1

Tråd: På tal om antenner......

Hej!

Såg denna antenn, någon väl insatt i ämnet här som kan göra en bedömning.......

https://www.fts-hennig.at/antennen/fts- … html#kabel

//J.

2

Sv: På tal om antenner......

Nej jag är inte insatt på denna typ av antenn då det inte finns mycket konkret information om den och det lilla som finns är inte trovärdigt.
Det jag går på är fysiska formatet och utformningen och möjligheten är att det då det rör sej om bredbandiga monopol-strukturer
Det är ungefär max vad som får rum med innanför angivna mått, en slags månskäre-utfomad monopol-antenn med en reflektor.
Dipol-variant men med liknande utformning finns här: https://www.aliexpress.com/item/32737923893.html
Dela den antennen mitt itu och öka storleken på kvarvarande del till det blir en tillräckligt lång antenn för att nå 700 MHz och man får ungefär angivna mått på plasthöljet. Strålningsriktningen blir vinklad 90 grader relativt vad som utifrån kan se ut som strålningsriktningen.

Det kan även vara precis som min länkade bild visar, en dipol med jordplan bakom.. Dipolen blir för kort för att ge i närheten av visade VSWR för de lägre frekvenserna men det är nog det mest troliga, att antennen är en dipol och att funktionen är rätt måttlig för allt under 1000 MHz.

Om sådan antenn är bra designad så hamnar gain på drygt 5dBi tack vare reflektorn som även utgör basplatta. I reklamen anges 10-14 dBi vilket vi kan vara säkra på inte stämmer.
Att databladet och antenn inte har med varandra att göra är mer än troligt.

Om antennen och datablad vore verkliga vore det en liten sensation. Kombinationen bredbandighet och 10 dBi eller mer i gain över hela frekvensområdet i kombination med denna måttliga storlek vore något helt nytt som antagligen krävt omfattande utveckling under lång tid av denna antenn. Inget nybörjare ger sej på.

Då plasthöljet är stämplat med fts-hennigs logo så får vi anta att det är de som utvecklat detta mirakel.

Mycket imponerande med tanke på att man helt saknar mät-laboratorium.
Ännu mer imponerande eftersom de helt saknar tidigare erfarenhet av att konstruera något alls.
De antenner man säljer som egna är uppenbart köpta i Kina.

De har t.ex. dessa kina-antenner som de säljer med påståendet att de är egen-utvecklade: https://www.fts-hennig.de/antennen/5g/a … se-5g.html
Det är många skojar-firmor som påstår sej vara tillverkare av just de antennerna. Kineserna säljer dom billigt och de är rätt hyggligt bra fungerande logperiodiska antenner.
Fast fts-henning slår till med fullständiga fantasi-kurvor för dessa antenner som inte i närheten av minsta sanning, det är kurvor som inte alls går att få att stämma med denna antenn-typen.
Jämför antennernas bakstycke med dessa bilder på AliX, det är exakt samma antenn: https://www.aliexpress.com/item/32882598105.html
Det är en helt ok antenn tillverkad av hrtantenna.com

Det var inte den antennen du frågade efter men jag ville belysa hur oseriösa dessa skojare är för en antenn som är lätt att känna igen.

Du kan naturligtvis testa att köpa den kapslade antennen för 2000kr, den kanske stämmer med uppgivna data och fts-hennig kan kanske sådant bättre än vad jag anar.

Själv avstår jag att handla hos företag som helt obesvärat ljuger och försöker lura kunderna på alla nivåer.

Om du vill ha en bedömning om antennen passar dina behov så styrs de av dina lokal förhållanden och vilket behov du har.
Frekvenser, om fri sikt, behov av signal-nivå, alternativa antenn-placeringar är sådant som styr ditt behov och som inte går utläsa ur antenners reklam-texter, i synnerhet när fts-hennig har skrivit texterna och med darrig hand ritat VSWR-kurvor.

3

Sv: På tal om antenner......

Jämförelsetest!

https://www.lteforum.at/mobilfunktarife … vergleich/

//J.

4 Senaste redigerad av E Kafeman (2022-05-01 06:20:18)

Sv: På tal om antenner......

Ja det var en test, fast jag vet inte vad som testades. lol
Det är i vart fall ingen jämförelse test som säjer något om enskilda antenner.

Möjligtvis lyckas man visa att Fritz routermonterade antennerna får sämre förutsättningar när de är inomhus. Med några meter kabel så de når utanför fönstret och det är troligt att systemet ger ungefär lika bra datahastighet som med andra yttre antenner.

Det är allt för vanligt typ av test när fullständigt totalt okunniga tror de testar antenner. Man slår sej för pannan vilka galenpannor det finns.
Det värsta är att att han framställer sej själv som sakkunnig på ett sätt som icke sakkunniga normal-konsumenter kanske går på.
Benämna FTS-Hennig som antenn-experter  visar vilken nivå han står på. Dom är det enda företaget av dessa antenn-märken som saknar mätinstrument nödvändiga vid antenn design, än mindre plats där de kan mäta antennernas egenskaper för de kurvor man hittar på. Är lite som att utnämna Konsum till experter på toalett-pappers egenskaper, då de säljer andras papper som de får levererat  med höljet tryckt med "Konsum".

Testet är ungefär som att testa 4 bilars topphastighet genom att avläsa vilken modell som vid provkörning fångade flest flugor på framrutan. Att varje bil har en hyggligt pålitlig hastighetsmätare var inget som denna testare hade kunskap nog om att ens begripa eler använda som testutvärdering.

I mitt tycke är han diskvalificerad att ens sitta i förarsätet om han inte begriper hastighetsmätaren.
Routern i fråga har hastighetsmätare på flera sätt.
Se t.ex. bilder på denna sidan: http://www.mobilabredband.se/forum/topi … 0-lte.html

Det finns MYCKET goda skäl till varför antenn-prestanda mäts i tekniskt korrekta mät-enheter.
Inte en enda sådan mätenhet finns i detta test.
Samma sak med mätmetoder. De kan göras enligt gällande standarder och normer, eller åtminstone att försöka efterlikna dessa. Inget sådant förekommer vid denna testning.
Hittepå mätmetoder fungerar inte om det inte är ett hittepå-resultat man vill ha.
Testaren på LTE-forum förfaller veta noll om antenners egenskaper eller vad  som går utläsa om han kunde kika in i routerns mätdata. 

De antenn-relaterade data man ser i routern är inte några absolut-värden på antenn-prestanda utan en summering av olika effekter men vid absolut stabila förhållanden, fritt närfält, inga skillnader i kabel eller position, ska man kunna skifta antenn och avläsa samma skillnad i RSSI-värde som skillnaden mellan antennernas uppgivna gain vid den testade frekvensen och man ska kunna avläsa antenn-isolationen om routern visar värdet.

Med dessa data har man de data som ur antenn-synpunkt är viktigaste parametrarna som påverkar överförd datahastighet.

När det gäller antenn-prestanda måste den mätas frekvensspecifikt om det ska gå utläsa några data alls och man måste ange hur stor variation som tillåts när man t.ex. anger bandbredd.  Alla antenner har annars oändligt frekvensområde.
Det är för att ta en jämförelse, hur långt det hörs om man ropar i skogen. Det beror inte på röstvolymen och inte på hur mycket skogen dämpar, om man inte först specificerar vilken lägsta detekterade röstnivån som ska anses vara detekterbar. Rösten kommer alltid att nå oändligt långt även om detekteringsredskap saknas.
Toleranser och variations-områden för antenner brukar anges som en relation till kända värden, typiskt angivet som dB och rättesnöret, den absoluta referensen anges för isotrop antenn. En sådan antenn har t.ex. absoluta och exakta värdet 0 dBi gain och 100% effektivtet. Det är lite som att ha en noll-referens för vad som ska vara nollan på en termometer, så att vi kan jämföra den ena mätningen med den andra.

Förutom mätmetoden är mätomständigheterna viktiga att man kan hantera vid uppmätningen så att ovidkommande egenskaper inte påverkar mätresultatet. Sådant måste på ett eller annat sätt anges med accepterade facktermer och referenser som vi känner till. Inget hittepå eller egenpåhittade mätmetoder.

Om vi inte mäter på samma sätt så kan man inte heller verifiera resultat, man kan inte mäta en antenns gain relativt frekvens och verifiera av tillverkaren uppgivna resultat om man mäter på olika sätt. Vi måste använda samma mätenheter och kalibrerade mätmiljöer.  Man måste använda  av andra repeterbara mätmetoder och av andra kända måttenheter när man ska ange hur långt ett snöre är.

Utan att specificera mätomständigheter blir det som att jämföra topphastighet på olika bilar men inte tala om att den ena bilen mättes hastigheten i brant uppförsbacke och den tredje bilen mätes vid fritt fall och i detta fallet för routerns antenner, mättes topphastigheten inne i ett rum fyllt av reflexer och dämpning. Det spelar ingen roll om bilens topphastighet är hög efter en kilometer om man mäter topphastigheten som uppnås när bilen är instängd i ett rum på 10 kvm.

Det testet med knapp nöd påvisar är att antenn placerad utomhus förefaller ge bättre datahastighet än med antennen placerad inomhus.

Om man nu alls är intresserad av antenn-prestanda läser man tillförlitliga uppmätningar av antenn-data där man t.ex. kan utläsa antenn-gain, strålningsdiagram och för MIMO hur bra antennisolationen samt VSWR. Dessa data är giltiga enbart för den frekvens de är specificerade för, oftast genom mätkurvor med frekvensen på den ena axeln.

En antenn-tillverkare som är rädd om sitt rykte kommer inte hitta på data och mätdata kommer vara angivet så att resultatet kan verifieras av annat mät-lab.

Vid testet mätte man vid 2600MHz, en rätt hög frekvens där kabelförluster är väsentliga. Förutsätter att testaren eliminerade kabelns inverkan, vilket man normalt gör vid uppmätning av antenner. Hänger man på 10 meter kabel på en antenn så är kabeln en del av det resultat man avläser i routern som signalstyrka eller RSSI och enheten är nästan alltid dBm.
Att mäta på detta sätt gör det enkelt att jämföra mellan olika routrar även om radion i sej kan vara olika bra på både mottagning och sändning. Det man mäter är signal-effekten vid ingången på radion vid mottagning. Därav att kabelns effektförbrukning blir en del av det man avläser förutom antennens effektivitet och hela vägen vidare, förlusten  i rymden mellan antennerna, basen antenn-gain och utsänd effekt från basen sändare.
Kallas länkbudget och där varje delförlust ska summeras ihop så att det i slutänden går avläsa från basen utsänd effekt-värde.

Av dessa tre testade utomhusantenner var det en antenn som såldes med falska mätdata, den antennen från FTS-hennig med bl.a. osannolikt brett angivet VSWR. Det gav man vid denna test extra beröm för, uppgivna frekvensområdet, då testaren var så korkad att han inte begrep att det var påhitt och inget som man ens bekvämade sej med att på något sätt verifiera.
Det är annars en av de enklare antenn-tester man kan göra, att mäta VSWR, och det är gjort på några minuter om man har rätt verktyg.

Den andra del-testen man gjorde, med tanke på redovisade data-hastigheter, kan inte annat än undra man bara testade SISO, dvs enbart trafik på den ena antenn-polarisationen eller om man på annat sätt var strypta, t.ex. genom att man pga av trafik-beläggning bara fick tillgång till halv kanalbredd.

Nu tycker du kanske att jag kasserar testet väl mycket, men då jag är fack-kunnig, jobbar bl.a. som antenn-designer, undervisar andra antenn-designer, är denna nivå av tester som att ange enheten bilhastighet i  antalet flugor fångade på framrutan. Det är ingen överdrift. Så korkat okunnigt är detta testet.
Det stämmer säkert för denna testaren att han fick ett visst antal flugor per sekund för varje testad antenn, men hade ytterst lite med antenn-prestanda att göra utan var ett resultat till följd av testarens totala mätuppställning och basen tillgänglighet.

Det är i detta testet t.o.m så att inomhus-antennens resulterande upload data-hastighet ligger nära yttre placerade antenner så det är troligt att routerns egna antenner skulle fungera bättre än de andra antennerna om de placerats utomhus under samma omständigheter som de övriga antennerna.

För Poynting och Panorama-antennerna finns vad som förefaller ärliga mätningar från tillverkaren. Det behövs inget klantarsle för att mäta det igen.
Routerns antenner vet vi hur pass bra de max kan vara, pga av dess begränsade fysiska form. i kombination med grundläggande antenn-kunskap.
Routerns antenner kan naturligtvis vara betydligt sämre än teoretiskt max möjligt men det är troligt att man  är någon stans mellan 50-90% av max möjligt vad gäller t.ex. antenn-effektivitet.
Hennig-antennen vet vi inget om innehållet eller dess prestanda men vi vet att dess datablad är rena fantasier.
Får ge LTEforims test det värdet att man påvisar att hennig-antennen åtminstone har funktion på den testade frekvensen, men det går inte utläsa om den är bättre än en inomhus-antenn i samma position. Det går iofs inte utläsa för de övriga antenner heller men det är heller inte någon test utförd som kan påvisa skillnader i antenn-prestanda.

Man kan mäta relativ antenn-prestanda vid omsorgsfull jämförelse mellan antenner genom att läsa av routerns RSSI och försöka minimera andra skillnader såsom kabel, position, hur fritt närfältet är osv, men för att mäta antenn-prestanda mer korrekt och med helt annan nivå av mätnoggrannhet mäts antennens egenskaper i ett utrymme kalibrerat så att andra egenskaper inte kan påverka. Exempel på ett sådant mät-utrymme: https://youtu.be/BHlPO8q8vL8
FTS-hennig har knappt en lödpenna och ingen mät-kammare alls. Kanske mäter de som ovan självutnämnda antenn-sakkunnig.

Det stora problemet jag ser med denna test är inte att det är korkat utfört.
Ett allvarligare problem  är om man utger sej för att veta något om antenner och redovisar ett sådant test.

Folk i allmänhet, som inget vet om antenner och tror att det är bortom vad de kan begripa, de bryr sej inte om att kolla om testaren vet vad denna talar om. De bryr sej inte om att veta vad testvärden visar.
De bryr sej bara om summeringen som i deras förhoppning pekar ut vilken antenn som i alla lägen är bäst för dom att köpa.

För mej som fackkunnig så stör det mej med "falska" och förledande tester. och samtidigt förstår jag att stor del av allmänheten inte orkar sätta sej in i facktermer och värdera testdata när de ska köpa antenner, dammsugare eller bil, trots att det kan kosta en hel del pengar som tar tid att få ihop, så man borde för att värdera sina egna pengar även lägga lite tid på att tänka logiskt innan man gör sej av med pengarna.

Att skaffa sej en grund-logik logik som innefattar vad som är rimliga data och om datan är tolkningsbar. kan spara  mycket av de förtjänade pengarna och leda till köp av något med funktionellt värde. Gynna ärliga produkter som inte bara vill sälja på dej reklam-siffror.

Det behövs ingen högre tankenivå för att förstå vilka antenn-egenskaper som är av vikt när man ska värdera en antenn.
Vill man köpa en antenn, så kollar man kanske viktigast gainet för denna frekvensen för tänkt antenn om man vill ha riktegenskaper.
Inget konstigt, det begrep folk redan när de skulle köpa TV-antenner på 50-talet.
Det som däremot kräver mer insatt kunskap är vad som är rimligt som gain och rimligt max-värde för en viss antenn-typ.
Att begripa vad som är troliga värden och vad som är ljug.
2-6 dBi är rimligt gain för enklare rundstrålande antenner modell router-pinne.
Logperiodisk riktantenn kan ge 8-11 dBi rikt-gain för ett brett frekvensområde.
En Yagi-Uda riktantenn har gain som till stor del styrs av dess längd. 5-20 dBi är rimligt område. Ju högre gain, ju smalare frekvensområde håller den detta gain.
Mer gain kan man få via parabol-antenner och gainet begränsas av parabolens storlek relativt frekvensen. Fungerande frekvensområde kan vara både smalt och brett. Det beror på matar-elemetet. 30dBi är möjligt på konsument-antenn vid testets 2600 MHz.
Beväpnad med denna kunskapen, när man ser antenn-data som uppges utan att specificera toleranser eller frekvensoråde och där t.ex. antenngain för en logperiodisk antenn uppges till 15 dBi vet vi att data är påhittad. 15dBi är inte möjligt för denna antenn-typen.

När antenn-elementet är instoppat i ett plasthölje kan man ändå oftast begripa vilken typ av antenn det är.
Ett exempel, en Yagi relativt en logperiodisk antenn ser rätt lika ut till yttre formen men logperiodiska antenner smalnar av mer i änden.
Det finns enkla basregler som säjer hur långa dessa antenner måste vara för att uppnå ett visst gain. Är Yagi-antennen för 900MHz bara 30 cm lång men uppger 15 dBi gain är det inte möjligt. Det är som att försöka hälla i två liter vatten i en en-liters behållare. Fysiken har gränser även för antenner.

Vill man jämföra antenner, gör det med fysikaliska mätmetoder som mäter antenn-egenskaper.
Ska man köpa en antenn, köp en där angivna mätdata finns och är troliga. Du skulle aldrig köpa en bil där försäljaren lovar fantasi-prestanda, då du vet att du inte kommer få det. Du skulle aldrig köpa en ny bil där det motoreffekten anges till 150 km och med bränsleförbrukning  som saknar annan uppgift än att den är "tillräckligt låg".

Ställ samma köp-kriterium för antenner. Denna typ av tester är inget jag skulle ta som intyg för annat än att det fanns någon form av funktion på testade antenner vid den testade frekvensen. Den frekvensen som du avser använda antennen för är en helt annan historia och utan datablad som relaterar till de frekvenserna som du kan tänkas vilja använda vet du inget om hur det kan tänkas fungera.
Vad en antenn presterar vid 2600 MHz säjer inget alls om hur den presterar vid 900 MHz om man inte vet vilken antenntyp det är och fysiska dimensioner, vilket kan ge rimliga uppskattningar
Om man nu mätte ärligt ett antenn-gain vid en test och fick höga värden vid 2600 MHz för en Yagi-antenn, ja då vet vi att prestanda kommer vara dåliga vid 900 MHz.  För en panel eller logperiodisk antenn, kan de vara mer bredbandiga innan gainet börjar falla under vad en enkel inomhus-pinne presterar men de har alltid lägre max-gain än motsvarande storlek av Yagi-antenn.

Det är enkla saker. Olika antenn-typer men det är trots allt inte så många olika typer att hålla reda på, baserat på utseendet. Grundtyper som jag känner till är kanske 5-6 stycken.
Du hör säkert skillnad på fler typer av bilmotorer utan att vara motor-specialist.

Ytterligare andra aspekter är vikten av antenn-effektivitet när man jämför olika antenners prestanda: https://www.gsm-modem.de/M2M/antenna-te … -compared/

5

Sv: På tal om antenner......

Tack för som vanligt utförligt svar!

//J.