1

Tråd: automatiskt val av band 800 eller 900 leder fel på 4G

Jag har gjort en del test med mifin MF93D med ett tele2 sim. I trakten finns dels 800 från en mast och därtill 900 från flera master. I tätort finns också 2600. Om jag under bilkörning låter routern välja band själv går den som den ska enligt 3GPP standarden i första hand efter RSRP och då blir det mest 900. Men eftersom det finns en hel hoper 900 celler som överlappar varandra blir interferensnivån hög och SNR dåligt, vilket innebär dålig fart. Låser jag routern på 800 blir RSRP lägre långt från masten men nivån håller sig hyggligt över tio byten av 900 celler och samtidigt har 800 cellen hela tiden bättre SNR än 900 - trots att RSRP är lägre på 800 än på 900. Paradoxen är att eftersom det inte finns några andra 800 celler utmed vägen finns inte heller någon interferens. Signalen är utmärkt med SINR över 10 dB mer än två mil från masten. På den sträckan sker tio byten av 900 celler, iblsnd fram och tillbaka - och där är SINR ofta sämre än 5 dB.

Ett problem med tele2 är att deras B593 router inte kan låsa på 800 bandet. u12 varianten kan låsa på 900 och 2600.  Den senare s22 varianten lär enbart kunna låsa på 2600.

Det går att favorisera 800-bandet under körning genom att använda magnetfotsantenner. LOH electronics s.k. 9 dBi antenn fungerar bra på 800 men dåligt på 900. Byter jag till en antenn konstruerad för 900 med angiven gain ca 5 dBi blir RSRP upp till 8 dBm (!) bättre än med Lohs antenn. Däremot är LOH antennen ca 3 dB bättre än 900 antennen på 800 bandet.

Botemedlet vore naturligtvis att modem och routrar använde signal/interferensnivån för att bestämma om cell- och bandbyte men det kom inte med i LTE-standarden när den bestämdes. Kanske i framtiden, alla vet att SINR är avgörande och att interferens pga överlappande celler är ett mycket större problem i praktiken än vad teoretikerna förutspådde då standarden fastslogs.  En annan lösning som väl är den som operatörerna förespråkar är att använda huaweimodem. Då slipper man bli varse hur illa optimerad uppkopplingen är eftersom man varken kan låsa band eller se SINR (jo med AT-kommandon, synnerligen opraktiskt) och än mindre se granncellernas styrka.

Det tekniska problemet ligger i att modemen enligt 3GPP standarden mäter och rapporterar RSRP och RSRQ för den uppkopplade cellen och upp till nio grannceller på det sktuelka bandet men även på alternstiva band som operatören har. Däremot mäts SINR enbart på aktuell cell. RSRQ påverkas av interferens men inte tillräckligt entydigt.

Då borde det väl vara bättre med enbart 2600 och 800 enligt Telias (och Tres) modell? Nej, för där ställer 800 bandets långa räckvidd till det. På en given plats kan det finnas mer än sju-åtta celler som bidrar till interferensnivån.

Ett steg på vägen vore att använda en router per band och låta någon överordnad styrenhet lägga trafiken på den router som uppger bäst SINR. Visserligen kommer den enskilda routern fortfarande att välja celler inom sitt band med utgångspunkt från RSRP i första hand men eftersom interferensnivån måste vara gemensam är RSRP ett relevant kriterium inom bandet. Det borde inte vara så komplicerat att registrera SINR och styra trafiken. Ska 3G med får en router för det bandet inkluderas -och används flera band för 3G uppstår samma problem där.

Nu kommer förmodligen ingen SINR styrd lösning att dyka upp efterdom LTE advanced är på gång. Där ingår carrier aggregation, dvs att routern kör på flera band samtidigt och då torde lastfördelning ske enligt SINR sutomatiskt eftersom SINR bestämmer throughput. För att telefoni ska fungera bra över LTE måste optimering av bandval fungera.

En möjlig lösning med MF93D är att använda telenor som operatör eftersom de samkör 3G med Tre på många platser. Lås routern på 800 men ställ den på föredra 4G. Då kommet den att gå över på 3G om och när 800 signal saknas. Då slipper man hattandet och den höga interfrensnivån på 900 bandet.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.