1

Tråd: Antennpolarisation vid LTE450

Test med antennpolarisation över LTE 450; 2015-10-05

Testet är gjort med två yagis monterade två meter över markytan.

Förutsättningar
Router: H820 för LTE 450
Antenner: 2 x Carant ACY12 12-elements yagi med uppgiven generisk gain på 12 dBi. Antennerna placerade parallellt cirka 1,5 meter isär
Kabel: vid mättillfället 2 x 10 m RG58 (!!!)
Avstånd till basstation: 40 km, i princip fri sikt. 30 m framför antennerna fanns i lobriktningen lövade träd som inkräktar på den totala antennlobsbredden (drygt 25 grader) men lämnar en fri öppning på cirka 15 grader.
Mellan 1,5 till cirka 4 km framför antennerna utbreder sig, på en nivå drygt 50 meter under mina antenner, en vattenspegel; bortom denna endast skog och odlad mark fram till basstationen. 

Mätningarna skedde under loppet av en dryg timma (vardag 13.30 – ca 14.45) och varje kombination av polarisationsplan mättes fyra gånger.

Mätvärdena redovisas i ordningen RSRP, RSRQ, RSSI, SINR och CQI

Vertikal + vertikal:
-72/ -73 dBm
-11/ -10 dB
-56/ -54 dBm
8/ 12
9/ 10

Vertikal + horisontell:
-72/ -71 dBm
-11/ -10 dB
-56/ -53 dBm
-13/ -7
10/ 12

Vertikal + 45°:
-71 dBm
-10 dB
-55 dBm
9
11

45° + 45°
-73 dBm
-11 dB
-55 dBm
8
?

Skillnaderna i mätvärden är inte dramatiska men det något högre indexvärdet för CQI vid vertikal + horisontell resulterade ändå i en klar hastighetsökning till 7,6/4,0. På minussidan vid mätningarna ligger antennnivån endast 2 meter över mark och de kraftigt dämpande RG58-kablarna.
Efter en senare på dagen utförd modifiering av den fasta antenninstallationen på skorstenen (samma antenntyper men verklig lågförlustkabel [Ecoflex10] om 2x10 meter) till horisontal + vertikal resulterade f.f.g i DL på drygt 10 Mb/s och UL på knappt 4 Mb/s.

Bottom line
den enkla mätserien verkar bekräfta tidigare resultat på Forumet att en antennpolarisation av 0° + 90° verkligen innebär en inte oväsentlig hastighetsförbättring på fr.a DL, förmodligen baserad på viss Mimoeffekt. Den eventuella diversitetseffekten  torde vara ganska begränsad eftersom antennavståndet på skorstensinstallationen (antennerna över varandra) är knappt en meter. Jag kommer senare att titta på de eventuella effekterna vid antennväxling vid routeringångarna.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

2

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Använde du +-45 grader vid den sneda polarisationen? Ett SINR värde är negativt.

För DL brukar +-45 vara optimalt, för UL horisontellt eller vertikalt (antennen mitt emellan cellens lutande antenner).

En meter kan räcka för diversitet.

CQI är bottom line gör DL.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

3

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Vid sned polarisation använde jag +45/-45 ("V-form") således inte +45/+45. Det negativa värdet är med största sannolikhet ett avskrivningsfel från originalprotokollet; skall därmed vara positivt. Jag blev själv förvånad över att det egentligen bara var horisontell/vertikal (0/+90) som gav en signifikativ hastighetsförbättring för DL.

De antenner som Net1 har i sina master härrör ju (så vitt jag vet) från CDMA-tiden då enbart diversity var aktuellt - men praxis med lutande antenner på eNodeB kanske fanns redan 2007 ?

Signalvärden från idag (6/10) kl. 13.45 är RSRP -63 dBm, RSRQ -9 dB, RSSI -46 dBm, SINR 13 och CQI 10 med DL 11 och UL 5. Trodde jag inte var möjligt över 40 km....

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

4

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

45 graders polariserade antenner infördes redan på GSM-tiden eftersom handhållna telefoner kan vinklas hur som helst. Nokia visade i en studie att den antennpolariseringen med 90 graders åtskillnad  gav bäst diversitetsvinst. Mimo var ännu inte utvecklat, fanns bara som matematisk teori.

RSRP värdet vittnar om en mycket stark signal. Med det värdet borde det gå att få SINR nära 30 och högsta fart. Men RSRQ är dåligt och signalen kan vara kraftigt störd. Ligger du dessutom nära en sektorgräns?

Ett effektivt men tekniskt svårbemästrat sätt att få smalare lob eller en dip som kan ta bort störande celler är att stacka antenner horisontellt. Kräver rätt fasmatning.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

5

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Noterade igår att det på Net1:s danska hemsida låg ute åtskilliga instruktioner för de nya standardmodemen och för H685 resp H820 från Acandia på svenska ! Förutom info om specialinställningar även för de sistnämnda pekade man på t.v förhöjda brusnivåer på Net1:s frekvenser från gamla CDMA-modem som fortfarande ligger och förgäves söker uppkoppling.

Om några störningar härrör från lövverk inom mottagarantennernas lob bör jag kunna notera en förbättring efter lövfällningen. Sektorgränser på storceller med förhållandevis höga master är sällan möjliga att identifiera optiskt med hjälp av antenninriktning så då får nästa projekt bli att vandra runt den aktuella basstationen med laptop, H820 och handhållen antenn. Det var några år sedan jag var framme vid masten (ute på halvön Kållandsö vid Vänern) så ett förnyat höstbesök kanske kan ingå i det fortsatta optimeringsarbetet.

Antennstackning - ja, det roade jag mig faktiskt med under 1970-talet för att kunna se norsk(!) TV. Det gick riktigt bra med långa 2+2-yagis (liggande H-form) på drygt 200 km avstånd. Antennkomplexet sitter fortfarande kvar - om än något väderbitet - i en i övrigt f.n outnyttjad antennmast. Kanske läge för revival men med nya frekvenser...

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

6

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

När jag rört mig runt en net1 mast (cdma) på en km håll så har sektorgränserna varit mycket tydliga, bl a med signalstyrka. Den masten i Algutsrum på Öland är 140 meter hög. Det bör vara tydligt även med 4G, inte minst med SINR som rasar vid sektorgränsen.

Den danska siten innehåller mycket bra info och rekommenderas, även för u270. Bridgemode rekommenderas om man vill ha en server bakom, detta trots att port forwarding finns.

Kan du länka till infon om cdma modem som ligger och stör? Intressant juridiskt. När cdmatjänsten upphört blir aktiva modem illegala. Net1 bör kontakta abonnenter och meddela att
de gamla modemen nu är olagliga och inte får användas. Har de ett andrahandsvärde någonstans? De bör kunna omprogrammeras och användas i andra länder, t ex Kongo som också har cdma 450 nät.

Net1 bör kunna köra spektrumanalys vid varje cell för att se i vad mån modem ligger och stör. Även den enskilde brukaren kan köra spektrumanalys om utrustning finns eftersom LTE med alla sina ortogonala subband och bärvågor  ger en mkt specifik bild.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

7

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Infon finns insmugen i löpande text på ett av Acandias informationsblad om uppstart av H685-routern. Se sidan 2 under "Signalstyrka". Typiskt nog är det en fristående hårdvaruleverantör som informerar om problemet som nog bara en liten initierad krets känner till.

Länk:
https://www.net-1.dk/wp-content/uploads … ed-PMG.pdf

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

8

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Intresssant info och erbarmligt påver signalstatussida på routern om det nu är allt.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

9

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Det intressanta är att, enligt handböckerna för både H685 LTE 450 och H820 LTE 450, visas endast en signalstyrkesiffra och stations-ID. Inget annat. På min konverterade (med ny radiomodul från ATEL) visas däremot ingen stations-ID men väl RSRP, RSRQ, RSSI, SINR och CQI !
Om det som handböckerna visar är med verkligheten överensstämmande borde min  med ATEL-modulen uppgraderade router vara ett (positivt) särfall.....

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

10

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Du får kanske skaffa en sådan här:

https://www.youtube.com/watch?v=-RoEN3I_xEE

Hitta störande signaler:

https://www.youtube.com/watch?v=fa7aiZ0amN8

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

11

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Snyggt. Måste bara först lägga till nytt verksamhetsområde för firman för att möjliggöra avdraget....     Skämt åsido så hade jag inte sett handhållna förut (låt vara väldigt stor hand) utan bara rackmodeller eller i väska.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

12

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Det vore nog ett möjligt verksamhetsområde för vart vänder sig en småföretagare som misstänker störningar på 4G kommunikationen? Föga hjälp torde stå att finna från operatören. Du kan redan så mycket att du snabbt skulle tillägna dig tekniken.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

13

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Hmm, man ska inte utesluta någonting......   Först skall vi (AVM och jag mailväxlar flitigt nu och testar olika lösningar) lösa problemet mellan FritzBoxarna och Phonzo.

Off the topic: läste häromdagen i en intressant beskrivning om Mimo (har glömt källan just nu) att den teoretiska signalskillnaden mellan open loop och closed loop endast uppgår till 2 dB och den praktiska till ungefär hälften. Om detta stämmer känns dessa diskussioner som "mycket väsen för ingenting" för att använda det litterära begreppet.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

14

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Much ado about nothing som gamle William sade. Men vitsen är ändå att om länken slår över till closed loop så vet man att kommunikationen fungerar mycket väl. Open loop är rätt obestämt, visserligen bättre än diversity reception men man vet inte var man är i trappan till optimal signalöverföring.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

15

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Vox medievalis skrev:

Förutom info om specialinställningar även för de sistnämnda pekade man på t.v förhöjda brusnivåer på Net1:s frekvenser från gamla CDMA-modem som fortfarande ligger och förgäves söker uppkoppling.


Jag tror ni missförstår vad som avses.
De menar att så länge det i närheten finns en aktiv CDMA-bas och dess tillhörande modem så kommer dessa att skapa brus för LTE-nätet. Även modem som finns långt bort från basen (men kanske nära dig och din burk som kör LTE) kommer ju att vilja koppla upp sig mot kvarvarande CDMA-bas så länge som möjligt.

Det har nämligen varit legio sen NMTs dagar att ingen MS får säga pip ens på bandet före den har scannat och hittat en carrier som den förstår sig på. Det skall helt enkelt inte vara möjligt för en "kvarglömd" MS i fel land, på ett flygplan etc där den inte har nättäckning att börja sända och störa annan infrastruktur.

Jag har inte så stort förtroende för is-95 eller Qualcomms kompetens och/eller vilja att skriva (eller hålla sig till) en vettig standard, men det vore väldigt osannolikt att de har missat en sån grundläggande funktion. Därför förutsätter jag att vad som avses i texten är konsekvenserna av en rullande konvertering till LTE vilket ger gränsområden med båda signalerna samtidigt.

/Marcus

16

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Tack för klarläggandet Marcus. Om nu Vox M router störs av ännu icke uppgraderade basstationer och modem  så bör problemet vara över om någon vecka.

Det är värre om de dåliga värdena på signalkvalitet trots mycket hög RSRP beror på andra LTE celler eller annan legitim trafik i 450 bandet eller dess närhet. Det kunde vara idé att lyssna med en vanlig scanner efter icke LTE signalkällor, då vanligen smalbandiga. Finns någon TV transponderfrekvens som kan störa?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

17

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Jag tackar också, Marcus ! Även om jag själv var något tveksam till ev. CDMA-klientmodems störningar stod det faktiskt, explicit, just så i Acandias text.

Har inte hunnit kolla ännu men nu kör jag ju med två LTE-system (450 och 800) parallellt där all utrustning, från routrar till antenner, hela vägen ligger/står fysiskt nära varandra. Routrarna (H820 450 LTE och H820 800 LTE) i samma rackskåp har ju ventilerade plåtkapslingar och borde (?) knappast störa varann. De grova Ecoflexkablarna - i samma kanalisation - läcker knappast särskilt mycket och kvar blir då antennerna med dubbla yagis för 450 och en stor Wimopanel för 800 som sitter på samma mast inom en samlad höjdsträcka på cirka 2,0 - 2,5 meter. Den begränsade övertonsbild som finns borde väl (?) knappast kunna störa. Skall som sagt var testa vid lämpligt tillfälle genom att helt släcka ned 800-systemet för att se om det på något sätt påverkar signalvärdena på 450.

HUS 1 i tätort: AVM 6840 LTE/Telia  med sektorantenn (Wimo 18705.12 DUAL), VoIP.
HUS 2 i glesbygd: E-lins H900 LTE 4G/Telia med sektorantenn (Wimo 18707.15 DUAL), VoIP.                     
HUS 2 i glesbygd: (Failover) E-lins H820 450 LTE/Net1 med 2x12 elements riktantenner. VoIP
MOBILT: E-lins H900 LTE 4G/Telia med 2 takantenner; VoIP.  RESERV: AVM 6840 LTE och AC810

18

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Plus att det finns en mängd handburna scanners som kan användas för att lyssna av 450 MHz och den smala luckan mellan ned- och upplänk.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

19

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

har en kompis som monterat sina antenner på ett rör den först högst upp och den andra 2 meter nedanför , har det nån skillnad fortfarande på 450mhz om dom är så eller ska man montera en 90 grader som på LTE motsvarande för då net1 körde 450 cdma verkade det inte göra nån skillnad att ha en 90 grader vänd , så fundera om han måste ta och vända den undre antennen då isåfall 90 grader så dom är vertikalt och horisontalt för att få bättre mottagning??

Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Mobilt: 2st ZTE MF823, 2st Dovado go, 2 st MF910
antenner: 2 st Directional Antenna | 14dBi, 800MHz MIMO | 2st  Macab PRO-1000 7dbi panelantenn | 2st Magnetfotsantenn 9dBi | 2st Magnetfotsantenn 7dbi

20

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Om jag nu kan förstå din beskrivning - ja, han kan väl pröva

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

21

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

ska be han prova och se hur det går samt be han prova en annan mast som han har tillgänglig , men som det skrevs förut så kunde det ligga 450 cmda modem och störa genom att dom söker bas stationen som är nerkopplad, så bad han vänta drygt en vecka eller två så folk hunnit ut i sina stugor och byta modem så det blir bättre.

Han var mäkta missnöjd då dom lovat han minst 5 mbit och han fick ut 1 mbit i genomsnitt , nu har jag monterat en backup med telia 4G ( ZTE 823 med DWR-116) åt han som han kan prova och jämföra med.

Hemma: Fiber 1000/1000 Mbit
Mobilt: 2st ZTE MF823, 2st Dovado go, 2 st MF910
antenner: 2 st Directional Antenna | 14dBi, 800MHz MIMO | 2st  Macab PRO-1000 7dbi panelantenn | 2st Magnetfotsantenn 9dBi | 2st Magnetfotsantenn 7dbi

22

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Marcus-aa som har insikt skrev i en tråd att cdma-modem inte kan ligga och söka master. Är cdma basen nedkopplad så ska det vara tyst.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

23

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

jonasolof skrev:

Marcus-aa som ha insikt skrev i en tråd att cdma-modem inte kan ligga och söka master. Är cdma basen nedkopplad så ska det vara tyst.

Jag skall se om jag kan koppla upp någon av mina gamla R90 på en specka och bekräfta detta, men jag skulle bli mycket förvånad om det sänder något helt autonomt.

(För formsakens skull är väl just att "söka" master den gör, söka & scanna känns för mig synonymt, dvs den lyssnar passivt. Annars vet den ju inte ens på vilken frekvens den skulle försöka "pinga" eller polla en mast. Den kan ju knappast svepa hela det teoretiska bandet med utsändningar ? )

/M

24

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Modemen lär väl scanna/söka efter basstationernas pilotsignaler. Jag borde skrivit ligga och signalera "ut i det blå".

Kollade PTS frekvensplan. Det finns knappast några störningskällor i gapet mellan upplänk och nedlänk som kan öka interferensen på ett permanent sätt.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

25

Sv: Antennpolarisation vid LTE450

Vox medievalis skrev:

Jag tackar också, Marcus ! Även om jag själv var något tveksam till ev. CDMA-klientmodems störningar stod det faktiskt, explicit, just så i Acandias text.

Tack själv för länken. Håller dock ej med om att det stod så, och absolut inte explicit så. Det jag förmodar du avser är den här meningen:

"Dessutom kommer det under Net1s nätuppgradering vara brus från det gamla nätet och de routrar som fortfarande finns kvar som försöker koppla upp sig mot det" (som stör)

Det sista "det" i citatet syftar just på kvarvarande nätet (basstationerna) och finns inte "det" kvar, så faller hela meningen. Det står inte "och de routrar som finns kvar som försöker koppla upp sig mot ett obefintligt nät"

Anledningen till att det står "försöker" är ju att cdma-routrar i LTE-täckningsområde mycket väl kan höra en svag cdma-bas längre bort och försöka ansluta till den även om de inte når fram, vilket skapar störningar på LTE-områdets upplänk.

I vilket fall bör det snart vara överspelat.


Angående andra störningar så bör ju inte LTE800 eller högre störa 450 med så stor separation, men man vet ju aldrig säkert, speciellt med kinagrejor. Min D35-router skapade allvarliga störningar på VHF-bandet tex...

/M