1

Tråd: AVM 6842

Vilket värde är viktigast för att få bra fart på DL?
Jag förstår att SINR är viktigt men med högsta värde jag kan komma upp till minskar DL något i sifferform i fritzos och tvärt om.
Jag mäter på 800 men använder 900 från samma mast men med ett annat modem.
Kan det skilja på mätvärdena (antennens inställning) beroende på vilken frekvens jag använder trots att det är samma mast?

2 Senaste redigerad av E Kafeman (2021-01-29 17:05:17)

Sv: AVM 6842

Många möjliga lokala faktorer och yttre såsom cellbeläggning mm. kan påverka.
Intern eller extern antenn, vilken typ av antenn?
Inbyggda antenner och router placerad med mycket kablar insnodda runt routern kan försämra isolation mellan antenner.
Isolation är att de bägge MIMO-antennerna ska se så olika delar av utsänd antenn-signal som möjligt.
Det är möjligt att en viss antenn-placering ger totalt bättre mottagen signal-nivå (RSSI/SNR/BERR) men att skillnaden av mottagen signal mellan antennerna sjunker. Man vill ha skillnad mellan antennerna i tid, plats och polarisation.
Det är absolut så att det som är optimal isolation vid 800 MHz inte alls behöver vara bra vid 900MHz. Hög isolation är villkor för att få bästa möjliga hastighet för en kanal.

Extremt fall av starkt mottagen signal, med RSSI över -30dBm, kan sänka överförd bit-hastighet. Om signalstyrkan är för kraftig så att routern inte helt kan hantera det blir den överstyrd och tappar data på samma sätt som en ljud-förstärkares ljud förvanskas vid allt för hög ljudvolym trots att SNR visar på bra värde.

Alla routrar med inbyggda antenner har problem med låg isolation mellan antennerna. Antennerna sitter för tätt och kopplar därför till varandra  och delar samma jordplans-strömmar utan att kunna kontrollera polarisationen eller skapa tillräckligt fysiskt avstånd mellan antennerna för att på det viset öka isolationen. Dessa problem gör även routrar mer känsliga för kablar och metall-föremål i routerns närhet. Det kan resultera i att signalstyrkan ökar men tillgängliga bandbredden minskar pga sänkt isolation, vilket visar sej som sänkt överföringshastighet.

Det är främst att designa antenner så att polarisationerna är skilda åt 90 grader som är relativt enkelt att åstadkomma med yttre antenn som inte är så begränsad med litet utbrednings-utrymme för antennen. Minsta utrymmet för god isolation är 1/2-våg relativt frekvensen (200mm vid 800 MHz).  Större utrymme är inte nödvändigtvis bättre, det beror på antenn-konstruktionen men större distans mellan antennerna är alltid positivt om man inte har polarisationen under kontroll. Enkla antenn-typer för att åstadkomma polarisations-isolation är t.ex. korsmatad panel-antenn eller korsmatad dipol.

3

Sv: AVM 6842

AVM 6842 levereras med enbart interna antenner för 4G. Det är dock lätt att förse routern med SMA kontakter för extern antennanslutning.

"Samma mast" är inget som routern uppfattar. Varje antennsektor är individuell och dessutom är de uppdelade på olika band. Hastigheten kan också bero på bredden på bandet. Även om signalen på 800 är bättre än signalen på 1800 med högre SINR så kan farten vara sämre pga att 800 bara sänds med 10 MHz bandbredd till skillnad från 20 på 1800 och 2600.

Dessutom gäller det att åstadkomma separation för signalerna som Kafeman skrivit om. Det kan man bara utläsa på AVM routrar som ger samtliga fyra signalvärden som behövs: tx1-rx1, tx2-rx1, tx-1-rx2, tx2-rx2.

Signaler på olika frekvenser reflekteras olika. Har man tur leder det till bra signalseparation i Mimo.

Det finns mycket skrivet i sektionen om antenner och våhutbredning om dessa frågor. Fartökningen med Mimo är inte lätt att förstå, det är ungefär som Americas Cup-båtarna som nu seglar mycket snabbare än vindhastigheten och är skotade för kryss nära vindögat även på undanvindsbenen.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.