns genererar den borde returnera den gamla ip:n
Intressant att se vad den säger.