1

Tråd: Inställningar net1

Fråga längst NER

Network Information

Carrier 1    Network RSSI : -56 dBm
Ec/Io : 0 dBm
Channel No. : 275
PN : 16
Mobile Transmit Power : -32 dBm
DRC : 3072.0 kbps

Carrier 2    Network RSSI : -54 dBm
Ec/Io : 0 dBm
Channel No. : 174
PN : 16
Mobile Transmit Power : -31 dBm
DRC : 3072.0 kbps

Carrier 3    Network RSSI : -50 dBm
Ec/Io : 0 dBm
Channel No. : 225
PN : 16
Mobile Transmit Power : -30 dBm
DRC : 3072.0 kbps

Vad betyder detta under varje carrier.
Skulle ni kunna skriva om varje värde är bra  och det lägsta och högsta på varje skala.

2

Sv: Inställningar net1

Med brasklappen att jag själv inte är någon expert har jag uppfattat det som följer:

Combinated DCR (som du inte tog med i din lista) = den sammanlagda teoretiskt högsta hastighet du kan få ut av det antal carriers som är tillgängliga. Teoretiskt max för varje Net1 carrier är 3,1 mbps. Din mast har 3 carriers och din teoretiskt maximala dataöverföringshastighet blir då 3,1 x 3 det vill säga 9,3 mbps.

Network RSSI = Någon sorts mått på hur effektiva dina signalvärden är och beror på hur bra antenn (extern eller på modemet), kablar och kopplingar du har, var den är placerad och hur väl inriktad den är, hur långt det är till masten, om det finns berg, träd, vatten eller en del annat som kan störa. Enligt Net1 bör värdet vara närmare -50 men upp till -80 är acceptabelt och bör möjliggöra nästan full hastighet om jag förstått det rätt. Mina värden pendlar mellan -77 till -79 så dina verkar näst intill perfekta.

Ec/lo = Har något med hur bra signal/brus-förhållandet är, kan dock inte förklara hur. Enligt Net1 är upp till -5 dBm acceptabelt. Mitt modem pendlar mellan -2 till -5 men ligger för det mesta på -3 dBm. Dina 0 dBm borde i så fall vara perfekt.

Channel No = Gissar att det har att göra något med den frekvens Net1 sänder på, ser att vi har samma nummer trots att vi tydligen använder olika master.

PN = numret på den mast du är ansluten till. Högvålen har PN 380

Mobile Transmit Power = styrs av av basstationen och reglerar (många gånger per sekund) sändareffekten hos användarenheten till lagom styrka (så bl.a andra användare inte störs ut av din signal) för det signal/brusförhållande som råder. dBm kan översättas till milliwatt. Dina värden verkar ganska höga i jämförelse med mina egna (och vad andra också säger sig ha) som pendlat mellan -5 till -15 dBm. Jag vågar inte dra några slutsatser om vad det kan betyda för din del.

DCR = den teoretiskt högsta hastighet du kan få ut av en carrier vid det aktuella signal/brusförhållandet. Dina värden är 3.072,0 kbps (dvs 3,1 mbps), kan inte bli bättre med andra ord.

Så långt tror jag mig begripa, sedan får som sagt experterna fylla i och rätta om det behövs

3

Sv: Inställningar net1

RSSI är i 3G och 4G totalnivån av signalen från den anslutna cellen, däri inbegripet signalen just till din router.

Ec/Io är förhållandet mellan signalen till dig och totalsignalen RSSI plus brus. Ec//Io anger därmed hur pass avkodbar signalen är.

Kanalnummer: bara några används per mast och de återkommer mellan master. Eftersom Net1 inte längre använder soft handover där routern kan vara ansluten till flera master samtidigt så måste dual eller triple carrier ansluta till samma cell och då på olika frekvensavsnitt, kanaler.

DCR kan betyda data code rate, googla.

Jämför vad som anges i 3G routrar:RSSI, RSCP, Ec/Io, ARFCN (kanal). Däremot visar routrarna inte momentan data code rate, vilken växel som är ilagd för överföringen.

Ec/Io är inte bara signal/interferens och brus, mer finns på google.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Inställningar net1

Tusen tack för alla bra svar!