1 Senaste redigerad av Tomcat (2013-08-29 19:28:20)

Tråd: Vad händer här?!

Hej

Jag bor I Bunkeflostrand lite utanför Malmö och har köpt et Tre abonnemang med 4G.
Har fått en Huawei B593 routar med och har själv köpt en Poynting Mimo antenn. (den till 1800 SEK).
Bor brevid 2 Tre master som står henholdsvis 1000 och 1500 meter från där jag bor.

Omeddelbart får jag et bra signal med et RSSI värde på 51-53 och RSRP värde 78-80.
Dock har jag et jätte problem med att mitt RSRQ värde varierar från 15 till 18 och varje 5 minut flygar värdet upp på 25.
Båda RSSI värdet och RSRP värdet är stabilt hela tiden.

Finns där en klok person på detta forum som kanska kan förklara mig vad jag gör fel?

\Dansken

2

Sv: Vad händer här?!

Kan vara så att den hoppar mellan masterna? Nu vet jag inte exakt vart du bor, men det finns planerad utbyggnad i området vilket kan hjälpa detta. Men det finns säkert kunnigare som kan förklara mer vad som händer smile

Hur är din hastighet?

Com Hem 500/50 -> ASUS RT-AC68U, 3Maxfart Total -> E5172, Tele2 Personal 80GB-abo -> E5776

3

Sv: Vad händer här?!

Det är förmodligen inte du som gör fel utan routern får in för mycket konkurrerande signaler som ger interferens. Du kan inte avläsa nivån av interferens direkt i huaweiroutrar för de visar inte Signal to interference and noise ratio, SINR.

Om man ligget i gränszon mellan flera master eller i gräns mellan sektorer från samma mast  kan interferensn bli mycket hög. Är det olika master kan riktantenn hjälpa. Men är det två sektorer från samma mast måste du flytta från gränszonen, inga riktantenner hjälper för de konkurrerande signalerna kommer från samma håll.

Jag skulle ändå satsa på en yttre riktantenn (dubbel) om detär någorlunda fri sikt till masten. Din prisangivelse räcker inte förcatt låta veta vilken antenn det är.

RSRQ försämras dels av interferens från andra sektorer, dels av trafik till andra användare i samma sektor som den du är ansluten till.

Ändock - interferens från 4G  kan inte förklara RSRQ på -35. Glappkontakt i anslutning? Eller  möjligen en mycket kraftig extern störning. Rafioamatör? Självsvängande förstärkare för TV antenn?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

4

Sv: Vad händer här?!

Hej

Min externa Antenn är en Poynting XPOL MIMO 9dBi 650-2700 Mhz riktantenn.
Den skulle enligt folk som jag har förfrågat vara toppen av poppen.

Någon som har en bra ide? Kan ja skärma av en av masterna på något vis.
Känns så dumt att sitta med 45Mbit det ena minut och typp 0mbit det nästa.

\Tom

5

Sv: Vad händer här?!

Jag tror det är störningar eller glappkontakt.

9 dBi är 9 dBi, ganska bra. Hypad antenn men det hänger nog intepå den försåvitt det inte är glapp i antennen, dålig lödning, fel i koaxialkontakt? Ohmmeter.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

6

Sv: Vad händer här?!

jonasolof skrev:

Jag tror det är störningar eller glappkontakt.

9 dBi är 9 dBi, ganska bra. Hypad antenn men det hänger nog intepå den försåvitt det inte är glapp i antennen, dålig lödning, fel i koaxialkontakt? Ohmmeter.

Hej Jonasolof

Tack för förslagen.
Jag tror dock inte det är glappkontakt då jag har samma problem om jag ställer ut routeren och testar utan Poynting antennen.
Den stora skillnad är dock att jag har sämre signal utan poynting antennen men har mera eller mindre samma RSRQ värde.

Kan jag skärma av för dessa störningar på något vis, eller är det körd?

7

Sv: Vad händer här?!

Hur reagerar en 4G smartphone på samma ställe? Du behöver först ta reda på om problemet finns i omgivningen eller i routern.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

8 Senaste redigerad av Tomcat (2013-08-30 13:01:46)

Sv: Vad händer här?!

jonasolof skrev:

Hur reagerar en 4G smartphone på samma ställe? Du behöver först ta reda på om problemet finns i omgivningen eller i routern.

Hej Jonas

Jag har fått låna en Samsung GT-B3730 4G dongle. Vet du om där finns et program som kan trolla fram et SINR värde på från detta modem?

9

Sv: Vad händer här?!

Kan den inte. Det finns knapoast appar för donglar. För Samsung finns Samsung service mode som visar SINR. För att se grannceller behövs nokia 920 eller 820 i field test läge som nås med ##3282 call.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

10

Sv: Vad händer här?!

Har flyttat upp Poynting antennen så högt det bara går på taket.
Masten kan ses tydligt från hustaket. Där är ca 800m till den med nästan fri sikt.

Det känns som att linan är stabil och med ping mellan 24-29, men jag får fortfarande rätt så höga RSRQ värden.
Har ca 30mbit ner / 15 upp, men prestanda borda vara max då jag har optimala förhållande med kort till masten och en bra mimo riktantenn.

11

Sv: Vad händer här?!

Du kan vara nära en sektorgräns. Gå några hundra meter i vardera riktningen och se om anslutningen till masten byter PCI, dvs sektor. Där den byter, backa sedan tills den byter tillbaka igen. Sektorgränsen ligger mellan omslagspunkterna.

Nära sektorgränsen är RSRQ dåligt, dvs mindre än -10 dBm, och farten måttlig trots mycket bra RSSI och RSRQ.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

12

Sv: Vad händer här?!

fri sikt till masten skapar sämmre radioförhållande för mimo. Det beror på att man då får signalen från båda tx på samma fas( hög korrelation) idealt för mimo skall man ha 90 graders fas vridning mellan tx0 och tx1. Fasskiftning sker när signalen får studsa lite mot olika objekt.

Låg RSRQ om du ligger på gränsen mellan 2 celler med samma frekvens är ett faktum. Cellerna stör varandra helt enkelt.

13

Sv: Vad händer här?!

Kul med ett inlägg från Kista. Det får mig att göra ett omfattande inlägg så att jag kan få koll på om jag uppfattat olika saker någorlunda rätt.

Fasvridning är en möjlighet till dekorrelation. Direkt sikt ger inte heller den delay spread genom reflektioner som medger spatial multiplexing och därmed Mimo på den grunden.

Om å andra sidan antennerna på routersidan är väl orienterade polarisationsmässigt så att den oönskade korrelationen mellan Tx0 och Tx1 sänks så finns vissa förutsättningar för Mimo på denna andra grund även vid direkt sikt. Tror jag. Rätta mig gärna om jag har fel. Då måste naturligtvis korrelationen i mottagarantennen mellan de båda vinkelställda polarisationsplanen vara låg - och det är det inte säkert att den är. Många antenntillverkare slarvar med redovisningen.

Vid test häromdagen med en patchantenn fick jag vid bästa vinkling bort från 0/90 till 45/45 för att optimera åtskillnaden mellan signalerna detta resultat (med AVM6840 som läser portarna och strömmarna separat); värdena är RSRP, SINR, RSRQ

Rx0Tx0 -99, 10, -11

Rx0Tx1 -103, 1, ~'

Rx1Tx0 -109 -3, -64

Rx1tx1 -93, 15, ~

~ anger att routern inte ger något värde för dessa två kombinationer vilket den inte heller behöver göra enligt specen för LTE.

Värdena visar på en påtaglig skillnad mellan polarisationsplanen. Mottagarantennen Rx1 tar emot den ena sändarantennens signal med SINR 15 och den andra, vriden 90 grader, med -3. Ställer jag mottagarantennen i 0 eller 90 grader försvinner åtskillnaden och det blir ett mellanting vilket är suboptimalt.

Vid optimerad  vinkelställning av antennen/vridning av polarisationsplanen/ blev det också max fart vilket bör bero på viss grad av dekorrelation så att signalströmmen från den ena sändarantennen Tx0 tas emot betydligt bättre av mottagarantennporten Rx0 än signalen (med sina särskiljande referenssymboler) från Tx1. Och vice versa. Ju bättre polarisationsanpassningen blir, desto bättre blir SINR för de två gynnade paren av de fyra möjliga kombinationerna.

Bättre signal till interferensförhållande SINR leder i sin tur till att routern får lättare att avkoda signalerna vilket rapporteras som högre Channel Quality Index, CQI (vlket värde bara Samsung S3 visar). För varje steg bättre CQI kan sändaren trycka in mer information i den modulerade signalen vilket ökar datahastigheten.

Mimo i form av särskiljbara dataströmmar utgör  dock inte ett oundgängligt krav för högsta fart vid cat 3 LTE så vitt jag kunnat se. Vid bästa CQI som ger bästa modulationsform 64QAM kan max överföringshastighet för den givna bandbredden uppnås även vid korrelerade dataströmmar. Förutsatt att SINR är tilläckligt högt. Huruvida routern kan särskilja dataströmmarna, vilket sker med referenssymbolerna och inte nödvändigtvis vis med hänvisning till vilken antenn signalerna  sänts över* visas genom Ranking Index, RI som dock vi inte får se i användarutrustning. Vid RI 1 rekommenderar routern att dataströmmarna inte ges olika innehåll, för den har svålt stt skilja dem. Tycker routern att den skulle klara att ta emot två olika men samtidiga dataströmmar meddelar den RI 2. CQI bestämmer således inte RI utan den senare är en oberoende parameter.

Det är görst vid SINR över 20 som Mimo med dubblerade dataströmmar ger fördel över diversitymottagning. Men full fart kan alltså nås även med diversity i cat 3mottagare.

Här finns motverkande faktorer som diskuteras. Högre antennförstärkning kan ge bättre SINR och därmed mer datapackning i signalen. Men högre förstärkning nås till priset av en smalare antennlob. Ju snävare denna blir, desto mindre reflekterade signaler från sidorna tas emot och då får inte routern den vinkelspridning (angular spread) den vill ha för spatial multiplexing som kräver att signaler som sänts samtidigt kommer fram uppsplittrat i tid, dvs med delay spread. Inte heller fås så många fasvridna signaler in.

Om man har direkt sikt till masten är möjligheten till separation av dataströmmen genom tidsspridning således liten. Då får man i stället satsa på separation  genom optimerad polarisationsmatchning (och motsvarande o-matchning av andra signalparet) men även på hög förstärkning där till slut parabolantenner kan komma ifråga för gain över 18 dBi.

Åter till problematiken i sektorgräns där hög interferens yttrar sig som dåligt RSRQ. Av vad som nyss anförts framgår att man kan försöka förbättra SINR och därmed RSRQ genom att öka antennförstärkning och matcha polarisationsplanen vilket bör fungera även om granncellen sänder från exakt samma bäring.

Fråga: hur blir det med 45/45 polarisation sett snett från antennens huvudriktning? Blir det en vektoriell effekt vid sektorgränsen 60 grader från huvudriktningen? Vinkelrätt från huvudriktningen borde båda antennerna ses som sändande med vertikal polarisering. Om det stämmer innebär polarisationsmatchning mellan Tx och Rx även att andra signaler trycks ned.

I kommande release 10 av LTE vill man komma åt de uppenbara problemen i sektorgräns genom att samordna signaleringen till en illa placerad användare så att båda sektorerna sänder till mottagaren alternativt att den ena sektorn låter bli att sända i de tidsluckor som routetn tar emot signaler från den andra cellen. Redan implementerar av en sydkoreansk operatör som därmed är beredd att tala om trollet interferens i sektorgräns vilket Telia med flera ligger väldigt lågt med.

Slutligen en kommentar om RSRQ och SINR. RSRQ är en parameter som hjälper systemet att bestämma när cellbyte bör ske - utöver signalstyrkan RSRP. RSRQ beror dels på interferensnivå men även på trafik till användare i samma cell. Om RSRQ är brs, t ex -6, vet man att interferenssituationen är bra och att det är lite annan trafik. Men om RSRQ är halvdåligt, säg 10-12,  vet man inte vilken av de båda orsakerna som påverkar. Trafik i egna cellenl lär som  mest kunna sänka  RSRQ med ca 10 dB. SINR påverkas inte av trafik i egna cellen, vilket är en finness i 4G. Är SINR 0, vilket ger mycket dålig fart, ses ofta RSRQ mellan -13 och -15. Vid ännu sämre värden på RSRQ är SINR negativt och förbindelsen mycket skral.

Om man nu kollar SINR och RSRQ i olika situationer ses att bra RSRQ således aldrig finns vid dåligt SINR medan SINR faktiskt kan vara rätt bra även om RSRQ är dåligt. Följaktligen går det inte något vidare att optimera mottagning med hjälp sv RSRQ. Det man vill ha, men bara undantagsvis får, är SINR.

Det vore intressant att se kombinationer av RSRQ och SINR återgivna grafiskt så att det framgår med vilken frekvens ett visst RSRQ värde uppträder vid en given nivå av SINR. Tyvärr är automatisk datainsamling inte möjlig med den användarutrustningen vi har.

* för att ytterligare optimera överföringen kan sändaren skicka delar av den ena dataströmmen, identifierad genom referenssymbolerna, över samma antenn  som den andra. Då funkar det inte lika  rent att  optimera med signalnivåer RsRP med avseende på Rx/Tx men man bör i första hand göra det ändå och gå på SINR. Referenssymbolen i vardera av de radiosignaler som sänds över respektive antenn anger alltså normalt att de sänds över den ena eller andra antennen. Men om mottagaren tar emot den ena symbolströmmen mycket bättre över en antennport än den andra tas emot över den andra antennporten så kan sändaren låta en del av den missgynnade symbolströmmen sändas över den bättre kanalen. Huruvida detta sker visas inte utåt.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

14 Senaste redigerad av Tomcat (2013-09-01 09:18:49)

Sv: Vad händer här?!

Det som är lite interessant är att här på dagtid har jag en RSRQ på 15.
När klokken er efter 20.00 börja RSRQ stiga till himlen och toppa på 25.

Nuvarende värden i dag kl 11.16:
1 PLMN: 24002
2 Service status: Valid service
3 RSSI (dBm): -51
4 RSRP (dBm): -69
5 RSRQ (dB): -15


Så jag tror jag har 2 problem:
- Bor vid en sektorgräns
- Tre.se har mycket trafik i vårt område.

Jag så forresten att 3 hade planerad ytterligare en mast här i Bunkeflostrand.

Finns där något som man kan göra? Jag behövs inte 50Mbit, men bara en stabil internetlina runt kanska 10-15 mbit.
Finns där några "Cowboy tricks" man kan använda sig av för stunden?

15

Sv: Vad händer här?!

Om en annan mast B  längre bort har en antenn vars huvudriktning är riktad mot dig, vilket är normal cellplanering enligt det hexagonala mönstret, så kan det löna sig att ha en bra riktantenn riktad mot B och dämpa bort antenn A vars två angränsande sektorer stör varandra. Huruvida detta funkar beror på bäringarna till respektive mast. Du har redan mycket stark signal, så du behöver inte mer förstärkning, bara tillräcklig riktverkan och stort front/backförhållande. Feltänk, den nya maste är förmodligen längre bort varför mer förstärknng behövs.

Återkom när den andra masten är uppe och kolla hur sektorgränserna ligger hos A och B.

Ditt värde på RSRQ -15 dagtid vittnar mest om dåligt SINR pga interferens. När sedan mer celltrafik kommer in rasar värdet. Det är inte linjärt, utan det blir mycket sämre när det försämras. Det där om tio dB pga egen trafik tror jag bara gäller vid bra SINR.

Disclaimer: det finns mycket litet skrivet publikt om värdena i dessa gränsfall så en del av mina utsagor är hypoteser.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

16

Sv: Vad händer här?!

Med inget att förlora skruvade jag av en av antennkablerna till routeren.
Först fick jag inget signal als. Sen satte jag antennkablet igen och drog ut den andra.
Nu  kan jag tydligen hålla igång internettet ävan vid RSRQ på 25.
Ping stiger till 100ms, men signalet är uppe.

Download är påverkat vid detta försöket, uppload är inte, eller i mindre grad.

Så samma siffrar som med 2 antennkabler fast nu dör signalet inte.
Kan det bero på att med bara 1 antenn fångar den inte upp så mycket brus från andra masten?

17

Sv: Vad händer här?!

Jag har ingen förklaring till dina resultat.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

18

Sv: Vad händer här?!

Jag har upplevt samma med min antenn, har jag bara TX/RX ansluten så får jag bättre RSSI än med båda anslutna, tyvärr kan jag inte se RSRQ eftersom jag har Telenors DWR-923..

19 Senaste redigerad av Tomcat (2013-09-01 18:57:55)

Sv: Vad händer här?!

Med tanke på att signalet är dårligt på den antenn som är inaktiv, skulle jag gissa på att RSRQ värdet är et genomsnitt som min B593 router beräknar på båda antenner.
Så ävan om RSRQ får et genomsnitt på 23-25 så är den aktiva antennens signal kanska 15-16 och inaktiva 26-27?

Eller är jag helt ute och simma?

20

Sv: Vad händer här?!

jonasolof skrev:

Jag har ingen förklaring till dina resultat.

Man kan heller inte veta alt. smile
Tillsvidare har du dock get mig några rätt bra tips.

Jag mistänker lite att min Poynting riktantenn inte är en "riktig" riktantenn.
Den är alles för känslig för andra signaler som kommer från sidan (eller Nord i mitt tillfälle).

Tror du en av de riktantenner som liknar vanliga TV-antenner skulle vara bättre? Med andra ord, tror du att den bryr sig mindre om störrende signaler och fokuserer mera på den masten den är riktat emot?

Ursäkta för mitt kassa svenska.

\Dansken

21

Sv: Vad händer här?!

Poynting X-pol a0002 är en flerbandsantenn. Sådana är svåra att få bra riktningsfdiagram på som ser bra ut för alla frekvenser.

http://www.communica.se/antenner/XPOL-A0002.pdf

Andra antenner kan ha bättre riktverkan och dämpa signaler från sidan mer. Bäst är att använda antenn för ett band.

Vilket band används av B593? Är den låst på visst band?

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

22

Sv: Vad händer här?!

jonasolof skrev:

Poynting X-pol a0002 är en flerbandsantenn. Sådana är svåra att få bra riktningsfdiagram på som ser bra ut för alla frekvenser.

http://www.communica.se/antenner/XPOL-A0002.pdf

Andra antenner kan ha bättre riktverkan och dämpa signaler från sidan mer. Bäst är att använda antenn för ett band.

Vilket band används av B593? Är den låst på visst band?

Dessa band stöds av min B593s-22:

4G LTE TDD 2600MHz
4G LTE FDD800/900/1800/2100/2600MHz
3G HSPA+/UMTS 900/2100MHz
2G EDGE850/900/1800/1900MH

Jag kanska skulle testa en renödlad 2600mhz riktantenn.
Har du några förslag? Gärna en som inte ruinerer mig smile.
Sen har jag inte jätte långt till antennen så förstärkning är inte prio.

23

Sv: Vad händer här?!

Du kan inte få bra riktverkan utan hög förstärkning för de hör ihop. Denna är inte dyr:

http://www.wlan-shop24.de/LTE-2600-MHz- … door-17dBi

Men ta inte den twin cable som kan köpas med, jag tror inte att kvaliteten är bra. Om det verkligen är 17 dBi skulle jag inte ta gift på. Men motsvarande 1800 antenn har bra riktverkan vilket inte 800 antennen har.

Denna mimoantenn består av två stycken panelantenner monterade i ett rektangulärt hölje. En antenn är monterad med vertikal polarisation, den andra med horisontell. Det är möjligt att bäst effekt och signal nås om antennen lutas 45 grader så att mimoantennens polarisation stämmer med sändarantennernas.

Annars är det lite tunnsått med bra riktantenner för 2600 MHz.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.

24

Sv: Vad händer här?!

Här finns en, billig och bra:

http://eshop.brennpunkt-srl.de/product_ … cts_id=237

Ger mycket god riktverkan i en parabol av valfri storlek.
Själv hade jag den i en ca 85 cm parabol från Biltema och fick 24 dBi förstärkning.
Beg paraboler kan man få till skänks.

Har testat:
Mobila bredband: Telia, Tele2, Telenor, TRE
Routrar:               Dovado TINY, Dovado PRO, ZTE MF28G, Huawei B593,
USB-modem:       Huawei E398, Huawei 3276 m.fl.

25

Sv: Vad händer här?!

Hue vet du att det blev 24 dBi? Bara på diametern på parabolen enligt Brennpunkts angivelse? Fast jag tycker idén är rätt kul. Vore dock bra om de redovisade cross over isolation mellan antennerna.

Hur ställer du in vridningen av huvudet?

Har man redan en parabol över eller lätt kan placera en så kan det vara värt försöket.

LTE testare på 4G 2600, 1800, 900, 800 med Fritzbox AVM 6890, AVM6840, AVM6842, AVM 6820 och AVM 7590/7490/7390 samt diverse mifis från ZTE och Netgear. Några huaweimodem på hyllan.