1

Tråd: uppgradering/hastighet

Har ice/net1 sen ett par år tillbaka

Bor i sörmlandsskogen med riktantenn mot krokek/Norrköping (inte den närmaste masten, men den med mest "fri sikt" och bästa hastighet för mig.

Har alltid legat på 0,8-1,3 i mottagning
Laddade ner senaste firmware (MV400_ETH_400C_08_NMTSD Oct-29-2010)

Körde ett par bredbandskollen innan, alla visade 1,3mbit/sec

Efter uppgraderingen och reset fick jag 1,5mbit/sec

förvisso bättre än jag någonsin haft men...  är det här vad Net1's hela upptrimmning av master och ny programvara till D-35:an har resulterat till:

0,2mbit/sec snabbare bredband?

hurra!   (...host, host...)  eller har jag missat nåt?

2

Sv: uppgradering/hastighet

rostock skrev:

förvisso bättre än jag någonsin haft men...  är det här vad Net1's hela upptrimmning av master och ny programvara till D-35:an har resulterat till:

  eller har jag missat nåt?

Ja. Att uppgraderingarna hittils enbart syftat till att FLER skall kunna få den hastigheten SAMTIDIGT, inte att några få skall kunna få högre hastighet. D35an kan inte köra snabbare än den gjort tdigare, det är bara småtrim som går att göra med ny firmware.

Det kommer även högre topphastighet men inte för befintliga radiomodem.

/Marcus

3

Sv: uppgradering/hastighet

Följande klipp från Net1:s pressida bör ses som en bekräftelse på att man tydligt inser behovet av ökad bandbredd. Exakt samma ägde rum "för länge sedan" när den  analoga 450-telefonin blev alltför populär; då öppnade man 900-bandet för analog telefoni - med "fick"telefoner:

"Net 1 kommer att delta i PTS frekvensauktion för 800 MHz som komplement till dagens 450 MHz-nät.
Net 1 har byggt en stark bas med en väl fungerande och växande verksamhet i 450 MHz bandet. Genom att delta i auktionen för 800 Mhz-frekvenser i syfte att förvärva frekvenser kan Net 1 skapa handlingsfrihet för att kunna växa.
Tillgång till frekvenser i 800-bandet innebär att Net 1 även kommer att kunna ge kunder i tätbebyggda områden ett konkurrenskraftigt bredbandsalternativ."

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810