1

Tråd: Fundering ang placering riktantenner Poynting

Har 2st LPDA-A0092-riktantenner ifrån Poynting. Försöker reda ut vilket sätt dessa ska installeras korrekt. När jag läser runt här på forumet så rekommenderas ofta att man placerar dom med en våglängds avstånd (ca 1 m för 900mhz) samt att ena antennen ska vinklas 90grader ifrån den andra (0 och 90 eller +-45grader). Men när jag läser runt på poyntings egna sida ang deras monteringsbeslag för dubbla antenner (+-45 grader) så sitter de precis intill varandra på samma fäste. Enl Poynting så spelar de ingen roll om de sitter så nära varandra, så länge antennerna inte fysiskt nuddar varandra, för de arbetar i olika polarisationer.

Min fundering är då, drabbas de inte av near-field-effect när de sitter så nära? Känns som att de är dubbla budskap, känns som att kanske utelämnar det för att få sälja fästen? Eller har de rätt?

2

Sv: Fundering ang placering riktantenner Poynting

Jag skulle montera dem 45/45 en bit från varandra, en meter om möjligt. Det kan finnas skäl att testa 90/0 också, fr a om up load är slö.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

3

Sv: Fundering ang placering riktantenner Poynting

Dina funderingarna är riktiga. Om man förenklat betraktar en antenn som en dipol så kan idealt två dipoler sitta på samma riktnings-axel och punkt och korsa varandra i rät vinkel. Dessa bägge dipoler kommer då att vara blinda för varandra. Man kallar blindheten för att isolationen är hög vilket är ett nyckelbegrepp när det gäller att nyttja flera antenner för diversitet.
En variant på detta med vinkelrätt orientering på samma axel är panel-antenner där samma antenn-element nyttjas för två polarisationer. Det är antenn-tekniskt väldigt snarlikt situationen när två dipoler korsar varandra.

Om nu inte de bägge dipolerna delar samma riktnings-axel, utan är skilda åt i sidled men vinkelrätt orienterade relativt varandra så försämras isolationen. Antennerna kommer delvis att störa varandras närfält.
Något som då lite kompenserande höjer isolationen är att det ökade avståndet mellan antennerna gör att kopplingsförlusterna ökar (och närfältet övergår gradvis till fjärrfält). De ökade förlusterna bidrar till isolationen. Hur nära som är för nära för antennerna att sitta intill varandra påverkas också av att det inte är ideala dipoler, det finns en obalans som försämrar ideala isolationen. Det är några av aspekterna.

Jag kör som tumregel att bredbands-antenner som ska placeras vinkelrätt relativt varandra på olika riktnings-axlar bör ha minst 3 våglängders avstånd, då är försämrade isolationen pga av att antennerna kopplar till varandra marginell.
Skulle antennerna ha samma polarisation bör antenn-avstånd öka betydligt.

Har inte sett detta med rekommendationen en meters avstånd, men det stämmer rätt bra med min tumregel då våglängden för 900 MHz är 30 cm.
Större inbördes antenn-avstånd är alltid bättre även ur andra aspekter vad gäller möjlighet att uppnå höga överföringshastigheter då en annan diversitets-faktor kommer spela in. Det är sk. plats-diversitet, till skillnad från polarisations-diversitet.
För att vara lite mer formellt komplett vad gäller antenn-placering finns även tids-diversitet. Ett sätt att åstadkomma det är att placera antennerna efter varandra, då tiden när en viss signal når fram skiljer mellan antennerna.

Valet 0 resp 90 grader eller +/- 45 grader kan påverkas av  lokala omständigheter. Idealt sitter antennerna så högt och fritt att de nås av direkt och reflexfri signal från basstationens antenner och då ska idealt även mottagande antennerna ha en orientering motsvarande basstationens polarisationer. Detta är idealt, som långt från alltid är det som fungerar bäst i praktiken.

Detta med fästen, kraven på stabilitet ökar snabbt ju större avståndet mellan antennerna ska vara, om inte antennerna ska börja fladdra, vilket sällan är bra med riktantenner.
Stadiga och fysiskt då större fästen blir dyrare att tillverka. Antagligen bedömer man det åt andra hållet, minsta antennavstånd där vinsten med dubbla antenner inte äts upp allt för påtagligt.

Jag tittar alltid efter en befintlig tv-mast på hustaket. Sådana är sällan kortare än 3 meter.
Där finns ofta gott om plats att placera två antenner över varandra med en meters avstånd. Fästs antennerna med rörklammer så är det enkelt att montera 0 och 90 grader för antenner med fyrkant-bom.

4

Sv: Fundering ang placering riktantenner Poynting

Tack för det utförliga svaret!
Jag kör 0/90-polarisation med cirka 1m avstånd idag, har kommit upp i 56/17mbit ned/upp på 900mhz-nätet. Men jag tror inte antennerna sitter helt identiskt i riktning (klurigt när ena fästet sitter på sidan av stolpen och det andra fästet sitter i linje ned stolpen) och på min router huawei b525 så är de omöjligt att se infon på de två antenningångarna, såvitt jag vet.  Så jag hoppas att +-45graders fästet som jag har beställt kan hjälpa mig att åtminstone få in lika riktningar och förhoppningsvis få lite bättre signalvärden (girig vill ha mer!)

5

Sv: Fundering ang placering riktantenner Poynting

Vill du ha märkbart bättre signalnivå och dessutom bättre undertrycka störningar från andra frekvensband och renare polarisation  finns här ett unikt tillfälle:
https://www.ebay.com/itm/Lot-of-5-M2-17 … 3337909129
De är begagnade men kvalitets-grejor.

Det blir tre antenner över men de kan du sälja styckvis på blocket och tjäna på affären och Poyinting-antennerna kan du sälja också, du lär inte vilja använda dom igen när du testat dessa Yagi-antenner. Det kan skilja så mycket som 7-8 dB i signalnivå om sikten är någorlunda fri mot basen.

Hastigheten DL/UL kan redan vara nära max, det kan finnas konkurrerande trafik som gör att bättre mottagning inte förbättrar bit-hastigheten, men då finns kanske möjligheten att med andra antenner koppla upp sej mot andra mindre upptagna basar.

Vill du riktigt maxa signalnivån kan du koppla array av två antenner för totalt fyra antenner. Det höjer nivån med ytterligare tre dB.

Köp ett par antenn-satser från Ebay, så kan du säkert få ned frakten.
Det kan då se ut så här: http://www.nitehawk.com/rasmit/ja5ovu.jpg
Signal-nivån på antennkabeln blir då  så stark att du kan plugga antenn-kabeln direkt i datorn utan vare sej modem eller strömkabel anslutet. smile