1

Tråd: Jordning vid åskskydd i LAN

Har nu rotat fram ett åskskydd för RJ45 och tänker sätta in det mellan switch och adsl router. Åskskyddet har en jordningstråd. Switchen är en intel ss101tx16 med sexton portar, plåtlåda men ingen jordningsnslutning, annat än möjligen via nätaggregatet som är externt.

Adsl routern har inte heller någon given jordpunkt. Inga externa koaxialkontakter.

Drar jag jord till ett eluttag går den ledningen via en central ca tio meter till kopplingspunkten för jord som är i bergvärmesystemets foderrör. Det finns en separat potentiallutjämningsledning som är efterinstallerad som jag kan jorda mot också med fyra meter tråd.

Huvudfrågan är om och hur man jordar router och switch eller om man bara ska jorda från kabelskyddet för ethernet. Hur görs det där man bryr sig?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

2

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

"Jordning" är fel ord. Det som behövs är POTENTIALUTJÄMNING. Det är alltså fråga om att hindra att det uppstår spänningar mellan olika delar av systemet. Därför bör alla delar "jordas" till en s.k. potetialutjämningsskena - som förstås gärna kan kopplas till jord. Helst bör man koppla apparaternas "jord" med så korta ledningar som möjligt till denna skena. Gärna tjocka ledningar. Där det inte finns jordpunkt på apparaten så använder man vanligen minuspunkten men det kan vara knepigt med apparater som inte är förberedda för jordning. Man kan vara tvungen att skruva upp dem för att hitta en jordningspunkt.

Man bör göra en analys över eventuella vägar för överspänningen och försöka leda överspänningen till potentialskenan i stället. Skilda nätdelar som sätts i stickkontakt har vanligen ingen jordning alls och kan således inte alls jordas. Det är ingen lätt sak och man får vara försiktig så man inte gör ont värre med felaktig jordning. Sedan är det frågan om vad som lönar sej.

Riktigt tuffa överspänningsskydd får man genom att sätta grunkorna i en Faradays bur och koppla alla jordar till den och till en god yttre jord.
Personligen använder jag enbart snabba dioder (s.k. zorbar) som kopplas från alla kopparledningar som det kan induceras spikar i till potentialutjämningen. Ett RJ45-skydd som har för långsamma skydd (gasurladdningsbaserade) är värdelöst. Skyddet borde kunna kortsluta 1000 A till "jord" på en pikosekund för att fungera med snabb elektronik. Vanligen är skydd som sätts i stickkontakt värdelösa. Bäst är zorbar på likspänningssidan eller från långa kopparledningar (RJ45)  till jord. Helst med längd under 10 cm till skenan. Men det går åt 8 dubbla zorbar för att fullständigt skydda en RJ45.

Där det är riktigt känsliga installationer är det bäst att koppla in fiberkabel mellan kontakterna men då måste man ha två konvertrar och skydda deras likströmsledningar.

Summa summarum: Koppla först ihop "jordarna" på apparaterna med riktigt korta ledningar och dra sedan en ledning till lämplig yttre jord. Den ledningen är inte så känslig mera men får gärna vara tjock. Vid spikar blir induktansen i ledningen snabbt betydande också vid korta längder. Man bör göra det lätt för överspänningen att söka sej andra vägar än genom apparaterna. Det är närmast det allt går ut på.

3

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Tack för genomgången. Det blir en avvägning mellan arbete och kostnader för att installera överspänningsskyddet på LAN med vidhängande apparater och att ta kostnaden och bortfallet den dag grejorna slås ut. Det rör sig här bara om några tusen kronor och det går inte att säga att bortfall ör en katastrof. En enkel åtgärd är att ha en extra adsl router som reserv - eller ansluta med 4G som jag nu förberett för. Switchar och accesspunkter är lätt att skaffa nya.

Totalt bortfall är en sak. Det är knepigare med kumulativa småskador av överspänningar som får grejor att trassla. Där kommer frågan om stresstest av nätverket upp igen.

Hittills har jag bytt ut en dlink adsl router och några switchar på tio år med adsl. Men att man behöver byta ut lite dlink förvånar nog inte Nhu.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

kopplar man prylar mot jord så går åskan genom dessa prylar, sätt åskskyddet innan prylarna, tex på adsl linjen vid ytterväggen och led wire ner i marken mot en större metallbit, koppar är att föredra då det ej rostarsöder direkt.
att montera åskskydd mitt i tex lan kommer att få åskan att ledas i tp kablarna genom adsl,switchar osv.

åskskyddet, eller ledaren som det igentligen är, den 'suger åt sig överspänningar' bör sitta ytterst där åska kan uppstå.

bara en tanke :-)

5

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Åskskydd finns redan på ingående tel alldeles innan adsl routern. För ingående el finns grovskydd mellanskydd och finskydd (phoenix contact). Runt gården har jag grävt ned 25 kvmm kopparwire som går till en gemensam jordpunkt förbunden med bergvärmens 15 meter djupa foderrör. Till jordpunkten ansluter också potentialjämningsledaren som går utmed alla känsliga installationer och används för jordning. Det som återstår är att överspänningsskydda de drygt hundrafemtio meter nätverkskabel som finns. Förutsatt att insatsen är motiverad ekonomiskt.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

ah, dåså :-)

går att använda dioder motkopplade som skydd, men detta klarar inga högre effekter.
och lär påverka signaldatat i tp kabel.
jag körde med detta på föregångaren till dagen cat5/tp, coax och tokenring. har inte provat det på tp, kostar typ 10:- per skyddsställe typ.
sedan finns överslagsrör, två metallplattor i ett glasrör med vakum, är vad som brukar sitta i 230v åskskydd som sätts i eluttagen av användaren, eller sitter i skarvdosor. dessa "rör" finns även att köpas för några kronor, dom triggar på höga spänningar och klarar höga effekter, så blandas dessa så blir det skapligt 'tätt'

är billiga lösningar som funkar bra, och det som ofta sitter i betydligt dyrare prylar.

7

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Nhu höll inte med om gasurladdning

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

8

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Här finns en PDF med grundläggande information för den intresserade.

www.elrond.se/file/fakta-overspanningsskydd.pdf

Vi har massa ED150 installerade och dom har räddat utrustning när åskan slagit ner så nära att proslinet i diazedsäkringen pulvrisersats. Det enda i utrustningen som gick åt var matningsdonet, resterande elektronik var fortfarande intakt.

9

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Hur löser ni överspänningsskyddet för nätverkskabel?

På elsidan har redan grov, mellan och finskydd installerats, både i huset i Sverige och det i Belgien. Det blev besvärligt och dyrt att efterinstallera potentialutjämningsskena/ledning med tillräcklig area (25 kvmm Cu)  så det bör ske vid byggnation.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

10

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Vi har bara koppar-LAN i samma rum/kapsling, mellan byggnader går vi alltid med fiber, det har än så länge inte gått åt några saker den vägen.

11

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

Eftersom min anläggning inte verkar ha samma dignitet som din kan jag nog nöja mig med att använda skärmad lankabel och ansluta skärmen till potentialutjämningskabeln som finns med där ethernetkablarna går. För övrigt mest under jord.

Ämnet har för övrigt redan diskuterats uttömmande,  se fr a post 20 här

http://www.mobilabredband.se/forum/topi … r-det.html

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

12 Senaste redigerad av nhu (2013-10-23 16:46:14)

Sv: Jordning vid åskskydd i LAN

För att utveckla ämnet litet så är gasurladdningsrör bra för höga energier men bör kombineras med snabba dioder eftersom de är för långsamma. Då de börjar fungera så är elektroniken redan förstörd. De fungerade utmärkt med elektromekaniska komponenter som är långsamma men snabb elektronik går också snabbt sönder.

Ett fullständigt åskskydd har ett grovskydd (>20 000 A) ute i stolpen som leder de stora energierna direkt i jorden, sedan ett mellanskydd i elcentralen som tar hand om det som ändå kommer igenom och ett snabbt finskydd (dioder) vid varje apparat. Vid en fullträff av blixten ryker dock allting.

Personligen har jag installerat Phoenix åskydd med utbytbara moduler och indikatorlampor (så man ser om skyddet är i funktion eller redan sönder) vid elcentralen och satt in finskydd vid de viktigare ställena. Det är inte alltid fråga om att skydd dyra apparater utan viktiga apparater som man inte vill åka och byta hela tiden.

G-man har helt rätt i att felaktigt installerade skydd kan leda in överspänningen till apparaterna så det gäller att fundera ut varifrån överspänningen kan komma och sedan försöka leda den förbi burkarna man vill skydda. Tyvärr kan det ibland komma urladdningar från oväntat håll och då går det åt pepparn.

Säkrast är fortfarande att dra ur alla stöpslar (både el och nätkablar) och sätta dem minst en halv meter från kontakten. Överspänning från blixtnedslag slår ledigt över ett par decimeter. Men stöpselurdragning kräver att nån är på plats då det blir åska ...