1

Tråd: interferensproblem i cellgränser

Först lite definitioner på lägre teknisk nivå av signal/brusförhållande kontra RSRP och RSRQ

http://radioaccess.blogspot.be/2012/11/ … ation.html

Notera att SINR kan beräknas olika av olika tillverkare och inte är standardiserat. AVMs routrar visar SINR liksom vissa LTE telefoner i field test mide, t ex Nokia och Galaxy

Artikeln:


http://www.fujitsu.com/downloads/TEL/fn … l-Edge.pdf

Artikeln handlar om rörlig LTE trafik men går att mutatis mutandi applicera på fast trafik också. Notera att RSRQ inte alls används som parameter för signalkvalitet annat än vid handover. Eftersom RSRQ påverkas av trafik i den egna cellen -utan att detta i sig ger interferens- är RSRQ ett otillförlitligt mått på signalkvalitet. Se avsnitt 1.1.4 och 1.1.5 här

http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloa … P17_1e.pdf

På den nivå av utbyggnad som LTE näten nu nått i Sverige torde interferens beröra de flesta användare. Som Fujitsuartikeln påpekar är interferens, dvs dålig SINR, ett större problem än man från början insåg med utgångspunkt i alltför idealiserade nätmodeller. Cellgränserna är inte så distinkta som modellerna postulerade. Härtill kommer att inga operatörer ger användare möjlighet att bedöma interferenssituation och paketförlust med den utrustning de säljer, inte ens till företag. Detta är den stora mörkningen inom LTE gentemot användarna.

Kortfattat går Fujitsuartikeln ut på att kontrollsignalerna från den tjänande cellen tappas pga interferens och att då RLF, radio link failure, dvs avbrott, kan uppstå. Lösningen kan vara att höja styrkan på kontrollsignalen till den perifera användarenheten. Men det är bara effektiv om interferensnivån är svag i förhållande till övrigt brus (egenalstrat i utrustningen). Är interferensnivån hög så är bästa botemedlet att allokera frekvensutrymme som inte används av grannceller. Det går bra så länge inte belastningen på grannceller är hög för då kanske det inte finns några lågstörda frekvensavsnitt. Anm. Om signalering kan ske på tomma frekvensutrymmen är inte frequency reuse =1 som annars är ett axiom för LTE, dvs all trafik sker inom samma frekvensområde. Till skillnad från GSM t ex där cellerna sänder på olika frekvenser.

Voip kommer att öka problemen pga stor mängd kontrolldata i förhållande till trafikvolymen.

Det här patentet innehåller bra definitioner i avsnittet Background of invention.

http://www.google.com/patents/US20030223354

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: interferensproblem i cellgränser

Impact of serving cell traffic on noise level and RSRQ

http://www.scribd.com/doc/142554017/25/ … affic-RSRQ

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.