1

Tråd: PTS Rapport 2013-11-27: verktyg för prestandamätning

Informativt och en del intressanta länkar.

www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2013/Verktyg-for-att-mata-prestanda-och-kvalitet-pa-bredband/