1

Tråd: Hur isolera grannens subnät?

Har en dlink adsl modeml router för mitt nät. Grannen får hyra in sig över en wifilänk som går över en wrt54 gl i dd wrt som kör nat och byter adressrange. Signalen plockas upp av en dlink dap1160 som går som ap client. Därifrån kabel till lansidan på nästa wrt54 gl/dd wrt varifrån wifi skickas ut på den tomten.

Det är för lätt att komma in i mitt primärnät från grannens sekundärnät. Måste jag använda en tredje router och nat för att isolera primärnätet?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Hur isolera grannens subnät?

Har du möjlighet att konfigurera VLAN?

3

Sv: Hur isolera grannens subnät?

Adsl routern är en dlink som inte verkar ha möjlighet till vlan.

Den sekundära routern som kör nat till undernätet är wrt54gl som körs under ddwrt och där finns vlan som en option. Har dock inte en susning om vad vlan innebär.

Prio ett är att undernätet på 192.168.1.x inte ska kunna gå in på kameror, datorer mm som ligger på 192.168.0.x. Däremot är det väl inte hela världen om de kan se adsl routerns inloggningssida, det kan man ju också från webben.

Inte heller gör det något om jag kan gå in på undernätets ap klient och acesspunkt eftersom jag administrerar nätet åt grannen.

Det är fr a ur virussynpunkt som jag vill isolera undernätet.

Conventional wisdom verkar vara att tre routrar krävs men jag vill nte gärna ha dubbla routrar i mitt eget nät.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.