1

Tråd: Vertikalt/horisontellt eller +-45 nära sektorgräns?

I sändarantennens huvudriktning (boresight) stämmer +-45 bäst men närmre sektorgränserna blir polarisationsplanen mer problematiska. Se länkad artikel.

Yagiantenner torde ha bäst korspolariseringsdiskrimination förutsatt att de verkligen är vinkelräta mot varandra. Är de monterade vid sidan av varandra ska avståndet vara långt eftersom högresonanta (high Q) antenner som yagis kopplar mycket till varandra.

Kan man lira med polarisationsplanen för att minska interferensen i sektorgräns? Sändarantenner är vinklade +-45 grader och riktade 120 grader från varandra. Om  man nu tänker på hur dessa antenner projiceras i sektorgränsen så kommer de inte att stå i 45 graders lutning. Det är möjligt att en annan vinkling av de egna antennerna kan framhäva en sektor på bekostnad av den andra. Ger man avkall på korspolarisering för mimo kan man använda bägge antennerna för att optimera mottagning i ett polarisationsplan från den sändarantennhalva  som ligger bäst till i förhållande till den störande sektorn. Det är viktigare att förbättra SNR än att uppnå mimoeffekt eller annorlunda utttryckt så kommer fart med bra SNR och mimo kan inte uppnås utan ännu bättre SNR.

Logpriodiska poyntingantenner borde ägna sig väl för experiment med polarisationsgeometri i sektorgräns. Två antenner bör då kunna vridas oberoende av varandra. Det knepiga är väl att även om en antenn sedd från ett visst håll ter sig stå i en riktning, t ex vertikalt, så är den utsända signalen fortfarande polariserad i ett lutande plan.

http://paginas.ispgaya.pt/~jml/dual_polar.pdf

Fältet är öppet för diskussion. Det vore bra om man kunde minska problemet med interferens i sektorgräns genom att vrida antenner men det är osäkert om det går.

Edit: Ofcoms fältmätningar visar en del intressanta resultat som bl a innebär att cross polarization discrimination avtar kraftigt ju mer man kommer mot en sektors ytterkant.

http://www.ofcom.org.uk/static/research … satUHF.pdf

SINR försämrad mycket kraftigt där sektorer från samma mast överlappar. En hel del av de störande signalerna kan komma från markreflexer. Generellt så förbättras signalstyrka upp mot 20 dB om man höjer från1,5 till. 10 meter. Om samtidigt reflerna minskar så bör signal/brusförhållandet förbättras.

Detta talar för att man bör pröva med hög antennplacering om man råkar ut för dålig RSRQ nära cellgräns trots bra signalstyrka RSRP.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.