1 Senaste redigerad av totto15 (2016-11-23 09:11:34)

Tråd: 3 km till masten

Jag har 3 km till masten 900Mhz. I stort sett fri sikt bortsett från ett par tallar och granar. Kör 4G med Tele2 med ett modem av modellen Huawei 3372 med mimo kontakter. Jag behöver ca 7-8 m kabel för att kunna montera en antenn på husväggen uppe vid nocken ner till modemet.

Vilken typ/modell av antenn ska jag köpa för att förstärka signalen? Budget Max 1000:-.

Tack.

2

Sv: 3 km till masten

Om transmissionsdata försämras på en Mbb-länk blir man fundersam och börjar genast leta efter olika felparametrar. Om däremot förhållandet plötsligt blir det omvända med rejält ökade både DL- och UL-hastigheter blir man misstänksamt glad. Om det dessutom visar sig att transmissionshastigheterna är mycket stabila och nästan inte alls förändras under dygnets olika timmar och då kanske fr. a under peaktime går misstankarna snabbt mot större bandbredder.

Sedan ett par år kör jag en av mina H820 i glesbygd via Wimos största panelantenn för 800-bandet. Stabila och höga signalvärden och i snitt med DL på 10-15 och UL på 10 på en distans av 8,6 km och med i princip fri sikt till basen. Sedan ett par veckor har emellertid transmissionshastigheterna plötsligt åkt upp och legat dygnskonstant på DL drygt 40 och UL på drygt 20 och med svarstider på 16-18 mS. Hastighetsvariationerna ligger inom måttliga +/- någon mbit/s. Efter inkoppling av ”Mbb:s universalverktyg” dvs. FritzBoxen på antennen avslöjar denna att signalen (inte oväntat!) kommer från en 1800-bas på 31(!) km avstånd.
Efter granskning av Telias utbyggnadsövningar i bygden hittar jag så en sprillans ny 4G+bas på toppen av Kinnekulle vid Vänern. Till yttermera visso visar det sig att min noggrant och för den 8,6 km avlägsna 800-basen inriktade antennen samtidigt ligger exakt i riktning mot den nyupptända 1800-basen på Västergötlands högsta platåberg. Till saken hör att denna nya bas har sina antenner på ungefär 375 m.ö.h medan min antenn ligger på cirka 250 m.ö.h och med fri sikt (bortsett från ett lärkträd 30 meter framför min antenn). Trots måttliga signaldata från den avlägsna 1800-basen (för Rx1 Tx2/Rx2 Tx1 ligger RSRP på -116/-119, SINR på 8/3 och RSRQ på -13/-18) och en högförstärkande antenn för den närbelägna 800-basen låser routern på den tre och en halv gång längre bort belägna 1800-basen.

I andra sammahang har cut-off värdena diskuterats på detta forum men uppenbarligen tillåter Telia i detta fall mer än 30 km vilket är anmärkningsvärt för en 1800-bas med så extremt hög antennplacering. Med stor sannolikhet är den aktuella basen mycket lågt belastad p.g.a förhållandevis få klienter inom det glesbefolkade närområdet. Den avslutande funderingen är därmed varför Telia nu strösslar ut 4G+ - baser i rena glesbygdsområden och – kanske framför allt – med så högt stationsläge som i det nu aktuella fallet. Inom 14 dagar skall jag åka upp till Kinnekulle och mäta signal- och ID-värden ett hundratal meter från siten men i praktiken är det ju bara att tacka och ta emot. Senast när vårtemperaturerna  återkommer skall också testa med en 1800-panel från skorstensmasten – inte nu…

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

3

Sv: 3 km till masten

Vad menar du med 4G+ här? Vardera masten kör väl bara på ett band, 800 eller 1800. Fritzboxen klarar inte carrier aggregation.

Totto15 - två antenner, två kablar max 1000 kr ingen rek

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: 3 km till masten

Telias kapacitetsdefinition på 4G+ är en normalhastighet på 20 - 60 mb/s men med ett teoretiskt maximum på 200 mb/s. Konkret torde detta innebära att en site som markeras som 4G+ - klar kan erbjuda CA tillsammans en annan CA-klar site. Om det förekommer 4G+ -siter som autonomt klarar CA dvs. sänder med dualband (vanligen 800 och 1800 MHz) är jag osäker på. På åtminstone en av de siter jag har bevakat noggrant under ombyggnaden till 4G+ förefaller dock dualbandtransmission vara en realitet. Kanske har någon på detta forum ytterligare säkrare kunskaper om detta.

I det konkreta fallet med den nya siten på Kinnekulle tror jag inte stationen sänder annat än 1800 MHz och eftersom, som Du påpekar, FritzBox inte klarar CA, är mina ökade transmissionshastigheter huvudsakligen en konsekvens av den större bandbredden på 1800-bandet. Det konstiga är att jag i närheten av min antenns 0-linje har ytterligare två eller tre 4G+ -siter som uppenbarligen inte lockar routern. En möjlig anledning till detta skulle kunna vara att dessa siter ligger betydligt lägre i absoluta värden och med någorlunda nedtiltade antenner får begränsad räckvidd. För detta talar Telias täckningskartor där närgränsande 800-basers (4G) täckning slutar ungefär där jag har min antenn. Själv tror jag att den faktiska täckningsgränsen här sammanfaller med övre gränsen för sändarantennernas horisontallober och att horisontallobens maxvärde nivåmässigt ligger under min position. Eftersom den nya siten på Kinnekulle är så högt belägen föreställer jag mig, givet att dess antenner inte är kraftigt nedtiltade, att dess horisontallobsmaximum når mig tämligen optimalt på grund av min ganska höga placering. Förenklat skulle man kunna säga att den nya basen och jag själv ligger på ungefär samma höjdnivå medan övriga omgivande 4G-siter ligger lite för lågt för att jag skall få optimal transmission.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

5

Sv: 3 km till masten

Om operatören disponerar över tillräckligt vida frekvensomfång inom t ex 1800-bandet eller 2600 är CA även möjligt inom ett band genom att använda dubbla block.

Dina tankar om tilt stämmer nog. Dessutom finns det överlober på antennerna som ger viss energi ovanför lobens max i vertikalt snitt. Det är en oundviklig  följd av stackningen av antenner i cellen.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6

Sv: 3 km till masten

En intressant kortrapport från PTS om reell täckning kontra operatörsuppgiven täckning för en radiomässigt medioker smartphone:
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/2 … kartor.pdf

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

7

Sv: 3 km till masten

En del konstigheter i rapporten. Att signalnivån ändras för att man flyttar sig ett par meter är inte fading ("fädning"), Fading är variationer över tid vid en viss punkt p g a att signaler som gått olika vägar kommer till antennen i medfas eller motfas,

Heter det signifikantanalys?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

8

Sv: 3 km till masten

Termen "signifikantanalys" har jag aldrig sett förut. Generellt är konsekvensen för terminologi otrevligt vacklande i beskrivningar och rapporter. Tekniker borde lära sig av jurister (och för all del också medicinare) och använda exakt samma term för en given egenskap/objekt etc. i alla sammanhang i en beskrivning eller rapport. Synonymer är trevligt i många textsammanhang men livsfarligt i tekniska (inkl. IT) texter.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

9

Sv: 3 km till masten

Rapporten är illa skriven . slut

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

10 Senaste redigerad av tndb (2016-12-02 19:05:55)

Sv: 3 km till masten

totto15 skrev:

Jag har 3 km till masten 900Mhz. I stort sett fri sikt bortsett från ett par tallar och granar. Kör 4G med Tele2 med ett modem av modellen Huawei 3372 med mimo kontakter. Jag behöver ca 7-8 m kabel för att kunna montera en antenn på husväggen uppe vid nocken ner till modemet.

Vilken typ/modell av antenn ska jag köpa för att förstärka signalen? Budget Max 1000:-.

Tack.

Jag har själv en äldre variant av panel antenner som skulle förstärka 15dBi men de kan diskuteras. Dom ger dock väldigt bra täckning och har nyligen bytt ut kabeln till en lågförlust a´la LRM400. Detta är sedan kopplat till en huawei e5186 som jag kör i bryggat läge för att utesluta medioker router prestanda. Denna är kopplad till en tomatousb router som sköter resten av den interna trafiken.

Nu e stationen lagom belastad så hastigheten kan pendla från 30-130+mbit (kör LTE-A / 4G+) beroende på tid på dygn men det är ändå betydligt bättre än adsl som jag max kan få ut 14mbit ifrån. Jag har för övrigt ca 2.5km till masten med mycket träd och skog emellan.

https://www.wlan-shop24.de/JARFT-LTE-4G … 1(800/900)
eller flerbands antenn
https://www.wlan-shop24.de/JARFT-LTE-4G … Wetterfest

Glöm inte kabel och nödvändiga adaptrar.

11

Sv: 3 km till masten

Komplettering till mitt tidigare inlägg (2) i denna tråd.
Telia har nu fått med den nya 4G+ siten på Kinnekulle i Västergötland på täckningskartan. Siten sänder på åtminstone 1800-bandet och har antenner belägna ungefär 375 m.ö.h. Av antennlobernas utsträckning framgår tydligt att åtminstone den norra, som täcker betydande delar av Vänern, har en cutoff-gräns på cirka 43 km(!). Under förutsättning att samtliga sektorers antenner är tiltade ungefär lika förklarar detta varför jag får så goda transmissionsvärden på 31 km avstånd. Uppenbarligen skulle jag kunna få mer än mina nuvarande 40 mb/s DL (gammalt företagsabb.) eftersom jag tydligt ser den snabba klippningen vid ca 43 mb/s ned till konstant 40 mb/s.  Eftersom det är en lågmast borde eventuella skillnader i tiltning mellan sektorsantennerna kunna synas i kikare på platsen - om man nu använder traditionell mekanisk tiltning... 
I varje fall torde denna site tillhöra samma kategori av (kust)siter som har den största täckningen i landet på 1800-bandet. Vore intressant att höra om någon annan forummedlem i norra Västergötland eller på Värmlandsnäs kan plocka upp signalen. eNodeB-ID är 1928d och den cell jag kommunicerar med (sannolikt den sydöstra) har ID 15.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

12

Sv: 3 km till masten

Tack för svaren, minst sagt detaljerade svar men tyvärr inte så många svar på min fråga. smile

Vilken typ/modell av antenn ska jag köpa för att förstärka signalen? Budget Max 1000:-.

13 Senaste redigerad av E Kafeman (2016-12-06 15:27:23)

Sv: 3 km till masten

Vad som är absolut bästa antennen varierar med lokala omständigheter, men panel-antenner är okomplicerade om man vill ha MIMO.
Billig antenn Kostar obetydligt att testa om panel-antenn ger det man vill ha.
Är det bra kan man sedan köpa högre kvalitet.

Denna är praktiskt då man kan få rätt kontakt från början. Varje kontaktövergång ger förluster så det är bra om man kan slippa extra konverterings-sladd för att passa i modemet.

Förläng helst på USB-sidan om du behöver längre kabel. Placera modemet i skyddad burk så klarar det sej eller funger t.o.m bättre om modemet kyls av uteluften. Hög värme ökar mottagarens egenbrus.

Ovan var lågpris-antenner med tveksam mekanisk kvalitet för utomhusbruk. Det finns iofs inget särskilt väderkänsligt i antennen, förutom kabel-anslutningen där man inte vill att fukt ska krypa in.

Något bättre utomhusalternativ är denna.

Föredrar man köpa i butik kan denna vara ok.

Alla dessa antenner ger likvärdigt gain även om reklamen skriver 30-50 dBi så är det max 8 dBi, det är samma interna konstruktion i alla dessa antenner. Med tanke på ditt relativa korta avstånd till basen bör gainet vara fullt tillräckligt.
Det är inte antenn-typen med bästa gain men den mest lättplacerade jämfört med t.ex. en Yagi, och den fungerar på de flesta 3-4G-frekvenser. Om man vill att antennen ska undertrycka oönskade frekvenser och lokala störningar är det en mindre bra antenn-typ. Likaså om högt gain är ett måste. De bästa antennerna kan ge upp till 10 dB ytterligare signal men för 8-900 MHz är det typ 2 st 2-meters Yagi-antenner. För att få den högsta gainet krävs att det finns direkt signalriktning att rikta antennen mot. Tänk förstoringsglas i solen. Förstoringen i glaset ger gainet, hur mycket solens strålar koncentreras. Men finns inte direkt optisk sikt, om det t.ex. är skog i vägen, så får man inte upp samma solkoncentration.

Ovan panel-antenner kan därför fungera lika bra som en antenn med högre gain om det inte finns direkt sikt.
Ett normal-träd på 100 meters avstånd, passerar den mesta av signalen vid 900 MHz. Det är nästan optisk sikt, och ger fortfarande en klar riktverkan när man ska rikta antennen.