1

Tråd: Fältstyrka under mobilmaster

N4M söker bygglov för en 30 meter hög mast för 4 G i orten Stora Rör på Öland. I den livliga diskussion som uppstått framkommer att många har svårt att ta till sig tekniska resonemang om basstatiinsantenners starka riktverkan och att fältstyrka avtar med kvadraten på avståndet.

Den information som finns på strålskyddsmyndigheten är föråldrad. Inga uppgifter finns om LTE i olika band, inte heller om ICNIRP referensvärden för 4G.

Jag söker info om aktuella mätningar på marknivå under höga master och säg 100-200 meter bort. Är strålningen starkare vid marknivå 100 meter från masten än direkt under den?

Enligt Strålskyddsmyndigheten åligger det kommunerna att kontrollera att operatörerna håller sig inom gränsvärdena. Detta synes kräva en kompetens som man har svårt att föreställa sig att små kommuner har. Hur går det till i praktiken?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Referensvärdena  har inte ändrats på flera år och är i de flesta fall giltiga upp till 300 GHz. Typ av kommunikation tar man inte ställning till, bara totala effekten och energin, vilket är tekniskt korrekt om man är intresserad av energi-nivåerna.

Visste inte att kommunerna på något sätt har provningsansvar. Teknik för detta finns inte i något kommunkontor. Möjligen har man tillsyns-ansvar genom stickprovs-tagning där ÅF eller SSM utför jobbet. SSM har/hade en bil utrustad för mobila mätningar som man for runt i landet med för några år sedan.

Basstationernas antenner måste placeras och riktas ytterst olyckligt om de ska ge högre fältstyrkor än en aktiv mobiltelefon på armlängds avstånd (2W peak).
Om masten är 30 meter över mark är basstationens fält så försvagat att efter 30 meters gångväg ner till marken handlar det om enstaka mW/m² oavsett var på marken som man befinner sej. Se även länkad pdf.

Var för några år sedan och mätte fältstyrkor i närheten av TV-masten utanför Algutsrum. Sändareffekter ca 100 ggr starkare än mobiltelefoni. Mätte som mest fältstyrkor i makrnivå omkring masten på 0,0001V/m,
Har man en enkel FM-radio som kan visa signalstyrkan kommer den troligen inte gå i botten nedanför masten.
Högsta nivåerna jag praktiskt mätt på "allmän plats" skedde på taket till lasarettet i Lund. Då stod jag i princip rakt framför en mast för lokalradion. Det var dubbelt så starkt som vid Algutsrum.
Mätningarna jag gjorde hade bara indirekt som syfte att mäta signalstyrkan och det var inget sökande efter starka lokala punkter, som ibland uppstår när t.ex. många reflexer sammanfaller på en viss punkt. Samma fenomen som om man bär omkring en FM-radio inomhus så kan signal-styrkan variera en hel del på olika ställen i rummet.

För aktuella gränsvärden för fälteffekter finns en förenklad sammanställning på sidan 23 i detta dolumet https://main.trai.gov.in/sites/default/ … 7.2014.pdf
Tabellen är inte helt korrekt men det är mest mindre justeringar som gjorts för att förenkla mätningarna, särskilt på högre frekvenser, över 20 GHz.

3

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Hej och tack för svar och länk.

Vad gäller masten i Algutsrum så har den en höjd 100 meter. Mig veterligen sänds inte TV från den, vi riktar våra antenner mot Emmaboda.

Jag har också kollat runt den masten, bl a för Net1 som använde den redan under CDMA-tiden. Med Net1s router såg jag RSRP på -38 dBm vilket är den starkaste basstationssignal jag sett. Med en GP ett par meter ovan mark kunde jag få kontakt till masten nere vid Långe Jan, 55 km bort.

I masten fanns/finns även Telenor LTE 800 som också når mycket långt och med bra SINR eftersom det är glest med celler för N4M på 800. Med rundstrålande antenn på bilen hade jag kontinuerlig uppkoppling till samma 800-cell från Algutsrum till slottsruinen vid Borgholm.

Detta är värt att notera då Tre nu söker bygglov för en sextio meter hög och ful fackverksmast öster om tätorten Algutsrum på en plats bara 1400 meter från högmasten. En sextio meter hög mast måste syfta till stor yttäckning. Sådan bör gå att få även om tres antenner placeras i högmasten så man slipper förstöra omgivningarna till den nu sökta masten.  Stadsarkitekten i kommunen citerades i lördags i Ölandsbladet att det finns vita fläckar och att mer master behövs. Men det är inte ny master som behövs om man kan placera antennerna i redan befintliga master.

Varje sockenkyrka ska tydligen ha en högmast i närheten. Glömminge begåvas med en sextio meter hög mast som N4M fårt bygglov för. Märkligt att Telia kunnat få så god täckning på ön utan dessa monstermaster. Men det är väl billigare med några riktig höga. Tillämpningen av PBL och "det starka allmänintresset av utbyggd mobil kommunikation" enligt text i proposition gör att kommunerna i orimligt hög grad måste bevilja bygglov för de platser som operatörerna behagar välja - utan att kommunena har lagligt stöd för att diskutera behov och alternativa placeringar.

jag inser att man inte kan översätta RSRP eller RSSI värden till effekttäthet mW /kvm men en indikation borde det ändå ge. Nära Telias 4G mast för 800 i Stora Rör har jag max sett -60 dBm från en enstaka identifierad cell  då jag använt mifis och telefoner.  Svårt tro att sådana värden antyder effektnivåer nära ICNIRPs gränsvärden.

Jag ringde Strålskyddsmyndigheten och fick tala med en bra person. De mäter mest i stadsmiljö och då mest i Stockholm. Vanligen är det generella mätningar för att se EMF. Då de mäter vid enskilda basstationer är det mest då antennerna sitter på husfasader eller så monterade på tak att de direkt  exponerar lägenheter i närheten för huvudloben. Över 20 meter bort kommer de inte över gränsvärdena. Växande intresse riktas mot 5G där exponeringen kommer att bli annorlunda.

Att mäta under mobilmaster är knappast intressant eftersom det är uppenbart att effekttätheten nära marken är mycket låg. Kommunerna har ett generellt miljöansvar som inbegriper strålskydd och EMF men de har ingen egen kompetens.  Vid behov kan SSM ställa upp - eller konsulter. Kommunernas ansvar står omnämnt på SSMs websida om EMF från mobiltele.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4 Senaste redigerad av E Kafeman (2019-02-28 01:39:20)

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Mätningarna som gjordes vid Algutsrum var specifikt avsedda att mäta fältspänning för FM-radio som står för större delen av utstrålade effekten vid denna masten.
För TV-kanaler, se https://www.teracom.se/privat/tv/frekvenstabeller-tv/
Textsök Algutsrum på den sidan då det är lätt att missa. Det finns inga rapporterade störningar så den bör vara i drift.

RSSI-värden går inte med korrekthet översätta till fältstyrka men man kan rätt lätt göra rimlighets-bedömning.
RSSI anger i mottagaren mottagen effekt och RSSI-skalan brukar vara dBm och impedansen 50 Ohm.
Om man vet hur stor aperturytan är på antennen (gain) och lite om möjliga systemförlusterna så kan man få veta hur stor effekt som är möjlig att absorbera på en kvadratmeter, dvs ungefär en människas front-yta.
Några rimlighets-antaganden för RSSI -60 dBm, där inparametrar är 2GHz, antenn-gain någonstans mellan 0 och 10 dBi ger att effekten som absorberas vid 100% absorption på en kvadratmeter är garanterat mindre än 2 nW, oavsett hur man gör så finns inte mer effekt att suga ut.

Effektintensiteten 2nW/m² säjer kanske inta alla så mycket men som jämförelse:

Är ungefär en tusendel av effekten kroppen absorberar som strålning från  månen vid fullmåne, 0,1 Lumen.

Ställ upp 1000 personer i rad och låt deras summerade absorption på något sätt driva en lysdiod som då kommer lysa svagt med 2mW.

Moderna lågeffekt LED-lampor inomhus avger typiskt 5W. Befinner man sej nära lampan kan kroppen täcka 10% av lampans sfär. Då absorberas ca 0,5W vilket är 2500 miljoner gånger högre absorberad effekt om min huvudräkning inte slinter på nollorna.

Söker man kraftiga fält i vardagen som kan absorberas av människan och som är betydligt starkare än glödlampor, så är köksspisen kraftfull källa. Där kan man utan vidare känna strålningens värmeverkan mot oskyddad hud på en meters avstånd. Det finns el-spisar som värmer via induktiva "radioantenner", resistanstrådar, eller fast och gas-drivna energikällor (kol, gas,ved) men dess strålning omvandlas oavsett energins ursprung till samma energi-form när energin absorberas, värme.
Vore det inte massiva strålkällor så skulle ingen heller använda dom för att värma saker.
Här har mänskligheten sedan stenåldern dock vant sej med att spisen/eldhärden avger acceptabel strålnings-nivå fastän man kan känna värmevågorna som sveper över kroppen när man är i närheten av spis/öppen eld.
Spisen kan avge upp till flera kiloWatt och att det är vågor som är uppenbart skadliga för biologisk vävnad syns och luktar tydligt om man glömmer fläsket för länge i stekpannan.

Hög strålningsnivå bränner fläsket men det är inte bättre att undvika all in-strålning och därmed all energi-intag.
Vi har problemet att vi är beroende av att ständigt bli påstrålade med ett par hundra Watt/m² dygnet om, liksom allt levande på hela jordklotet, för att behålla nuvarande värmebalans. Där solen kommer åt som sämst är vid polerna vilket påtagligt påverkar levnadsbetingelserna på sådana platser.

I paritet med att energi är oförstörbart och bara ändrar form, en del av den av solen omvandlade energin stoppar vi i oss som mat. Den förbränns och pga i kroppen pågående förbränningen blir vi själva sekundära utstrålare på upp till några hundra Watt.

Antag att man gör som i Emil i Lönneberga, hissar upp Ida i flaggstången.
På många sätt jämförbar med en mycket stark mobilmast vad gäller utstrålad effekt.
Avger hon farlig strålnings-nivå på flaggstångs-höjd eller hur nära kan man vara?

Det är måttligt seriösa jämförelser men man måste ofta ta det på denna nivån för att oinsatta ska få en uppfattning om skalan av effektnivåer och jämförelserna är i sej inte felaktiga. Många blir överraskade och har t.ex. inte tänkt på att vi alla är vandrande strålkällor som bara kan återutstråla det som landats på jorden som solstrålning. Det gäller även mobil-utstrålning, den är bara ett transportled i den strålning som kommit från solen och som sedan kommer avges till rymden för att hålla debet och kredit i vår lokala energi-nivå i balans.


Ju högre mast, ju jämnare kan man fördela fältstyrkan på avstånd. Det är som med extraljus på bilen. Monteras de nära marken så går det inte få bra räckvidd, mesta ljuset hamnar i närområdet. Det blir påtagligt bättre fjärr-sikt om ljusen monteras på biltaket. Givetvis samma sak med en ficklampa, håller man den högt är det lättare att skapa högre strålningsintensitet i en punkt några meter längre bort än om ficklampan ligger på marken.
För en mobil-mast så är det inte punkter utan sektorer som man önskar täcka men höjd-fördelen är densamma..
Dock är ju resonemanget idag mycket att det är bättre med kortare master då det skapar utrymme för fler celler och därmed är det fler abonnenter som kan betjänas eftersom det är ett max-antal samtidiga anslutningar och max bandbredd per mast. För 5G vill man installera mikrobasar i varje trafikljus och gatlykta för att få tätt mellan basstationerna.
Det behövs om vi alla ska kunna ladda ner en film var 3:e sekund.

Öland är lite specifikt fall med stor trafik-variation på mobilnätet. På vinterhalvåret är kundunderlaget ödsligt och på sommaren några månader är det överbelastat.
Öland är till största delen platt så där är lätt att skapa radio-täckning men få bor på plattlandet, Alvaret och östra sidan. De flesta envisas att bo i den lilla radio-skugga som blir på nedanför kalkstensförkastningen på västra sidan. Det är väl därför du hämtar TV-signalen från Emmaboda?
Tala om att hämta vatten på andra sidan ån. smile

5

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Jag bor nedanför landborgen på en udde som går ut i Kalmarsund så jag kan ändå se blixtljuset i toppen av högmasten.

Hur man ska kunna förmedla till de strålningsrädda att radiokommunikation kan ske med så låg effekttäthet är ett mysterium. Lika stort som de tycker att "radiostrålning" är.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

De som redan är övertygade om faran går inte omvända med fakta. Det har alltid varit så vad gäller moderniteter.
När ångdriven järnväg kom, var det faran med höga farter som bröt ned mänskliga sinnet om man färdas fortare än 30 km/t.
Det svagare könet tålde inte ens att utifrån se framrusande spårvagnar och de kunde drabbas av hysteria.

I radions barndom ansågs synliga antenner kunde avläsa folks tankar. Därför var det ett licens-krav att antennen skulle placeras osynligt på husvindar och liknande.

När färg-TV kom förmodas sådan TV kunna leda till sterilitet. Manligt kön rekommenderades sitta längre bak för mindre strålning eller använda sv/v TV.

Amalgam-förgiftning, el-allergi eller Chemtrail eller vad som nu är senast, bland dess anhängare har i stort ingen någonsin kunnat omvändas.

Försök att omvända med fakta får omvänd effekt, man blundar och lyssnar inte, då predika fakta är angrepp på deras tros-värld i en grupp som ger varandra ett mått av gemenskap och trygghet.

Somliga forskare ser det som billiga forskar-anslag att bedriva undersökningar vars resultat kan öka på dessa gruppers oro genom att få fram resultat av type: "Ingen bekräftad fara, men min forskning tyder på att mer undersökning skyndsamt behövs".

7

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Jag har ett par antenner på mitt tak som jag skulle vilja hur de påverkar då det är en terass 4-5 meter ned.
Vart vänder man sig för att få det uppmätt?

8 Senaste redigerad av E Kafeman (2019-03-03 09:02:58)

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

"Hur något påverkar", förmodar att du menar om biologist material i närheten absorberar  RF-energi genom att fotoner bromsas i kroppen och därvid avger värme.
SSM kan kanske rycka ut och mäta om det är speciellt fall. Klaga på kommun-kontoret kan kanske ge något, men lär ta årtal innan något händer. På den tiden lär radio-systemet du har på taket blivit föråldrats och bytts ett par ggr.

Ett alternativ är att du mäter själv. Mätning underlättas om man har något att mäta med, radio/telefon med signalstyrke-mätare eller mätinstrument fungerar men är inte helt enkla att mäta med och kräver mer avancerad matte.

Det är mer rakt och konkret att mäta absorberad energi med en termometer och en hink med socker+vatten. Sätt hinken på altanen och mät temperatur-höjningen pga av aktiva  antennens utstrålning och repetera mätningen utan att antennen är aktiv. Avläst temperaturskillnad avspeglar av hinken absorberad mängd energi från okända sändaren.

Metoden är inte så långt ifrån hur man gör i laboratorie-miljö. Plast-behållare fylls med kroppsliknande innehåll och som man mäter hur mycket RF-energi behållaren absorberar.
Det finns standardiserade behållare utformade som hand, huvud eller helkropp. Huvud-mätningen är kanske mest känd då den används för SAR-mätningar av mobiltelefoner. Bildexempel på denna sida: http://www.tuv-eps.com/en/192/rf_exposure_and_sar.html
Om man isolerar behållarna med skumplast så minskar värme-förlusten och gör det väldigt enkelt att beräkna tillförd energi även över längre tid eftersom man slipper bekymra sej om förluster ill omgivningen.
Dom mätningar jag gör använder lagom stora plast-dunkar för att motsvara aktuell kroppsdel. För vissa kroppsdelar  som ska vara mjuka kan man använda plastpåsar med köttfärs för att bygga upp strukturer. Jag har gjort  så flera ggr.
Recepten på vad man fyller dunkarna med beror på vilken frekvens man vill mäta och vilken typ av kroppsvävnad man vill mäta på.
Ett vanligt recept-exempel finns här: https://books.google.se/books?id=J8sBlH … mp;f=false
Basrecepten är salt socker och cellulosa i olika proportioner så det är enkelt att röra ihop själv av sådant som köps i vanlig mat-butik. En gnutta svavel tillsätts, för annars blir det mäsk-jäsning.

EM-strålning som absorberas av kroppen resulterar i värme, inget annan effekt har någonsin påvisats. Effektnivån på källan och avståndet avgör hur mycket som är möjligt att absorbera oavsett om det är spis, radio-sändare eller en lampa. Detta kan vara värt att komma ihåg för att kunna göra logiskt korrekta bedömningar av olika strål-källors möjlighet till påverkan av kött och blod.

För strålande vardags-föremål, hur mycket vi kan absorbera av dess strålning är mycket beroende på avståndet. Redan efter några centimeters avstånd sjunker absorberade effekten till nivåer så låga att det ofta kan bli svårt att mäta.
Undantaget är mycket kraftiga strålkällor typ köksspis som kan avge enkelt mätbara strålnings-nivåer på meter-avstånd.

Är du orolig för strålning, låt då inte dina närmaste komma närmare än 4-5 meter från köks-spisen utan ta själv hand om det som behöver göras i dessa regioner.
Vid behov, skydd med hel aluminiumdräkt fungerar bra för ett brett frekvensområde och fungerar därför bra vid köksspis oavsett vilket energislag eller frekvens spisen värms med.

Är du bekymrad över EM-strålnings hälsoeffekter är det inte sjyst att skicka andra i ditt ställe till att stå nära hemmets starkaste strål-källor.

9

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Tyvärr har jag ingen möjlighet att stänga av masten då den är konstant i drift.
visst spisen kanske strålar mer, men är det verkligen riskfritt att stå framför antennerna på en mast?
Dom som arbetar med detta har ju vissa föreskrifter att följa beträffande säkerhet?

Det är ju inte så att  den står på avstånd.

10

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Vad är det som inte står på avstånd? Spisen är väl en avsevärd faktor närmare?
Andra effekter oräknat men bara räknat på strålningssfären är det en faktor på mer än 50 gånger.
För rättvis jämförelse ska man även väga in faktisk utstrålnings-effekt och gissar spisen vinner även där med en faktor 50.
Då leder spisen med 50*50 = 2500 ggr.

Det har diskuterats om även lägre frekvenser än ljus kan  brytas av ögongloben så att ett relativt energi-svag strålning skulle kunna koncentreras likt ett förstoringsglas i solen, till energi-nivå som kan orsaka brännskador i ögonbotten.
Problemet är att de flesta radio-vågor vi använder för kommunikation har så långa våglängder jämfört med ljus-våglängder annars så vet vi rätt väl vad som behövs för att koncentrera strålningen. Man behöver en antenn med högt gain och några sådan strukturer finns inte i kroppen men man kan ändå "drabbas" då exempel på riktantenn är en stor parabol som har en tydlig fokuseringspunkt där man eventuellt kan placera en del av kroppen om parabolen är modell större typ 10 meter eller mer. För att få upp nivåerna ytterligare kan man använda en parabol-antenn även för sändaren så att sändarens all effekt koncentreras ytterligare.
Tyvärr sjunker sändarens intensitet fort med avståndet. Vid vanliga GHz radio-frekvenser sjunker signalnivån med typ en faktor 10 redan efter 10 centimeter så effekten avtar snabbt oavsett typ av sändar-antenn. Ju större och effektivare parabol, ju större blir avståndet mellan sändare och mottagare om de inte ska krocka med varandra. För parabolen gäller även att den måste placeras i fjärrfältet, vilket är ett minsta avstånd för att strålningen ska bli fokuseringsbar. Fjärrfält kan grovt kalkyleras som 10 ggr våglängden multiplicerat med antennernas gain om gainet är högt.

Även din antenn, är du för nära går dess strålning inte fokusera och på avstånd är strålningen så svag att den trots hård fokusering inte är starkare än för normalt förekommande strålningsnivåer att ett litet mottagarchip på 5*5 mm kan hantera signal-nivåerna utan bli nämnvärt uppvärmt. Fördelat på en människokropp blir värme-effekten än mindre.

Antag strålningen från en mast som har avgivna effekten 2kW. Effekten är då jämförbar med en eller två plattor på en elspis.
Hur stor del av antennens sfär kan du täcka med din kropp för olika avstånd från masten? Det stämmer rätt väl att anta att kroppen har en tvär-yta på 1m² vilket ger hur stor andel av energin som din kropp kan absorbera.
Om antennen är på 7 meters avstånd =>  Totala sfärens area är 4*pi*r² vilket är 615 m²
Du kan då max absorbera en 6-hundradel av utsänd effekt.

Om ditt medelavstånd till spisen är 1 meter är sfären kring spisplattorna 12m² enligt samma formel. Max strålningen din kropp kan absorbera är då 50 ggr högre vid spisen (600/12).

Sänder antennen med 2kW och din kropp på 1m² befinner sej på 7 m avstånd absorberar den max 3 Watt.
Det är alldeles för lite för att märkas i en kropp som själv konstant måste kyla bort 100W av sin egen värmeproduktion även i vila för att inte överhettas.

Jag har själv under en kortare yrkes-tid klättrat i radiomaster av typ fackverksmast med standard-höjd på 50 meter.
Det skedde i samband med att jag monterade sådana master samt installerade radio-utrustning och antenner. Utsända strålningen  var inget säkerhetsproblem i sej men det fanns ett allvarligare problem.

Det är lite tekniskt men handlar om VSWR, stående våg. Lite förenklat så den strålningen som inte strålar ut i luften kommer delvis reflekteras tillbaka på yttersidan av koaxialkabeln samt smittar då den metall-struktur som den kommer i närheten av, exempelvis metallen i en fackverksmast. För ett relativt litet fel på antennen kan det göra att halva radio-effekten reflekteras.
Förlorade radio-signalen leds ner till jord där den förr eller senare absorberas.
På sin väg ned uppstår fenomen som har med vågrörelsen att göra då signalen med regelbundna avstånd på vägen ner till marken skapar spänningsresonanser. Spänningstopparna sammanfaller med ström-minima så spänningarna i sej är sällan farliga även om uppmätt spänning kan ligga på 1000V för de sändare jag jobbade med. Effekten man kan känna är typ konstant urladdning av den typ man kan känna av att bli urladdad när man stiger ur en bil.
Det är i sej inte nämnvärt farligt men i kombination med att man håller på att skruva med bägge händerna på 50 meters höjd så kan det bli så överraskande att man t.ex. tappar en större skiftnyckel. Ropar man då till kompisen 50 m nedanför."Se upp" och han gör det så kan det bli det sista han gör. Man ska helst aldrig kunna tappa saker, de ska vara fastbundna, men ibland blir det allt för obekvämt att arbeta med sådana verktyg så man måste fuska lite.
Jag som är i masten har säkerhetslinor som man flyttar med sej efterhand men slinta för att man får sej en överraskande stöt är ändå inte jätteskoj.

Det jag tycker är värre i masten är frånvaron av värme-strålning. På 50 meters höjd blåser det ofta och kallt, i synnerhet på vintern. Det är illa i kombination med att jag har aldrig gillat att arbeta med handskar. Det får till följd att efter 20 minuter i masten är mina fingrar stelfrusna och så klumpiga att de inte längre kan greppa säkerhetshaken till min säkerhetslina. Så lagom skoj att sitta i hal nedisad mast då,
Det har vid ett tillfälle hänt att jag klättrade ner från 25 m utan att kunna greppa med fingrarna i mast och säkerhetslina fick hänga lös. Då vill man inte halka.

Hade vid sådana tillfällen gärna önskat att radiosändaren kunnat bidra med så mycket strålning att åtminstone blev lite ljummet för fingrarna.

Jag kan inte inte säja att det är riskfritt för dej att stå framför antennen men gissar att kan du inte känna av strålningen på 7 meters avstånd är dess sändare vart fall lika svag som din köksspis med antagandet att 7 meter är max-avstånd där man kan känna värmestrålningen från en vanlig spis.

Risken är absolut då jämförbar med att du ställer dej på 7 meters avstånd från köksspisen när den strålar för fullt men det finns de som argumenterar att det finns olika farliga frekvenser, så vi kan ta med en sådan parameter också då det är riktigt att man kan konstatera frekvensmässiga skillnader vad gäller påverkan av kroppen.

För att göra det enkelt för oss att bedöma sådan skillnader kan vi interpolera lite parametrar, ju längre våglängd ju sämre blir människokroppen att absorbera RF-strålning, man blir helt enkelt för kort för att bli effektiv antenn. Effekten är tydligt mätbar och en tydlig gräns är i området 50-400 MHz.
Under 50MHz kan man stå i vägen för nästan vilken sändarstyrka som helst och mesta strålningen passerar utan att absorberas.
Ju högre frekvens, ju högre energinivåer i de utsända fotonerna för riktigt höga frekvenser inträffar fenomen som kan permanent skada biologiska celler. Det finns en fysikalisk gräns för när sådan skada kan inträffa och det är strax ovan det synliga frekvensområdet, sk UV-strålning.
Det är bl.a. sådan strålning som kroppen skyddar sej mot genom att att bygga filter i form av solbränna.
Din spis, om den värmer via IR så är det inte så jättelångt från UV i frekvensskalan men den är klart under den kritiska frekvensen.
Om man nu vill lägga in frekvensen som en gradering på farlighetsskalan så ligger din lokala radio-sändrare på en tusendel av den IR som avges från spisen.
Med sådan interpolering så kan man anta att spisen är minst 1000 ggr farligare än en sändar-antenn som avger samma effekt.

Det är av olika skäl inte korrekt att göra denna typ av interpolering då skalan egentligen är mycket brantare. Spisen ligger förr på en miljon gånger "farligare" en radio-antenn med liknande avgiven effekt. Hur farlig spisen är kan du själv kolla genom att känna efter vilka avstånd som ger värme och brännskador.

Om man kollar frekvensskalan åt andra hållet, ned till riktigt låga frekvenser, typ 50Hz eller DC (ingen frekvens alls), så kan man inte interpolera ned det till att det är ofarliga frekvenser. Kravet för att kunna påverka dej och evt skada är bara att det måste finnas nog med effekt för att göra märkbar skillnad relativt egna kroppens värme.

För att ta drastiskt exempel så ska man inte kliva upp på järnvägsvagnar om det finns elledningar ovanför. Där finns gott om effekt och frekvensen är 16Hz men strålningen är låg då antennen är dålig. Det är först vid direktkontakt och via överslag som effekt kan överföras.
50Hz i det vanliga elnätet, där vet vi att den effekt som kan åstadkommas tar livet av någon per år men det är nästan alltid direkt-kontakt då strålningen är svag.
Mycket har funderats kring evt. farlighet i de magnetfält som vi kan skapa i järnkärnor vid dessa låga frekvenser men ingen har ännu lyckats steka ägg med sådan strålning oavsett styrkan på magnet-strålningen.
Visst finns det föreskrifter för max styrka av elektriska och magnetiska fält. Bildskärmar var ju ett omtalat exempel. Ställverksarbetare och förare av el-lok har vissa föreskrifter liksom de som jobbar i radio-master men gränserna är satta mer som "better safe then sorry" och är inget som är satt pga av någon känd effekt.

Vissa yrkesgrupper utsätts för beydligt kraftigare fält typ de som yrkesmässigt el-svetsar på båt-varv men där är så mycket annat som är hälsofarligt, dammigt, dålig luft i trånga fartygsutrymmen och mekaniska ljud värre än närkontakt med jet-plan, så förmodligen obetydliga faran med magnetfält funderar man inte så mycket på mer än att dålig jordning med höga strömmar i plåt kan ha mer praktiska konsekvenser.

Min gräns och egendetektor är, kliar det i fingertopparna antar jag att det kan bli obehagligt varm för hela kroppen om någon plötsligt tio-dubblar sändar-styrkan.

Ett annat mått som man kan märka för rent elektriska starka fält är om man. går under en stark högspänningsledning.
Man kan ibland känna hur hårstråna lyfts på armen när man är under ledningen. Det är i farlighetsnivå som att kamma sej med nylonkam, men om jag överraskas av fenomenet i skogen, då tittar jag faktiskt mej omkring lite extra, då ett ökat elektriska fält skulle kunna bero på att en el-ledning är delvis nedfallen vilken man inte ska gå nära.

När jag känner att strålningen är mycket kraftig vid spisen så har jag problem med det pga torr hud i ansiktet som blir ännu torrare. Ställer mej då gärna så att kåpan till spisfläkten ger viss skugga.

Känner jag inget antar jag att strålningskällan är så svag att den inte gör någon skillnad relativt annat i omgivningen.
Det är lite lurigare när man närmar sej ljusvåglängder där ögat kan fokusera ljus även strax utanför det vi kallar synligt ljus och därmed fokusera lokal upphettning i ögonbotten.

På nästa nivå ovan synligt ljus har vi UV-strålning. Solen avger en hel del sådant. Undviker det helst med en god bok i skuggan.
Sedan kommer det till riktigt höga frekvenser ovan UV, där faran stegras ytterligare en bit och där strålningen kan bli så stark att partiklar slungas genom luften. Det kallas vanligen radio-aktiv röntgen strålning och indelas i ett antal delområden, alfa beta och gamma-strålning.
Gamma är den mest energirika strålningen. Sådan strålning utsätts du för när läkare/tandläkare tar röntgen-bilder och källan till strålningen är radioaktiva grundämnen vars sönderfall ger upphov till strålning.

UV-strålning kan vi till viss del känna som värme men de än högre frekvenserna, röntgen-strålning, känner vi inte alls, så där har vi ingen inbyggd varningsklocka vid höga nivåer. Första märkbara effekten av långvarig sådan strålning brukar kallas för strålningssjuka. Även låga strålningsnivåer men på länge sikt kan ge cell-skador som i sin tur kan skapa farliga seriereaktioner typ cancer.

Hur man än vrider och vänder på välkända effekter från olika strålkällor, så är logiska slutsatsen att din spis är mångfalt farligare för din hälsa än vad en radio-antenn som avger samma effekt på samma avstånd, 7 meter. Minskar du avståndet från 7 meter till en meter, ja då kommer du så nära spisen att du kan känna hur strålningen absorberas i kraftiga vågor, då sfären minskar. Om vi antar att radien på avståndet till spisplattan är 1m blir sfärens yta 12m² och du kan absorbera en tolftedel av den effekten, vilket kan vara åtskilliga hundra Watt. Om det adderas till kroppens egna värme, måste nu kroppen avge värme i jämförbar nivå med att man springer hyggligt fort.

Att stå vid sådan spis är jämförbart med att springa relativt fort en längre tid.
Att under samma tid titta på en antenn på 7 meters avstånd utan att ens känna av några effekter, är inte jämförbart, är inte med på samma skala med avseende på strålningens effekt på kroppen.

Det är som du skriver "Det är ju inte så att  den står på avstånd." och avståndet är en av nyckelfaktorerna.

Jag kan inte garantera något alls om din antenn då jag inte alls vet vad den sänder, styrka eller vem som äger den, vilket annars kan ge ledtrådar vad gäller troliga frekvenser och effekter.
Gör själv några enkla tester utan instrument eller bygg enkelt mätinstrument för några kronor om du vill mäta egenskaper som är så svaga att du normalt inte kan känna av dess strålning ens efter långvarig vistelse nära föremålet du vill undersöka.
Jämför dina mätningar med mätningar på spis eller andra elektriska vardagsföremål som förbrukar lite högre effekter för att få perspektiv. En gammaldags glödlampa på 100W avger all sin energi i form av strålning som kan absorberas av kroppen.
Det ger en bra värdemätare att känna på strålningen en sådan lampa avger, på vilket max avstånd man alls kan känna någon effekt, vilket man kan använda som referensvärde relativt andra strålningskällor.

11

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Om det nu går att jämföra med en spis bara för att den drar mycket energi och värmer ens plattor kan jag inte svara på, men du har rätt i det du beskriver att all energi som något förbrukar, en dator, spis, lampa måste ju ta vägen någonstans.

Anledningen till frågan var att masten fanns där innan terassen byggdes, om det behöver tas någon hänsyn till att människor nu vistas är ju alltid intressant.
Jag vet inte så mycket om den mer än att en person kontaktade en operatör och gränserna var högre än rekommenderat vad det nu innebär.
Så jag undrade mest vart man ska vända sig om man vill grotta i det hela.

12 Senaste redigerad av E Kafeman (2019-03-09 13:43:56)

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

>Om det nu går att jämföra med en spis bara för att den drar mycket energi och värmer ens plattor

Ja det går alldeles utmärkt. Ur teknisk aspekt känner vi bara till en sorts strålning vid dessa frekvenserna och det är EM-vågor.
Effektbehovet för 10 graders uppvärmning av en liter vatten gör ingen skillnad på om tillförda effekten kommer från spis eller radio, det är energi-mängden som räknas oavsett om värmen överfört via gjutjärnshäll, antenn-pinne eller en IR-lampa, eller direkt från solljus.
Nu funderar du kanske inte på vatten-kokning men större delen av din kropp består just av vatten så det gäller samma fysiklaiska regler för dej om du uppvärms på något sätt.

De finns inget magiskt annorlunda bara för att strålningen sker från en pinne i ett torn och en spisplattan kan sända ut lika mycket EM-strålning till sin omgivning som motsvarande stark radio-sändare.

Somliga spisar har mellanled i form av järnplattor, andra IR, induktion eller RF och dessa tekniker spänner över hela frekvensområdet för EM strålning, dvs täcker in frekvenser samma frekvenser som används för radio-kommunikation allt från låga frekvenser för ubåts-kommunikation vid 60Hz och uppåt såsom WiFi IR och även synligt ljus.
Samtliga varianter avger strålning som när det absorberas skapar värme på exakt samma sätt enligt samma fysikaliska regler.

En skillnad är att medveten kommunikation, där man vill säda sitt budskap långt bort, då moduleras signal-källan och förses med för frekvensen väl anpassad antenn. Anpassningen av antennen syftar till att minska reflektionerna som skapar förluster i systemet.
Med förluster menas att strålkällans energi inte strålar ut i fri rymd för absorption på längre avstånd och vid reflektion kan oönskad värme uppstå i sändaranläggningen. Det är vad som händer med en vanlig spisplatta. Om det inte finns t.ex. en kastrull med vatten att värma så kan spisplattan överhettas. Samma sak med en valfri radio-sändare där anpassad antenn saknas.
Slutsteget i sändaren kan bokstavligen brinna upp, eller som här, där det blir så varmt att metall-strukturen smälter pga av en skadad koaxialkabel, som ger upphov till hög VSWR: https://youtu.be/wWjGG0S400k
Om det är en spisplatta eller en knäckt koaxialkabel som åstadkommer uppvärmningen, funktionen vid uppvärmning är densamma.

De hälso-gränser som finns är i praktiken rätt frikostiga vad gäller master eftersom man sällan kan komma så nära att det blir någon nämnvärd energi-nivå att absorbera. Man kan inte trolla bort utspädningseffekten av strålnings-intensiteten som ges av hur sfärens storlek i strålningsriktningen med avståndet.
För att belysa det gav jag lite beräkning-exempel ovan som visade att strålning avtar snabbt med avstånd.
Intensitets-jämförelsen att hålla i en mobiltelefon intill örat relativt redan på 20 cm avstånd är stort och 7 meter gav jag exempel på ovan.

Det närmaste vi kommer i kontakt med höga strålningsnivåer i vardagslivet är inte sällan olika hushålls-apparater.
Det händer att dess utstrålning kan bli så kraftig att vanlig radio/TV blir helt utstört med störningar som kan vara heltäckande över flera radio-band, dvs rätt kraftig nivåer. Strålningen som stör är EM-vågor på samma sätt som alla radio-signaler.
Även lägre frekvenser drabbas. Exempelvis klagar ofta radio-amatörer på att billiga lysdiods-lampor sänder ut kraftig stördimma vilket kan helt omöjliggöra radio-mottagning på kortvågsband flera km runt om störkällan.
Husets el-ledningar är många gånger bra antenner för dessa frekvenser och är det tillräckligt låga radio-frekvenser kan signaler nå till radioamatörens hus direkt via de elektriska förbindelser som finns emellan husen.

Det är lite skoj faktiskt att folk som kanske funderar över strålningen från lokala telefon-master inte sällan kanske har en lysdiods-lampa som sänglampa. Den strålar förutom IR mest synligt ljus men eftersom den är så nära huvudet så kan radio-strålningen på lägre frekvenser vara om inte enorm men väl så stor att det stör grannskapets radio-amatörer.
Liknande problem har vi med lamp-dimmers som kan säjas vara en slags modulering av inkommande nätspänning till högre frekvenser och befintliga elnätet kan agera antenn för att medge längre räckvidd.

Mobiltelefoner är lite speciella fall vad gäller strålning eftersom avståndet till sändaren är kort och absorption-sfären stor.
Stor del av sfären täcks av handen och en annan del av sfären täcks av huvudet. Det gör att en stor del av sändeffekten kan absorberas i kroppen.
Max genomsnittlig sändeffekt ligger på ca 0,1 Watt men förluster i elektronik-kretsar och evt. lysande display gör att hela telefonen kan avge flera Watt och typiskt hälften av den effekten kan absorberas om man har stora händer...

En sak värt att tänka på i sammanhanget vad gäller strålning från olika källor, lampor spisar, radio, är att frekvensen betyder mycket för om någon absorptionen kan ske. Låga frekvenser är vi transparenta för då vi är för korta för att bli dugliga antenner och för höga frekvenser måste det finns direkt-sikt till strålkällan då även mindre föremål duger som absorberande mottagare om de placeras emellan strålkällan och kroppen. Har du trådlöst wifi i hemmet med både 2,4 och 5GHz så har du kanske märkt att den högre frekvensen, 5GHz, dämpas (absorberas) mer om signalen ska passera en trävägg jämfört med 2,4GHz. På riktigt höga frekvenser, iR och synligt ljus, kan signalen absorberas av ytterst korta "antenner". Exempelvis så kan även ett tunt papper absorbera strålning vid dessa frekvenser. Du kan skugga ögonen från solljus med ett papper t.ex. men ju lägre frekvens ju mer passerar pappret. Redan vid IR-våglängderna dämpar ett vitt papper betydligt sämre än vad det dämpar vitt ljus.

Det finns även liknande egenskaper för olika frekvenser vad gäller förmågan att reflekteras istället för att absorberas.

En skillnad är att en kastrull med vatten är bättre anpassad att absorbera strålning från en spisplatta jämfört mot en högt placerad antenn som är anpassade för att sprida strålningen så långt bort som möjligt. Iofs inte så långt om det är antennen i ett BT headset.
Det är mer praktisk anpassning, det är obekvämt att ha en spis högt upp i en mast vid matlagning men vill man sprida dess värme-strålning långt, i synnerhet som IR, så är masten ett bra val.
En IR-platta avger ljus i lika hög grad som det man brukar kalla för IR-lampa.
Glödtråden är en fullgod antenn och ger rymd-utstrålning på samma sätt som vilken radio-våg som helst och strålningen färdas oändligt långt om inget kommer i vägen.

På samma sätt fast åt andra hållet, det är inte förbehållet spisar att värma vatten itan det går bra med radio-apparater också.
Ett förr vanligt mätinstrument när man vill mäta en radio-sändares effekt var att värma vatten med sändaren och mäta temperaturskillnaden. Kallades kalori-meter. Kan läsas om här.

Sedan förkommer iofs mer konventionella antenner även vid matlagning där den vanligaste i hushållen är en mikrougn.
Den innehåller en radio-sändare som sänder på 2.5 GHz via en liten monopol-antenn.

För att man inte ska känna dess värmestrålning utanför ugnen så är den försedd med en metall-dörr. Dörren är inte på något sätt nämnvärt tätande utan dess huvudfunktion är att återreflektera signaler som annars förlorats från att värma det man placerat i ugnen. Strålnings-effekten från ugnen är i nivå med en spisplatta, vilket man kan känna.
Håller man handen vid öppen dörr kan man känna värmen på samma sätt som några decimeter från en varm spis-platta, men oftast är antennen lite dold från direkt beröring och dörren försedd med brytare till sändaren så man måste hålla dörrbrytaren intryck för hand för att kunna testa.
Man bör ha en viss försiktighet med sådan test då man inte ser lika tydligt varifrån strålningen kommer jämfört med IR/ljus och där man kan se spisplattan. Här syns inte antennen och utsänd effekt är uppåt 700 Watt så täcker man tillräckligt stor del av strålningens väg ut från ugnen kan man bränna sej på samma sätt som om man placerar handen nära en spisplatta på motsvarande effekt.
Lite larvig test med öppen mikro-dörr: https://youtu.be/FnMIEsIdNh8?t=92

Som du säkert vet, de hälso-nivåer med avsennde på EM-strålning som finns är alla satta relativt godtyckligt eftersom man inte lyckats hitta några belagda hälso-effekter förutom uppvärmning.

Mätningarna är lite komplicerade men vi kan göra llite enkla antaganden, baserat på att ICNIRP har angivit nivån 1mW/cm2. Jämt fördelat på din frontyta om 1m² ger det att total absorption är 10W som övre gräns.
För SAR, gräns för mobiltelefon, så är gränsen 1W/kg. Den är inte tänkt som helkroppsnorm men om du väger 80 kg så är absorption av 80W en övre gräns. Om din kropp täcker en 500-del av sändsfären kan sändaren då sända med rätt hög effekt inom accepterad nivåer.

En normal mobil-sändare  sänder med 20W. Om vi går efter ICNIRP som tillåter 10W innebär det att du måste täcka halva sändsfären för att komma på gränsnivåer. Det går givetvis om man är tillräckligt nära. De flesta mobil-sändare sprider strålningen i en specifik riktning och då är det i huvudsak detta som är "sfären" vilket gör det lättare att med 1 m² täcka halva antennens utstrålningsriktning. Vanligast är antenner vars lob i huvudsak täcker 1/3 av varvet runt en mast. två andra antenner täcker resterande varvet.

Ett alternativ till att vända sej till någon som mäter något man inte riktigt förstår, om det ligger innanför hälso-nivåer man inte heller vet vad de innebär,  är att använda egen logik, göra enkla egna mätningar, tillämpa enkla matematiska och fysiska regler.

Har man glömt allt vad matte heter och saknar intresse för mätteknik  så kan man ändå göra praktiska tester utan formler där man går rakt på huvudfrågan och testar det som antagligen oroar många vad gäller radio-sändare:"Blir jag grillad i huvudet?".

Prova att trä upp en varmkorv på ett grillspett. För bäst effekt använd grillspett anpassad för radio-våglängden.
Håll grillspetten med varmkorv så nära sändar-antennen som du kommer åt i en halvtimmen och provsmaka sedan om korven blivit grillad. Än bättre om du kan mäta evt. före och efter temperaturförändring.
Gör om samma test men nu håller du grillspettet med korven så nära sänglampan som du kan komma åt under en halvtimme, för att sedan göra samma temperatur-jämförelse.
Gissar att temperatur-höjningen blir 10-100 ggr högre vid sänglampan.
Om du tror att din kropp absorberar energi på samma sätt som varmkorven kan du nu dra logiska slutsatser var det är farligast att vara (om uppvärmningen är farlig).

Nu skulle det ju kunna vara så att du bakom din altan har en väldigt kraftig sändare som sänder värre en en mikro-ugn.
Då ger ju varmkorvs-testet ett betydligt mer begripligt besked än om någon kommer till dej och mäter fält-intensiteten och lämnar siffror efter sej som du sedan inte förstår något av.

En anekdot är att mikrovågor som matlagare upptäcktes på ett amerikanskt marin-fartyg där killarna som skötte radar-anläggningen kom på att man kunde grilla kyckling genom att hänga upp den i antenn-hornet och med sändar-effekt på 10-50 kW så tog det inte så lång tid innan kycklingen var tillagad.

Nu blev det för långt inlägg igen. Det är enklare att ge korta besked utan förklaringar men jag vill verkligen sprida förståelsen att saker inte är så mystiska eller svårbegripliga vad gäller EM-strålningens natur. De som ser det som svårgreppat och komplicerat bortom eget tänkande är nog de som lättast faller offer för olika myter. En av de mest spridda myterna är att informationsbärande radio-signaler på något vis är farligare (cancer, tanke-kontroll, allergi, träddöd, impotens) än resten av frekvensspektrets EM-vågor.

Att göra egna enkla tester är en god väg för att skapa egen förståelse och trygghet. I synnerhet om du nu skulle ha en megasändande antenn som bestrålar altanen så att du inte ens behöver skaffa egen korv-grill kan det ju vara bra att veta det. Bara att lägga korvarna på altan-bordet och vänta en stund tills de börjar ryka.

Det kan låta mindre seriöst med varmkorvsexemplet men det är realitet och används vid somliga antenn-tester.
En annan variant, en antenn-tillverkare jag känner till byggde antenner med stark riktverkan. För att mäta strålningsriktningen satte man på vintern ut antenner på en gräsplan med nysnö och sedan kopplade man på en kraftig sändare. Strålningsdiagrammet syntes efter en dag iom att snön smälte i dom starkast bestrålade områdena.
Har du snöfria mönster på din altan? Det kan ju vara ytterligare bevis på starka fältnivåer.
10W per m² är kanske inte mycket, men med konstant bestrålning borde det ändå ge tydligt synbar skillnad i snön efter någon dag.

13

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Som jag skrev i början har kommunerna det formella ansvaret för hälsofrågor i kommunen, inklusive strålning. Men de har inte kompetens eller utrustning. Jag ringde Strålskyddsmyndigheten för att fråga om de gör mätningar under master. Knappast för det är uppenbart ingen idé. Däremot mäter de vid antenner på fasader och hustak då bostäder finns i antennens höjd och huvudlobens riktning. Det finns flera exempel på SSM hemsida. För att få gjort en mätning bör man nog börja med att kontakta kommunens hälsovårdsinspektörer och hänvisa till att det framgår av SSM hemsida att strålning från mobilmastern ingår i kommunens ansvarsområde. Börja med att kolla exemplen hos SSM. Om antennen strålar rakt mot terrassen pga riktverkan  och är mindre än 25 meter bort kanske det kan väcka intresse.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

14

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

Ett experiment kunde vara att ha vatten i två lika plastbunkar och kolla uppvärming med en noggrann termometer med eller utan skärming med ett finmaskigt metallnät. Låt dem bli svala först i kyl innan de exponeras för strålning från masten. Kylen skärmar båda innan provet.

Kruxet är att ”Strålskyddsstiftelsen” och likasinnade sprider att radiostrålning orsakar DNA-skador även när ingen uppvärmning kan konstateras.

Jag hävdar att den låggradiga exponeringen av folk för mobilstrålning har orsakat kollektiv påverkan på kognitiva funktioner som krävs för rationellt tänkande. Därav Brexit, Trump med mera. Det är en avsiktlig manipulation uttänkt av Robert Mercer, Steve Bannon med flera för att kunna styra världen till förmån för den rika en procenten. We are cooked by the crooked.
Motbevisa om du kan.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

15

Sv: Fältstyrka under mobilmaster

jonasolof skrev:

Ett experiment kunde vara att ha vatten i två lika plastbunkar och kolla uppvärming med en noggrann termometer med eller utan skärming med ett finmaskigt metallnät. Låt dem bli svala först i kyl innan de exponeras för strålning från masten. Kylen skärmar båda innan provet.

Kruxet är att ”Strålskyddsstiftelsen” och likasinnade sprider att radiostrålning orsakar DNA-skador även när ingen uppvärmning kan konstateras.

Jag hävdar att den låggradiga exponeringen av folk för mobilstrålning har orsakat kollektiv påverkan på kognitiva funktioner som krävs för rationellt tänkande. Därav Brexit, Trump med mera. Det är en avsiktlig manipulation uttänkt av Robert Mercer, Steve Bannon med flera för att kunna styra världen till förmån för den rika en procenten. We are cooked by the crooked.
Motbevisa om du kan.

Cred! +++++