1

Tråd: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Har idag brottats med Net1s support och fått en del mindre roliga besked om hur de stryper hastigheten för oss med R-90 modem och 9,3 Mbit/s-abonnemang genom att begränsa tillgången till bara en carrier - trots att det inte råder hög belastning på masten!

Man kan undra varför? Troligen för att hålla så stort utrymme som möjligt ledigt för nya kunder, eller spar man möjligen el-energi eller något annat?

Funderar på hur jag kan/ska gå vidare med detta men har börjat med att begära en skriftlig bekräftelse från någon ansvarig på Net1. Ta gärna del av mitt brev (lätt redigerat) och kommentera. 

Till ansvarig för Net1 kundsupport

Jag har den 5 augusti varit i kontakt med er supportpersonal och rör att det inte ska uppstå några missförstånd önskar jag få de besked jag fick (1-5 här nedan) även bekräftade skriftligt.

1. Som privatkund på er mast (PN 380 Högvålen med två carriers) är jag bara garanterad en (1) upptänd carrier oavsett abonnemangsform och modemtyp.

2. Net1 ger mig inte tillgång till två (2) carriers även om belastningen på masten är låg.

3. Som enskild privatkund kan jag inte på något sätt själv starta upp en andra carrier på masten genom att modifiera min utrustning eller genom att ladda ner/upp stora datamängder.

4. Med tillgång till bara en carrier kan jag inte ens i teorin nå högre hastighet än 3,1 Mbit/s.

5. Från att ha uppgraderat från D-50 till R-90 har jag, naturligtvis, också räknat med att få tillgång till mera bandbredd! D-50 marknadsfördes med en teoretisk nedladdningshastighet på 3,1 Mbit/s (varav jag fick ut ungefär hälften i praktiken). R-90 marknadsförs nu med teoretiska 9,3 Mbit/s, då borde väl min hastighet nästan kunna tredubblas? 

Nu har jag lärt mig att den aktuella masten bara har 2 carriers vilket begränsar den teoretiska hastigheten till 6,2 Mbit/s, varav jag får ut 2,5-3,0 när två carriers är igång. En ganska ok hastighet ändå för mina behov, men det får jag inte heller!

Eftersom Net1 har carrier 2 nedstängd nästan jämt har jag i stort sett inte fått någonting mer!

Jag känner mig verkligen lurad och funderar nu på hur jag ska hantera situationen. Har också bett supportpersonalen föra mina synpunkter uppåt till ansvarig chef i Net1s organisation.

Har jag inte uppfattat detta helt fel vill jag som sagt ha det bekräftat med ett skriftligt svar så det inte råder några missförstånd.

Med vänllga hälsningar

2

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Hur fungerar deras tjänst med 2 carriers?
Är det 2 st bärare eller 2 olika providers.
Är det någon variant av loadsharing?

3

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

En carrnier = bärvåg kan bara överföra en viss maximal datamängd per sekund. Om modemet kan ta emot två modulerade bärvågor samtidigt kan datahastigheten ökas till det dubbla.

I LTE har man normalt 50 ellet 100 samtidiga bärvågor som var och en moduleras med databitar. Därav dn högre farten.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Det är ju klart vilseledande om de marknadsför R90 med uppgift om upp till 9 mbit/s om man sedan inte kan få ut det som privatkund. 

Finns andra abonnemangsformer där man kan få ut mer än 3,1 mbit/s som privatkund?

Den som kan det tekniska kring det här med flera carriers och hur de triggas är radiochefen Ryking. Räkna inte med att första linjes support är väl insatta. De har bruka hänvisa hit till forumet.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

5

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Utifrån dina tips, jonasolof, har jag sökt lite på egen hand och fann detta på Qualcomms hemsida:

3x faster data rates for all users
Using multicarrier, Rev. B triples existing data rates for all users in the cell including those at the cell edge. It also doubles the capacity for bursty applications such as web browsing.

Så även om "min" mast bara har två carriers borde jag i alla fall kunna dubblera min hastighet, och det kan jag bevisligen - bara den andra carriern är upptänd.

PåNet1s hemsida skriver de så här:

Vilken hastighet kan jag förvänta mig av min uppkoppling?

Den teoretiska maxhastigheten för tjänsten ligger på 9,3 Mbit/sekund i nedladdning och 1,8 Mbit/sekund i uppladdning.

Du kan förvänta dig en hastighet mellan 0,3-5 Mbit. Vilken hastighet du faktiskt får ut är beroende av täckning, avstånd till masten samt antal användare av tjänsten.

Observera att maximal uppladdningshastighet också beror på vilket abonnemang/paket du köpt.

Eftersom jag har deras "Max-paket + telefoni" kan de knappast påstå att jag för dåligt abonnemang. Och att täckningen och avtåndet till masten är helt ok bevisas av den hastighet jag får ut av en carrier, ca 1,0-1,4-1,7 Mbit/s vid hög-medel-låg belastning.

Det måste alltså finnas en faktor till som påverkar min hastighet med +/- 50%, och det är verkligen mycket, som de inte vill kännas vid.

Upprepade gånger har jag ställt frågan till supporten: Är ni verkligen helt säkra på att det inte är något fel på er basstation/carrier? Svaret är kategoriskt: Det är inga fel på den.

Det underliggande men outtalade svaret känns också ganska starkt "det är dig det är fel på", och det triggar mig lite, men det är ju inget ovanligt när det gäller supportdeskar.

Med min logik återstår i så fall bara en förklaring till att min hastighet så oförklarligt halveras eller dubbleras: Att det är Net1 som medvetet styr min tillgång till en andra carrier men inte har, eller vill, informera mig om det.

Frågan är i så fall om det inte är, som du skriver, "vilseledande marknadsföring" att sälja på mig "upp till 9,3 Mbit/s", och det är ju inte ok.

6

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

De uppgifter du fått via telefonsamtal och som du önskar skriftlig bekräftelse på anger ju att du inte kan räkna med dual carrier. Om d nu inte vill bekräfta detta skriftligt återstår att ringa igen, försöka föra samma diskussion, banda samtalet och anmäla till allmänna reklamationsnämndrn och PTS.

Den här wikipediaartikeln är en bra start för att förstå hur datahastigheten styrs. Notera listan över de SNR som krävs för högsta fart i Rev A. Rev B lägger till två hastighetsnivåer och det kan antas att dessa kräver ännu bättre SNR vilket bara kan uppnås med riktantenner från en given plats.

http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized

För att övebevisa support om att felet ligger hos dem skulle du behöva kunna snge vilket SNR signal/brusförhållande du har. Det låter operatören dig dock inte se i den utrustning de säljer till kund. Men även DRC, datarate control är användbart, du kan bara få hög DRC nivå vid bra signal/brusförhållande. Det syns med D35 och RF status monitor. Hög DRC på en carrier bör trigga dual carrier om mycket data begärs, förutsatt att routern klarar det. Så du skulle behöva testa med D35 och R90 såvida inte R90 rapporterar DRC.

Tidigare har jag trott att DRC var den  faktiska datahastigheten, men nu inses att DRC farten är modemets indikering av högsta möjliga fart momentant. DRC värdet rapporteras till basstationen som bestämmer modulationskomplexitet (QPSK till 16QAM) på samma sätt som CQI, channel Quality Index, rapporteras av LTE modem till basen EnodeB som i sin tur bestämmer modulationsform MCS och coding rate. CQI används i avancerad 3G också men i CDMA 2000 kallas det DRC.

Nu ska det sagda inte tolkas så att signal/brusörhållandet behöver vara perfekt för att dual carrier ska triggas. Men det är en fråga man kan ställa till support, dvs i vad mån beror triggning av dual carrier på av modemet rapporterad DataRate Control nivå.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

7

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

jag har stångats med net1 också, och behöva lägga timmar i telefoni-kakafoni med deras support är döfött anser jag, och ger inget mervärde. problemen kvarstod (en tiondel av hastigheten du missnöjt får) och ett 3g sim för 50:-/månad löste det med högre hastighet i mittfall.

som jo skriver, antenn hit och dit, men faktum kvarstår upptill 9mbit, som levererade 0.1mbit på sin höjd i mittfall, och net1 ansåg det var ok för det priset!
ja provade med lite yttre antenner, men skillnaden var så marginell att det var meningslöst.
anledning var en störkälla mellan platsen och net1 mast.

med en mast på över 50 meter så blev mottagningen bra, och hastigheten steg till en megabit.
(flög net1 modemet 50 meter upp och provade)

kontentan jag drog var och är, net1 behöver fler master, så man kan köra mot flera vid behov. det skulle även minska belastningen.

8

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Tycker det är fördjävligt, men jag tror dom klarar sej på "upp till"
Hehe, man skulle få betala efter hastighet, ungefär som elmätaren snurrar... smile:)

9

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Men eftersom TS faktiskt får hygglig fart med en carrier tror jag det kan löna sig med en antenn till. När diveritetsantennen hjälper till att sänka bit error rate så uppfatttas det som bättre signal/brusförhållande och basstationen kan modulera nedlänken mer komplext, dvs med ökad bitrate.

Här bra info

http://www.cdg.org/resources/files/whit … Oct-06.pdf

Notera att operatören kan välja att köra sina två eller tre carriers som Rev A carriers och då kan routern inte få tillgång till fördelarna med Rev B multiple carriers. Vitsen för operatören är ökad kapacitet. Operatören kan alltså sälja rev B fähiga modem men sedan köra dual eller triple Rev A med högsta  fart 3,1 mbit/s, icke kombinerbart. Rev B teknik kan förbehållas t ex företagsabonnemang.

Om modulationstekniker: QPSK använder enbart fasmodulering med konstant amplitud på bärvågen. Vid 16QAM amplitudmoduleras bärvågen även men bara mellan två nivåer. Amplitudmoduleringen kräver renare signal, dvs mindre brus, för att avkodas via fast fourier transform. I LTE nedlänk kan ytterligare nivå av amplitudmodulering användas, 64QAM. Och i mirovågslänkar med mycket gott signalbrusförhållande körs nu 1024QAM.

Amplitudmodulering kräver linjära slutsteg vilket innebär hög använd effekt. Därför undviker man det i upplänken för batteridrivna användarenheter som modem och telefoner. Därav skillnaden i fart upp och ned.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

10

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Intressant och lite oroväckande diskussion. Om nu den aktuella masten generellt skulle vara lågt till måttligt belastad (enligt supports info till PerSan) finns egentligen ingen reell grund till begränsning. Notera dock - som jag tidigare redovisat på detta forum - de flerfaldiga prioriteringsalternativ som operatören har gentemot klienter i CDMA och som Net1 också övertydligt antyder på en av sina företagssidor. I extremfallet kan Du få en mast eller antennsektor helt för Dig själv; skulle vara intressant att se vad det skulle kosta..... Med detta vill jag ha sagt att PerSan - om han inte har ett företagsabb. - kanske inte kan komma i åtnjutande av mer än en carrier. Själv tror jag inte på det men allting är ju möjligt. Själv har jag alltid haft företagsabb. (30 Gb/månad ! som jag aldrig utnyttjar) för att i första hand få någon form av prioriterad trafik på både upp- och nedlänk.
Att Net1:s grundläggande "systemfel" är den bristande kapaciteten i förhållande till antalet kunder är helt uppenbart för de av oss som varit med från starten. Bortsett från att minska kundstocken (notera de nyligen höjda abb. priserna parallellt med de sänkta kapacitetstaken för alla abb.) kan Net1 egentligen inte göra någonting eftersom tilldelad bandbredd/frekvensspektrum inte går att utvidga. Flera basstationer är därmed i praktiken knappast möjligt vilket tyvärr många här på forumet inte är medvetna om. Själv ser jag - för många, men förvisso inte alla, nuvarande Net1-klienter en intressant möjlighet att i viss mån migrera till de nya LTE-banden där sådana finns eller som kanske jag själv - använda både och för maximal kapacitet och säkerhet. Detta skulle - i varje fall i teorin - också förbättra situationen för de som helt är beroende av 450-nätet.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

11 Senaste redigerad av Discover (2013-08-06 14:16:46)

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Vox medievalis skrev:

Intressant och lite oroväckande diskussion. Om nu den aktuella masten generellt skulle vara lågt till måttligt belastad (enligt supports info till PerSan) finns egentligen ingen reell grund till begränsning. Notera dock - som jag tidigare redovisat på detta forum - de flerfaldiga prioriteringsalternativ som operatören har gentemot klienter i CDMA och som Net1 också övertydligt antyder på en av sina företagssidor. I extremfallet kan Du få en mast eller antennsektor helt för Dig själv; skulle vara intressant att se vad det skulle kosta.....

Ja, det är jag också nyfiken på... en basstation bara för sig själv..


* Trafiken från enskilda eller aggregerade abonnemang kan ges prioritet i nätet (via nätverkets interna radioresursfördelningsmekanism).

* Abonnemang som ges exklusiv access till en radiostation, d v s all annan trafik spärras helt (under extrema betingelser). - Vad säger Net 1 till de andra kunderna inom samma sektor ?


http://net1.se/foretag/tjanster.aspx

Hemma: Telia fiber 500/500.
Bärbart: ZTE MU5001 + Telia Extra användare.
Mobil(t): Galaxy S23 Ultra & Telia Obegränsad.
Extra: Allt möjligt, som externa antenner & simkort.

12

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Net1 används för publika tjänster inkl katastrofinsatser. Det motiverar drastisk prioritering i extremfall vilket är vad som står. Gudrunartade förhållanden kan göra det motiverat att ge skogsföretag prioritet för att röja vägar, järnvägsspår osv.

Men man bör inte sälja rev B routrar och ange routerns teoretiska maxfart när man inte erbjuder motsvarande tjänst, dvs triple carrier rev B

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

13

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Har nu, som jag begärde, fått ett skriftligt svar från Net1, så det ska de ha kredit för.

Svaren skiljer sig en del från de besked supportdesken lämnat och är inte helt klargörande. Har tagit bort det oväsentliga och lagt in Net1s svar efter mina frågor för att göra det lite mer lättläst, följer här:

1. Som privatkund på er mast (PN 380 Högvålen) är jag bara garanterad en (1) upptänd carrier oavsett abonnemangsform och modemtyp.

Net1s svar: Ja, det stämmer - Detta medför att du har internetanslutning

2. Net1 ger mig inte tillgång till två (2) carriers även om belastningen på masten är låg.

Net1s svar: Det stämmer inte då modemet ansluter till det antal carrier det behöver för att utföra en specifik uppgift.

3. Som enskild privatkund kan jag inte på något sätt själv starta upp en andra carrier på masten genom att modifiera min utrustning eller genom att ladda ner/upp stora datamängder.

Net1s svar: se fråga 2, vilket innebär att om det behövs så ska modemet ansluta till ytterliggare en carrier.

4. Med tillgång till bara en carrier kan jag inte ens i teorin nå högre hastighet än 3,1 Mbit/s.

Net1s svar: Ja, det stämmer

5. Från att ha uppgraderat från D-50 till R-90 har jag, naturligtvis, också räknat med att få tillgång till mera bandbredd! D-50 med en teoretisk nedladdningshastighet på 3,1 Mbit/s... R-90...med teoretiska 9,3 Mbit/s... Eftersom Net1 har carrier 2 nedstängd nästan jämt har jag i stort sett inte fått någonting mer!

Net1s svar: Det är tråkigt att du inte känner att kapaciteten räcker för dina behov. Jag skulle inte säga att vi har 2 Carriers nedstängda hela tiden då detta har tagits upp i tidigare punkter.

Svaren på 2 och 3 låter ju positiva men verkar inte stämma i min verklighet. Kan inte se att att mitt modem vid något tillfälle lyckats tända en till carrier, och jag har verkligen försökt.

Ska därför be om ett förtydligande av vad det är mer specifikt som avgör om mitt modem "anser att det behövs" en carrier till? Det vill jag väldigt gärna ha svar på och är spänd på vad ni, som begriper sådant, kan dra för slutsatser av det.

Svaret på p.5 är rent ut sagt uselt. Att jag uppgraderat från teoretiska 3,1 till 9,3 utan att det ger något mer i praktiken avfärdas med "Det är tråkigt att du inte känner att kapaciteten räcker för dina behov". Nonchalant, fräckt, ja det finns väl bättre ord men de får ni lägga till själva.

Formuleringen "jag skulle inte säga att vi har 2 carriers nedstänga hela tiden..." låter som ett erkännande. Den andra carriern är nedstängd tidvis, frågan är bara hur mycket och ofta? Samtidigt är det en motsägelse eftersom de säger att mitt modem (dvs jag) kopplar upp carrier 2 när det "anser att det behövs". Hur hänger det ihop?

Den gångna veckan och de hundratals gånger jag läste av modemets "Network information" i stort sett dygnet runt visade det att bara en carrier var igång 90-95% av tiden.

Nu kommer vi till nästa intressanta iakttagelse, de senaste 1-2 dygnen har carrier 2 i stället varit upptänd (jo, ni läste rätt) 90% av tiden, grovt uppskattat.

Det kanske finns fler saker Net1 inte så gärna informerar om...

14

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Sammanfattning av svaren på Dina hittillsvarande frågorr: antingen vill man inte svara på vissa saker eller så är man inkompetent - och dessutom dålig på att uttrycka sig tydligt i skriftlig form......  Personligen tror jag inkompetensen är huvudorsaken till dessa märkliga svar.  Vad var det gamle Tegnér sa: "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta".......

Jag skulle kräva kompletterande och förtydliganden.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

15

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

var liknande svar jag fick enbart under/efter timmar i samtal med net1 !
och anledningen till att jag helt tröttnade på bolaget, dom slirade och var vaga i svaren, man var tvungen att själv vara extremt insatt för att fråga rätt saker och fick iaf flummiga svar !
när jag krävde ja och nej svar inte flummiga meningar så fick vi avsluta abg trotts bindningen !

utan extrem kunskap i ämnet så vag-flummar dom bort sina kunder så dom inte får något konkret att anmärka på.
nu är inte net1 det enda bolag som hanterar sina kunder så, utan det gäller även dom andra operatörerna, var tex i kontakt med telia igår, och dom ifrågasatte om jag hadde rätt pinkod när det inte funkade... hmmm deras sim är inte pin låst ! full koll telia ?

16

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

jonasolof skrev:

Net1 används för publika tjänster inkl katastrofinsatser. Det motiverar drastisk prioritering i extremfall vilket är vad som står. Gudrunartade förhållanden kan göra det motiverat att ge skogsföretag prioritet för att röja vägar, järnvägsspår osv.

Men man bör inte sälja rev B routrar och ange routerns teoretiska maxfart när man inte erbjuder motsvarande tjänst, dvs triple carrier rev B


Jo, men jag tolkade det som om att det räcker med att ha ett företag & stor kassa för att få ha nätet för sig själv i extremfall...

Hemma: Telia fiber 500/500.
Bärbart: ZTE MU5001 + Telia Extra användare.
Mobil(t): Galaxy S23 Ultra & Telia Obegränsad.
Extra: Allt möjligt, som externa antenner & simkort.

17

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Tekniskt sett så innebär det svar de givit att de hävdar att masten levererar EVDO rev. B. Därmed skulle inte farhågan vara befogad att de säljer Rev B fähiga routrar men bara levererar dubbla eller tredubbla rev A kanaler.

Under Rev B ska masten leverera data över flera carriers om tillgänglig överföringskapacitet över en carrier leder till att data inte hinner skyfflas undan.

Jag tycker inte att svaret kan anses vara inkompetent. Rätt nonchigt i och för sig att säga att det är tråkigt att kunden inte tycker att tillgänglig överföringskapacitet räcker till.

Du kan ställa följande fråga: vid diskussion på forumet mobilabredband.se/forum har satts i fråga huruvida Net1 verkligen tillhandahåller EVDO Rev B med två eller tre carriers för privatkunder till vilka man sålt routrar med en angiven högsta överföringskapacitet motsv 9,3 mbit/s. Även vid nedladdning av stor fil vilket i sig skulle göra övergång till dual eller triple carriers motiverad visar routern att enbart en bärvåg används.

Det är bekant att av routern rapporterad Data Rate Control är direkt avhängig SINR för nedlänken och att SINR bättre än 10 dB krävs för högsta nedladdningsfart. Vilket inflytande har SINR och DRC för inkoppling av två eller tre carriers under förutsättning att en större datamängd ska överföras? Finns andra signalnivåparametrar  i EVDO rev B som inverkar på  inkoppling av flera carriers? Hänvisa gärna till white papers eller annan teknisk information.

Hjälper en antenn kopplad till diversitetsingången för att trigga övergång till multipla carriers? Diversitetsmottagning förbättrar ju i praktiken avkodningen av signalen och bör därför uppfattas som en förbättring av SINR och bit error rate.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

18

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Mitt R90 mod en mast med 2 carriers funkar så här:

när jag läser denna sida släcks carrier2, efter en stund,
carrier1 på som "keep alive",...

vid refresh av denna sida hoppar carrier2 in,...
(och släcks efter en stund)

så det är inte så mycket data som skall till alltså,
(om det nu funkar som det skall)

Tilläggas kan att om antenn har varit bortkopplad, med senaste
firmware, måste R90 startas om för att carrier2 skall funka igen!
(läs om R90 tapper kontakt med masten)
<ole>

19

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Ole2
Har du en eller två yttre anntenner?

Vad händer om du laddar ned en större fil eller ser på strömmande TV? Funkar två carriers då?

Det vore en fördel i nätet om kunderna har bra antenner och gott SINR eftersom begärd data då kan levereras mycket snabbare genom att varje time slot används effektivare. Kruxet är förstås att den begärda datamängden ökar om det funkar bra. Enda lösningen, om mer frekvensutrymme inte kan tilldelas, förefaller vara att lägga på en kraftigt ökad marginalkostnad för datamängd över en viss nivå.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

20

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

4 mil till mast, och en +40 år gammal TV2 antenn,...
(halv pin av)

Den annan antenn är mer eller mindre utan betydelse,
har nys kört helt utan den och det virkar funka som vanligt,
(surf,... hastighet ej testet),...
2an går igång, som vanligt, när jag öppnar kontakt till R90,...
(FireFox kollar upp URL)

Mellan teori och praxis skiljer det nog alltid lite
som Du säkert, som gammal radioamatör, vet,
varje antenn installation är unik,... där finns
'tumregel', fast det är inte säkert antenn sitter
optimalt på första bästa husknut så högt som möjligt,...
<ole>

få se om det går med en bild,...(?)
http://www.softsector.hostingsiteforfree.com/files/TV2-antenn.jpg

21

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

snyggt vädermoddad antenn :-)

22

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Jag tror inte det här tipset påverkar/stimulerar(!) aktiveringen av carrier två eftersom bandbreddkravet för ping är så ringa men det är ju å andra sidan enkelt att testa: slå på regelbunden ping i R-90. Prova med olika intervalltider upp till 15s.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

23

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Vox medievalis skrev:

Jag tror inte det här tipset påverkar/stimulerar(!) aktiveringen av carrier två eftersom bandbreddkravet för ping är så ringa men det är ju å andra sidan enkelt att testa: slå på regelbunden ping i R-90. Prova med olika intervalltider upp till 15s.

Fan,...! nu blir jag riktig mörkrädd här,...!

beror på hur Du kör ping www.mobilabredband.se
vill göra DNS uppslag vilket räcker väl, se vad jag skrev senast,...
ping {IP},...? kanske inte mycket bättra än "keep alive",...(?)

MEN VARFÖR,...?
Skulle Du, som tydligt inte ens använder Net1, eller R90, vilja
tvinga upp ett antal carrier, som inte behövas,...?

Kan det, fortfarande, vore så att Net1's svar under punkt 2 samt
mina svar om hur 2de., (samt antagligt 3de.), carrier starter inte
är tillräcklig tydliga,...?
Då kanske se det så här: som en automatväxel i en bil, variator på
en moppe,... blir det lättare att förstå då, eller,...?

Eller är resonemanget kanske: 'jag betalar för x carrier samt 30Gb
då j... SKALL där var x carrier HELA TIDEN och tankas 30Gb',...?

och då,... när tillräckligt många på en mast har börjat använda
Din geniale ide med ping och masten går 'på knä' kommer där ju
lite fart på detta forum och antenn försäljningen kan komma igång
så smått igen,...! (lite får det ju ändå kosta)

En del 'sämre' tips har jag set den gångna vecka,...
fast Ditt senaste här tar nog priset,...!
<ole>

24

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Lugn, lugn - ole2 !
Jag använder visst Net1 och har gjort det alltsedan frekvensen digitaliserades direkt  efter det analoga 450-nätets sorgliga sorti. Jag har tre företagsabb. med limit 30 Gb och dubbel nätprio men har aldrig någonsin kommit över 2Gb/mån/abb så jag knuffar knappast ut någon..... På abben använder jag två R-90:or och en proffsrouter H820. Eftersom jag kör flera "fasta" (tredjeparts) telefonlinjer över varje modem har jag tidigare testat att köra ping med hög frekvens för att säkerställa att inkommande samtal "hittar hem" vilket inte hjälpte varför jag i stället beställde fasta IP-adresser på alla tre abben. Resultatet blev perfekt.
När det gäller kritisk kommunikation (t.ex. telefoni) är det nödvändigt att Du ständigt kan säkerställa modemets/routerns kontakt med nätet och det är en anledning till att jag börjat byta ut mina R-90:or mot H820-routrar eftersom dessa bland mycket annat godis har ICPM check och link backup. Det förstnämnda innebär att routern (just nu) var 120 sekund kollar en viss IP-adress tre gånger i följd och om detta misslyckas gör den tre omstartsförsök (reboot) och går sedan ner i viloläge under fem minuter för att  sedan åter starta processen på nytt alternativt kopplar automatiskt om till en parallellrouter som förmedlar kommunikationen via 4G. Det sistnämnda "worst-case"-alternativet har jag dock inte driftsatt ännu.
Vad gäller carriers så har jag aldrig någonsin haft några problem som motiverat ping eller motsvarande för att kunna uttnyttja respektive basstations tillgängliga carriers. Ett modem kommunicerar mot en stabil trecarrierbas, ett annat mot en instabil tvåcarrierbas och det tredje modemet använder jag i bilen. Till mina båda fasta modem har jag givetvis dubbla 12-elements riktantenner. Visst kostar det en slant men vitsen med telekommunikation är ju att den skall fungerar - annars är det ju meningslöst - och då skadar det inte att även kunden drar sitt strå till stacken..... 
Mitt enkla tips att testa ping för en - som jag upplever det - både förfördelad och misshandlad Net1 kund torde knappast bidra till att överbelasta någon basstation.
That´s it !

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

25

Sv: Net1s besked om hur carriers påverkar din hastighet

Vox medievalis skrev:

Lugn, lugn - ole2 !

Mitt enkla tips att testa ping för en - som jag upplever det - både förfördelad och misshandlad Net1 kund torde knappast bidra till att överbelasta någon basstation.
That´s it !

Än har där inte framkommit något i detta fall som bevisar
om Net1's utrustning i masten eller modemet inte har fungerat
som det var tänkt eller om det hänger på kunden,... jag kan
ha missat något, fast för ett par daga sedan skulle 2de carrier
ha funkat,... inget feed-back efter det dok,...

Att Net1 'mörknar' om felet skulle ha varit där är känt,...
fast hos kunden,...?

Felet med Din post är att det är just Du,... Någon 'newbee' här
kunna tro att en sån 'storgubbe' med så många abb. vet vad
han pratar om,...! och det vet jag, säkert, att Du INTE gör,...!

Vad Du uppfordra till kallas: 'Denial of Service (ofta förkortat DoS)'
och är faktisk straffbart,...

Beklagar att jag inte är utrustad med bredare diplomatisk egenskapar,
men så är det nu,... (Ditt inlägg var helt enkelt dumt,...!)
<ole>