1 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-19 21:51:12)

Tråd: Technical paper om LTE handsover

Signaturen Check  kunde inte använda en tysk  avm6840 router för att ansluta till Bredbandsbolaget på 2600 4G. Loggen visade PLMN not allowed. Anslutningen till en cell på LTE är en komplex process som beskrivs i denna rapport:

http://www1.ericsson.com/res/thecompany … erberg.pdf

Inte hela svaret men lite mer info om processen

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Technical paper om LTE handsover

Har Telenor bredband stor med dwr-923.
Finns det något sätt att se hur många gånger internet har kopplats ned per dag, vecka eller månad?
Nu har det varit uppkopplat 10 tim utan avbrott. På morgonen ser man att det har ex. varit uppkoppllat 50 min, men man vet ju
inte hur många avbrott det har varit under natten. Man kan ju inte heller hålla koll hela dagen på uppkopplingen.

/brian

3 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-25 18:10:57)

Sv: Technical paper om LTE handsover

Finns det ingen logg i routern? I min tyska router avm6840 registrerar loggen varje uppkoppling och anger även varför uppkopplingar misslyckas.

Läste på ett ställe att LTE modem kan vara dåliga på att starta om vid övergång från 3G till 4G medan övergång från 4G till 3G i snitt gav ett avbrott på sex sekunder.

Även om inget skifte från 3G till 4G sker kan det bli avbrott vid byte av tilldelad WAN ip adress.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Technical paper om LTE handsover

brian45 skrev:

Har Telenor bredband stor med dwr-923.
Finns det något sätt att se hur många gånger internet har kopplats ned per dag, vecka eller månad?
Nu har det varit uppkopplat 10 tim utan avbrott. På morgonen ser man att det har ex. varit uppkoppllat 50 min, men man vet ju
inte hur många avbrott det har varit under natten. Man kan ju inte heller hålla koll hela dagen på uppkopplingen.

/brian

Det bästa är att ha en ping-snurra på någon maskin bakom routern. Har man t.ex. en Linux-maskin inkopplad bakom routern är det enkelt att göra ett script som pingar t.ex. ping.sunet.se en gång per minut och loggar misslyckade pingförsök i en fil.

Då vet man om och hur länge nätet varit nere.

5 Senaste redigerad av brian45 (2012-07-25 18:41:49)

Sv: Technical paper om LTE handsover

jonasolof skrev:

Finns det ingen logg i routern? I min tyska router avm6840 registrerar loggen varje uppkoppling och anger även varför uppkopplingar misslyckas.

Läste på ett ställe att LTE modem kan vara dåliga på att starta om vid övergång från 3G till 4G medan övergång från 4G till 3G i snitt gav ett avbrott på sex sekunder.

Även om inget skifte från 3G till 4G sker kan det bli avbrott vid byte av tilldelad WAN ip adress.

Enligt Telenor så har jag 5 olika ip-adresser som tilldelas efter avbrott. De byter inte ip-adress säger de så länge jag är uppkopplad. När avbrott sker tilldelas en ny ip-adress säger Telenor.

Det finns en loggfunktion i routern som kan aktiveras. Jag får kolla hur det fungerar.

/brian

6 Senaste redigerad av brian45 (2012-07-25 18:50:51)

Sv: Technical paper om LTE handsover

svenix skrev:
brian45 skrev:

Har Telenor bredband stor med dwr-923.
Finns det något sätt att se hur många gånger internet har kopplats ned per dag, vecka eller månad?
Nu har det varit uppkopplat 10 tim utan avbrott. På morgonen ser man att det har ex. varit uppkoppllat 50 min, men man vet ju
inte hur många avbrott det har varit under natten. Man kan ju inte heller hålla koll hela dagen på uppkopplingen.

/brian

Det bästa är att ha en ping-snurra på någon maskin bakom routern. Har man t.ex. en Linux-maskin inkopplad bakom routern är det enkelt att göra ett script som pingar t.ex. ping.sunet.se en gång per minut och loggar misslyckade pingförsök i en fil.

Då vet man om och hur länge nätet varit nere.

Ok, vet ej hur man skriver ett sånt script.
Finns det inte något enklare sätt att kolla det i routern?
Det finns Statistics on Traffic på routern, säger det något om uppkopplingen?

/brian

7

Sv: Technical paper om LTE handsover

Har nu enablat loggningen category network på dwr-923?
Hur får man fram loggen? Ska den laddas ner?

/brian

8

Sv: Technical paper om LTE handsover

Bättre du ställer frågan om hur loggen fås fram i drw923 i telenorforumdelen.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

9

Sv: Technical paper om LTE handsover

jonasolof skrev:

Bättre du ställer frågan om hur loggen fås fram i drw923 i telenorforumdelen.

Ok, jag hamnade i fel tråd av misstag.

/brian

10 Senaste redigerad av jonasolof (2012-10-10 13:47:22)

Sv: Technical paper om LTE handsover

Mer om för snabb handover - lider E392 av det?

http://www.finetopix.com/showthread.php … -very-good

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.js … %3D4726147

Noteras också att RSRQ bara anges för basstation  Ant0, inte för Ant1.

I LTE nivå 9 mäts RSRQ också i icke anslutet läge.

Det är routern som sammanställer RSRP och RSRQ värden både för att bestämma hopp inom et frekvensband och mellan frekvensband. Har läst någonstans att fabrikanten av utrustningen kan modifiera optimeringen så att viktningen av värdena kan ändras. Obs att RSRP inte innehåller info om interferens medan RSRQ påverkas av all trafik inom använt frekvensområde. Det är lite oklart huruvida den egna trafiken från routern påverkar RSRQ så att handover kan  tvingas fram bara genom att man börjar strömma ned en större mängd data. En annan möjlig konsekvens vore att basstationen växlar ned till långsammare överföring.  I så fall är RSRQ viktat för tungt. Se första länken.

Mitt intryck av den tyska routern AVM6840 var att den hade mycket liten benägenhet att göra handover även under bilfärd och detta trots 5-6 master med god RSRP i omgivningen. Men mer test behövs och gärna direkt jämförelse med t ex E392 eller B593.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

11

Sv: Technical paper om LTE handsover

I LTE näten som det hittills varit har parametrarna för att användarenheten/user equipment (UE)ska kopplas upp till en annan target cell istället för tidigare source cell varit satta av operatören. Området förtjänar att uppmärksammas eftersom många användare klagar över instabila uppkopplingar som bl a beror på att modemet i samtråd med systemet under en 0,2 sekunder lång testperiod fick för sig att en angränsande cell kunde vara bättre. Om då den nya cellen är tillräckligt mycket bättre än förra under mätperioden intieras handover som egentligen är cell reselection om modemet inte flyttats. Hoppar modemet tillbaka efter ny test och jämförelse talar man om ping pong handover. Handover kan vara  inom bandet, mellan 4G band eller mellan LTE och UMTS. I det senare fallet finns störst risk för avbrott. Operatören kan vikta parametrarna vid handover på olika sätt. möjligen kan också UE påverka genom att ha mer eller mindre stränga krav på när handover ska ske. .

i och med att tekniker för självorganiserande nätverk (SON) förs in kan även handover och cell selecting skedet övervakas på distribuerad nivå och optimeras automatiskt vilket bör resultera i stabilare uppkopplingar med mindre avbrott vid stationärt bruk och smidigar, avbrottsfria uppkopplingar vid rörligt bruk.

Om automatiserad optimering av handover handlar nedanstående  förhållandevis lättlästa doktorsavhandling. Första delen är  en introduktion till LTE som system. 

I Sverige använder Telia SON, om detta även gäller handover och cell reselection är obekant. De borde i alla fall optimera hur E392 och B593 uppför sig i närvaro av signaler från  flera celler och införa möjlighet till låsning på band. 

https://biblio.ugent.be/input/download? … Id=3005113

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

12

Sv: Technical paper om LTE handsover

På tal om snabb handover:

http://www.idg.se/2.1085/1.474685/lte-f … -i-jetplan

LTE handover i 500 km/tim ...

13

Sv: Technical paper om LTE handsover

i 600 km timmen färdas planet 33 meter på 200 millisekunder vilket enligt avhandlingen ovan är den tid som används för att mäta in om handover ska ske. På den tiden jämförs om target cell RSRP  är tillräckligt mycket högre än source cell RSRP och därmed överstiger det fastställda tröskelvärdet. Det finns ju knappast risk att komma ur en cell i en annan på den sträckan så man kan undra varför tiden är så kort - och hur avvägningen sker mot fading av olika slag, t ex om ingen rörelse skett. Med risk för att vara tjatig undrar jag när och om en rörelseparameter kommer in i optimeringen av handover. Samtidigt inses att felmarginalen i positionsbestämning skulle kunna indicera rörelse även när mottagaren är statisk. Fast det vore ju enkelt att ha invändarinput via interfacet. En 3D accelerometer skulle räcka för att konstatera att modemet varit stilla under en viss tid.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

14 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-01 21:37:39)

Sv: Technical paper om LTE handsover

De problem med nedkopplingar som upplevs torde bero på snabb försämring av radioförbindelsen, RLF, Radio Link Failure. Qualcomm beskriver problemet och lösningar i LTE release 9.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j … hwLgXXJTeQ

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

15

Sv: Technical paper om LTE handsover

I ett rent paketnät finns det inga "handover" egentligen. I motsats till telenät (3G) så byggs det inga virtuella linjer från sändare till mottagare utan de skilda paketen kan gå skilda vägar hela tiden. Men de första LTE-versionerna tycks inte vara rena paketnät. Som Qualcomms rapport påpekar så försöker man spara resusrser genom att undvika att samma paket skickas flera gånger (vilket är relativt vanligt i trådlösa nät). Men då måste hela tiden kvaliteten på radioförbindelsen till mottagaren från flera basstationer mätas och det tar ju litet tid och resurser också. I ett fast nät kan man anta att förbindelsen fungerar då den en gång är byggd och sådan mätning behövs inte. Däremot kontrolleras nog nodernas belastning i ett fast nät och hårt belastade noder undviks i mån av möjlighet.

Ett radiobaserad nät är betydligt svårare att sköta eftersom förbindelserna ändras hela tiden och nätet måste kolla dem konstant. Även om ett paketnät vinner på att paket kan skickas olika vägar utan besvärlig ändring av virtuella förbindelser så förlorar det på den här ständiga mättrafiken. Mest vinner paketnät på mindre känsliga tillämpningar där fördröjning och i vilken ordning paketen anländer är oväsentlig. Telefoni och dylikt är däremot krångligare.

Om jag förstod det rätt så är "forward handover" inget annat än att nätet hela tiden kollar upp vilka förbindelser som fungerar och så väljer det vilken väg paketen skall skickas baserat på den informationen (liksom i ett fast paketnät). Det liknar mera ett rent paketnät än "backward handover" där man väljer ny väg för paketen först då den gamla vägen slutat fungera.

Nu är jag ingen expert på radionät så jag antog att man använt "forward handover" allt från början - så som man gör i fasta nät även om man där behöver ändra nätkonfigurationen ytterst sällan jämfört med mobila nät. Men tydligen så kommer den här principen först senare i LTE ...

16

Sv: Technical paper om LTE handsover

Då jag läste rapporten grundligare så tror jag att jag gick ett steg för långt. Nätet kollar INTE upp förbindelserna hela tiden utan byter väg för paketen först då RLF timern konstaterar att den gamla förbindelsen inte fungerar. I rapporten betyder "forward" bara att nätet kollar upp vägen förrän paketet skickas iväg. Det sparar ju omskickningar.

17

Sv: Technical paper om LTE handsover

Istället för ospecifika termer som framåt eller bakåt så kunde man ha valt specifikare begrepp som syftar på source cell eller target cell. Somliga av oss har använt cdma450 (Icenet/net1) under färd över cellgränser med samtidig koll i programmet RF Status monitor som var modemtillverkarens interna men som slunkit ut.  Där kunde man hela tiden i realtid och med hög tidsupplösning följa specifik signalstyrka, signalbrusnivå, datalänkhastighet, paketförlust, ansluten cell id.  Man såg även hur snabbt modemets uteffekt reglerades av nätet, prydligt visat i graf jämte datalänkhastigheten. Kandidatceller listas med sina ec/io, det systemets motsvarighet till RSRQ. Under färd såg man hur datarate sjönk mot cellgräns, hur den uppkopplade cellens EC/Io försämrades och att kandidatceller bytte plats i listan.

I cellgränsen var modemet uppkopplat till både tidigare cell och till target cell så datatrafiken gick via båda. Någon gång kunde under några sekunder till och med en tredje cell vara med.

CDMA med sin soft handover och kontinuerlig pakettrafik är motsatsen till LTE release 8 där paketen måste buffras då förbindelsen klipps.

Det är klart att radio link failures inträffar även med CDMA450 och inom en cell. Det syntes på datalänkhastifhetsgrafen och inträffade oftast vid färd i skog. Det var här som diversity med två takantenner visade sig göra skillnad. Dipparna i länkhastighet blev färre och gick mer sällan ned till noll. lyssnade man på strömmande radio samtidigt så märktes sällan några avbrott vilket innebär att uppkopplingen mer en given ip-adress inte bröts. (senare visade det sig, då man uppgraderade till ny version av cdma450 med dual eller tripple carriers och, tror jag, hard handover, att det uppstod problem och nedkopplingar vid cellgräns. Dessa problem kunde initialt kringgås genom att användaren fick en statisk ipadress. Sedan slutade net1 att dela ut statiska adresser med hänvisning till att problemet med adresshanteringen vore löst. För både CdMA och LTE gäller att en vid anslutningen tilldelad ipadress ska behållas så länge uppkopplingen består. Det är en del av vitsen med pingandet i connectfunktionen i t ex dovadoroutern.

Nu är 450 ett gest nät med stora celler. I LTE vill man minska mättrafiken. Priset i den första implementeringen i release 8 med  hard handover blir risk för nedkoppling vid länkfel.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

18

Sv: Technical paper om LTE handsover

Hard handover i LTE infördes för att soft handover som i UMTS nät är för tungdrivet kräver för mycket resurser. Men det är inte uppenbart hur övergången från source till target cell ska optimeras. Olika förslag finns vilket framgår av denna artikel

http://arxiv.org/pdf/1105.0234.pdf

Handover bör enligt simulationer inte endast baseras på momentana RSRP värden. Istället läggs nyligen uppmätta värden in men ges minskad betydlse över tid med en "forgetting factor".

Genom SON, self organizing networks, kan nätet själv optimera parametrarna för handover på enskild cell nivå

http://www.fp7-socrates.org/files/Prese … ndover.pdfMan noterar den totala avsaknaden av studier om cell reselection vid fast användning. Cellhopp kan bero på att man är i gränsen mellan två sektorer på samma mast eller på fading vilket gör att ömsom den ena, ömsom dem andra cellen framstår som starkare. Det enda man kan göra är att höja signal/interferensförhållandet med riktantenner så att det inte blir aktuellt att byta cell även om en annan cell momentant får bättre RSRP. Det är användarenheten som autonomt beslutar om cell reselection ska ske och det initieras bara om signalvärdena är dåliga-    men hur gränsen egentligen sätts är svårt att få reda på. I vilken mån tidigare RSRP värden ges vikt är oklart.  Detta för användare så aktuella problem är tydligen ett icke-problem för alla de tusentals ingenjörer som skriver om LTE-teknik. Nåja, något fanns även om det här handlar om 3G

http://www.ericsson.com/res/docs/2013/p … ection.pdf

Systemet håller i artikeln reda på om användaren rör sig genom att mäta den tid det tar för radiosignalerna att nå fram och jämföra över tid. Men märkligt nog är det så att om man låser en stationär användare till en vids cell så kommer det inte att funka efter några sekunder i flera procent av fallen. 

Det är EnodeB som ger UE information om gränsvärdena då cell reselection bör komma ifråga. Men den infon grundas på mätningar som UE gör och rapporterar uppåt. Hur RSRP mäts och integreras över tid är inte riktigt standardiserat vad gäller filtreringen (L1 filter). Äldre mätningar avfärdas successivt genom en "forgetting factor".

Ett sätt att påverka tendnsen till cell reselection vore att ha en enkel accelerometer i routern. Om routern inte rör sig bör äldre mätvärden ligga kvar längre eftersom de kan användas för att  prognosticera kommande värden. Men om routern rör sig bör bara de aktuellaste värdena räknas. Detta förefaller enklare än att EnodeB ska hålla koll på vinkelberoende hastighetsvektorer. IMHO. Återstår att se om saken redan varit uppe.

Edit: här finns ett töntigt patent ned i mitt tycke ringa uppfinningshöjd

http://www.ahirsbrunner.com/patents/200 … avior.html

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

19

Sv: Technical paper om LTE handsover

Mkt intressant tråd. Ställde för ett par månader några specifika skriftliga  frågor till Net1 om just handoverproblematiken och varför rev. B (uppenbarligen) kör hard handover till skillnad från tidigare rev. A med soft handover. Eftersom frågorna låg på något högre teknisk nivå än supportens vanliga mailade jag med tanke på att det skulle vara lättare för supportens bakjour att hjälpa till med svaren. Efter 14 dagar fick jag svaret att frågorna var alltför komplicerade (!) för att besvaras skriftligt och att jag i stället borde ringa..... Tablå.
Eftersom förutsättningarna för handover vid stationärt resp. mobilt bruk i grunden skiljer sig åt frågar man sig om inte en inställning i klientens mjukvara för just generellt stationärt resp. generellt mobilt bruk kunde vara en väg att vandra. I alla händelser upplever jag rev. B som betydligt mindre benäget till cellbyten (cellsektionsbyten) än rev. A. T.o.m då ordinarie bas har slocknat är nätets benägenhet  till cellbyte mot annan fungerande bas med fortfarande hyfsad signal (givetvis efter justering av riktantennerna) mycket begränsad med resultatet att ofta bara en carrier registreras i klientens modem varvid kommunikationen  intressant nog inte fungerar. Frågan är därmed också om rev. B över huvudtaget kan kommunicera med en klient med bara en carrier aktiv. Enligt min erfarenhet kan rev. B inte det.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), 3xVoIP.
HUS 2 i glesbygd: H820 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), 2xVoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) H820 T450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: H820 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; 2xVoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE.

20

Sv: Technical paper om LTE handsover

Problemet med en inställning via användarinterfacet är att användarna kan glömma eller eljest fnula till det. I en modifikation av föregående inlägg föreslår jag att en accelerometer (standardvara i smartphones) får avgöra om routern rör sig och påverka mätresultatet som rapporteras uppåt och utlöser cellbyte.

I slutet av Socratesartikeln nämns i förbigående s. 22 användarspecifika parametrar men det följs inte upp.

Det är intressant att man lämnat soft handover i RevB. Riktigt varför det skulle vara nödvändigt är inte klart. I rev A fungerade det ju påtagligt bra vilket jag kunnat konstatera under många mils irrande i Småland under samtidig koll på RF status monitor.

Det vore intressant att se dina frågor. Tog du upp scenariot med den slocknade basen oxh problematiken med bara en carrier?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.